Klimatas, karteliai ir korupcija

Priverstinis klimato kaitos perversmas kaip neofeodalinis valdžios užgrobimas. Per civilizaciją ritasi propagandos lavina, neturinti analogų istorijoje. Palyginti su ja, Corona atrodo kaip smulkmena. Savaitgalio rekomendacija!