JAV nori suteikti PSO vadovui beveik diktatoriškus įgaliojimus

Lygybė, inkliuzija ir nuoseklumas kaip žmogaus teisių ir laisvių paisymo pakaitalas. Tai nėra geras sandoris.