Vokietija: Žaliųjų ministrai nesirūpina žmonių valia nei branduolinės energijos, nei lyčių lygybės, nei kitais klausimais

Komentaras iš Šveicarijos apie rinkėjų valią niekinančią žaliųjų politiką Vokietijoje.