Ernst Wolff: Kas stovi už “Woke” darbotvarkės?

“Woke” darbotvarkė veikia perimdama socialinių mažumų interesus, sureikšmindama juos iki groteskiškumo ir panaudodama juos kaip svertą prieš atskirus asmenis ar ištisas gyventojų grupes.