Naujajame PSO sutarties dėl pandemijos projekte užgožiami tikrieji ketinimai

Big Reset Demokratija

Originalus straipsnis paskelbtas 2024 m. balandžio 21 d. svetainėje norberthaering.de.

Norbert Häring. Išversta padedant www.DeepL.com/Translator. Be pataisymų.


Naujausiame PSO pandemijos sutarties projekte, skirtame mėnesio pabaigoje vyksiančiam derybų organo posėdžiui, dar labiau nei ankstesniame slepiamas ketinimas sistemingą visuomenės nuomonės sveikatos klausimais stebėjimą ir manipuliavimą ja paversti tarptautine norma.

Balandžio 17 d. Ženevoje įsikūrusi naujienų platforma “Health Politcy Watch” paskelbė naują 2024 m. balandžio mėn. datuojamą PSO pandeminės sutarties projektą. Jis pakeičia ankstesnį 2024 m. kovo 13 d. projektą. Balandžio 16 d. jis buvo išsiųstas vyriausybėms ir balandžio 29 d. – gegužės 10 d. bus svarstomas paskutiniame INB derybų organo posėdyje. Jei jam bus pritarta, dėl jo bus balsuojama gegužės 27 d. – birželio 1 d. vyksiančioje Pasaulio sveikatos asamblėjoje. Jei ir vėl bus pritarta, ją turės ratifikuoti valstybės narės, o Europoje galbūt ir ES.

Kovo mėn. projekte jau buvo mėginta sumažinti totalitarinius sutarties užmojus, išbraukiant kai kuriuos signalinius žodžius. Dabartiniame projekte toliau einama šiuo keliu.

Pateikiame naująjį ir senąjį 18 straipsnio tekstą. Pirmiausia – naujojo projekto tekstas, o papildymai, palyginti su kovo mėnesio tekstu, pažymėti paryškintu šriftu:

“18 straipsnis. Komunikacija ir visuomenės informavimas

1. Konvencijos Šalys turi stiprinti gyventojų raštingumą mokslo, visuomenės sveikatos ir pandemijų srityje, taip pat galimybę gauti skaidrią, tikslią, mokslu ir įrodymais pagrįstą informaciją apie pandemijas, jų priežastis, poveikį ir veiksnius, visų pirma informuojant apie riziką ir veiksmingai įtraukiant bendruomenes.

2. Šalys prireikus atlieka mokslinius tyrimus, kuriais siekiama informuoti politiką apie veiksnius, trukdančius arba stiprinančius visuomenės sveikatos ir socialinių priemonių laikymąsi pandemijos metu ir pasitikėjimą mokslu bei visuomenės sveikatos institucijomis, valdžios institucijomis ir įstaigomis.”

Kovo mėn. projekte buvo tokia redakcija (tekstas, kuris balandžio mėn. projekte buvo pašalintas, paryškintas mano paryškintu šriftu ir kursyvu):

“18 straipsnis. Komunikacija ir visuomenės informavimas

1. Kiekviena Šalis skatina laiku gauti patikimą ir įrodymais pagrįstą informaciją apie pandemijas ir jų priežastis, padarinius bei veiksnius, siekdama kovoti su klaidinga informacija ar dezinformacija ir ją šalinti, visų pirma pasitelkdama komunikaciją apie riziką ir veiksmingą dalyvavimą bendruomenės lygmeniu.

2. Šalys prireikus skatina (angl. shall promote) ir (arba) atlieka mokslinius tyrimus ir informuoja apie politikos kryptis, susijusias su veiksniais, kurie trukdo arba stiprina visuomenės sveikatos ir socialinių priemonių laikymąsi pandemijos metu, taip pat su pasitikėjimu mokslu ir visuomenės sveikatos institucijomis bei įstaigomis.

3. Šalys skatina ir taiko mokslu ir įrodymais pagrįstus metodus, kad rizika būtų vertinama veiksmingai ir laiku, ir kultūriškai tinkamus visuomenės informavimo būdus.

4. Šalys keičiasi informacija ir bendradarbiauja, laikydamosi nacionalinės teisės, siekdamos užkirsti kelią dezinformacijai ir dezinformacijai, taip pat stengiasi plėtoti geriausią praktiką, kad padidintų komunikacijos apie krizes tikslumą ir patikimumą.”

Su kovo mėn. projektu iš 18 straipsnio jau buvo išbrauktas žodis “infodemic”. “Kova” su klaidinga informacija ir dezinformacija tapo nekenksmingiau skambančiu “kova” su jomis.

Naujajame projekte šie du signaliniai žodžiai dabar taip pat išbraukti. Išbraukus 4 dalį, pasirašiusios valstybės nebėra aiškiai įsipareigojusios bendradarbiauti, kad užkirstų kelią dezinformacijai ir dezinformacijai. O 1 dalyje, kurioje kalbama apie patikimos ir įrodymais pagrįstos informacijos apie pandemijas ir jų padarinius teikimą, naujajame projekte nebeminimas tikslas kovoti su dezinformacija.

Tačiau koronaviruso pandemija parodė, kad net ir be pandemijų sutarties tarptautinis perdėtos baimės kurstymo ir skiepų propagandos koordinavimas – organizuotas daugiausia iš JAV – veikė labai gerai. Verta prisiminti 201 m. įvykį (angl. Event 201), Džono Hopkinso universiteto koronos dašborardo išpūstus mirtingumo ir užsikrėtimo skaičius, kurie buvo priimti ir agresyviai propaguojami visame Vakarų pasaulyje, ir tai, kad pagrindinės pasaulinių skiepijimo kampanijų žinutės apie vakcinų saugumą ir veiksmingumą bei neapykantos neskiepytiesiems kurstymą buvo suformuluotos ir išbandytos didelio masto psichologiniais laboratoriniais eksperimentais Jeilio universitete 2020 m. liepos mėn. gerokai anksčiau, nei buvo sukurtos bet kokios vakcinos.

Taigi, išbraukdami 4 dalį, pandeminės sutarties kūrėjai (pirmiausia JAV vyriausybė) tik susilaiko nuo įpareigojimo prie šios propagandinės sistemos prisijungti šalims, kurios nėra jų tiesioginės įtakos zonoje. Tai nėra visiškai nereikšminga, tačiau mums tai nėra svarbu.

1 dalyje išbrauktas kovos su dezinformacija tikslo paminėjimas pakeičiamas įpareigojimu “stiprinti gyventojų mokslą, visuomenės sveikatą ir pandeminį raštingumą”. Tai gali reikšti – ir neabejotinai turi reikšti – tą patį. Galiausiai jis grindžiamas tuo pačiu totalitariniu požiūriu, kad yra tik viena mokslinė tiesa ir kad valdžios institucijos gali nustatyti, kas yra tiesa, o kas melas. Tiesa yra tai, kas, PSO nuomone, skatina “visuomenės sveikatą ir gyventojų pandeminę kompetenciją”.

4 dalies, kurioje (užslėptai) buvo numatyta, kad elgesio mokslų naudojimas (manipuliaciniam) sveikatos komunikacijos projektavimui yra privalomas, išbraukimas nedaro jokios žalos totalitariniam tikslui, nes PSO narės jau yra priėmusios savanorišką tokio turinio įsipareigojimą 2023 m. Pasaulio sveikatos asamblėjos rezoliucija.

Taip pat buvo išbraukta 3 dalis. Juo siekta įpareigoti valstybes “taikyti mokslu ir įrodymais pagrįstą požiūrį į kultūriškai tinkamą krizių komunikaciją”. Ji taip pat tapo nereikalinga dėl minėtos 2023 m. rezoliucijos. Ir liko 2 dalis, įpareigojanti valstybes “ištirti, kokia politika pandemijos metu trukdo ar stiprina gyventojų laikymąsi visuomenės sveikatos priemonių ir jų “pasitikėjimą mokslu, visuomenės sveikatos institucijomis, valdžios institucijomis ir įstaigomis”. Ši dalis papildyta žodžiu “institucijos”. Dėl to bet kokia valdžios kritika pandemijos metu tampa priešpriešos priemonių, pagrįstų propagandiniu mokslu ir paprasta sena cenzūra, objektu.

Išvada

Vertinant kartu su 2023 m. rezoliucija dėl elgsenos mokslo naudojimo, naujausio sutarties projekto turinys ir ketinimai išlieka tie patys, tik jie šiek tiek geriau užmaskuoti. Pastangos nuslėpti tikruosius ketinimus rodo, kad visuomenės protestai yra išgirsti, net jei į juos iš tikrųjų neatsižvelgiama.

Pastaba: norėdamas greitai pateikti informaciją apie šį naująjį projektą, už kurį, matyt, įsitvirtinusi žiniasklaida nesijaučia atsakinga, šiame straipsnyje apsiribosiu tik šiuo aspektu. Daugiau informacijos apie naująjį projektą turėtumėte sužinoti šiame tinklaraštyje per artimiausias kelias dienas.

Vokiečių kalba.


Šis tekstas pasirodė 2024 m. balandžio 21 d. pavadinimu “A new draft of the Pandemic Treaty thickens the veil over its true intentions” svetainėje norberthaering.de.

Išversta padedant www.DeepL.com/Translator. Be pataisymų.

Nuotrauka: screenshot

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.