ES, PSO, JT – daugiau jokių kalbų apie demokratiją ir pagrindines teises

Globalistinės organizacijos vis atviriau priešinasi demokratijai ir pagrindinėms teisėms. Joms rūpi tik tai, kad jos galėtų naudotis valdžia savo gyventojų atžvilgiu.