Daug triukšmo dėl nieko

Koronavirusas

Žinomi gydytojai ir mokslininkai išnarsto Drosteno inscenizuotą tyrimą, kuriuo remiantis PGR testas paskelbtas tinkama priemone kovojant su pandemija.

Originalus straipsnis paskelbtas 2020 m. gruodžio 4 d., penktadienis:
Autorius Jens Bernert

Namas be stabilaus pamato nuo stipresnio vėjo gūsio sugrius. Pamatas, ant kurio šiandien daugelyje pasaulio šalių kurpiamos kovos su koronavirusu priemonės, yra PGR testai, sukurti vieno staiga išgarsėjusio vokiečių virusologo. Bet ar jie tam tinkami? Tuo abejoja daug kompetentingų specialistų. Jie kalba apie neatsakingą isteriją ir kaukes, iš kurių „visai jokios naudos“. Šis straipsnis parašytas pagal pranešimą, kurį specialistams Albertoje skaitė Kanados patologas Dr. Rogeris Hodkinsonas. Jo perspėjimas aiškus: Tai ne ebola. Tai ne SŪRS. Tai tik politika, kuri žaidžia daktarais ir tas žaidimas labai pavojingas.

Vienas svarbiausių Kanados patologų Dr. Rogeris Hodkinsonas (gydytojų draugijos pirmininkas ir medicinos laboratorijos be medicininių biotechnologijų įmonės vadovas) viešame konsultacijų renginyje kreipėsi į jame dalyvavusius vyriausybės atstovus ir aštriai kritikavo vyriausybės priemones. Jis pavadino koronakrizę „didžiausia apgaule, kuri kada nors buvo ištikusi nieko nenutuokiančią visuomenę“ ir paragino nutraukti testavimą bei priemonių taikymą.

Šiomis dienomis ne mažesnio puolimo sulaukė ir Christiano Drosteno PGR testų tyrimas, atliktas 2020 m. sausio mėn. Šiuo tyrimu nustatytu tinkamumu remiasi didžioji dalis šiuo metu rinkoje esančių koronaviruso PGR testų. Nepriklausomų mokslininkų specialistų grupė, peržiūrėjusi šių atvirkštinės transkripcijos polimerazių grandininės reakcijos (AT PGR) testų, naudojamų SARS-CoV-2 patvirtinti, duomenis, nurodė dešimt svarbių mokslinių klaidų, susijusių su molekuliniu aspektu ir metodika, dėl kurių galima gauti daug klaidingai teigiamų rezultatų. Tuo remdamiesi mokslininkai reikalauja specialiojo medicinos žurnalo leidėjų, paskelbusio tyrimo rezultatus, pašalinti Drosteno tyrimą iš žurnalo.

Dr. Hodkinsonas yra Otavos karališkosios gydytojų kolegijos pirmininkas, buvęs Albertos laboratorinių tyrimų gydytojų bendrijos prezidentas, didelės privačios medicinos laboratorijos Edmontone (Alberta) vadovas bei medicininių biotechnologijų įmonės, parduodančios Covid-19 testą, vadovas (1). Viešame posėdyje, vykusiame Albertoje (Kanada), jis kreipėsi į vyriausybės atstovus ir visuomenę (2). Jo pranešimo įrašas su transkripcijos vertimu į vokiečių kalbą pateikiami 3 ir 4 šaltinių nuorodose.

Vaizdo įrašo transkripcijos vertimas į lietuvių kalbą: Dr. Rogeris Hodkinsonas apie vyriausybės veiksmus, susijusius su COVID, YouTube (5).

Dėkoju. Labai vertinu šią progą kreiptis į Jus šia labai svarbia tema. Tai ką pasakysiu, turėtų būti suprantama kiekvienam ir faktų gražiais žodžiais dangstyti nenoriu. Tai paradoksalu, todėl, kad iškart nenurašytumėte manęs į šarlatanus, trumpai nurodysiu savo išsilavinimą ir patirtį, kad galėtumėte suprasti, jog esu kompetentingas kalbėti šia tema.

Esu gydytojas patologas, virusologija priklauso mano darbo sričiai. Esu baigęs Kembridžo universitetą JK. Esu buvęs gydytojų draugijos patologijos skyriaus prezidentu. Taip pat esu dirbęs docentu medicinos fakultete, kuriame daug dėsčiau. Taip pat pirmininkavau Kanados karališkosios gydytojų kolegijos patologijos egzaminavimo komitetui Otavoje, ir, kas tiesiogiai susiję su tema, šiuo metu vadovauju Šiaurės Karolinos biotechnologijų įmonei, kuri parduoda COVID-19 testą.

Tad galima sakyti, jog šį tą šiuo klausimu išmanau. Dalyko esmė paprasta:

šiuo metu sukelta visiškai nepagrįsta vieša isterija, kurstoma žiniasklaidos ir politikų. Tai piktina. Tai didžiausia apgaulė, kuri kada nors buvo ištikusi nieko nenutuokiančią visuomenę. Šio viruso plitimui sustabdyti būdų nėra, tegalima labiau saugoti senyvus, pažeidžiamesnius žmones. Šį protrūkį reikia traktuoti tik kaip sunkų gripo sezoną.

Tai ne ebola. Tai ne SŪRS. Tai tik politika, kuri žaidžia daktarais ir tas žaidimas labai pavojingas. Nereikia imtis jokių specialių priemonių, išskyrus tas, kurių imdavomės pernai, kai pasijusdavome prastai. Likdavome namie, valgydavome vištienos sultinį su makaronais, nelankydavome močiutės ir patys nuspręsdavome, kada vėl galime grįžti į darbą. Mums nereikia nieko, kas mums tai diktuotų.

Kaukės – iš jų visiškai jokios naudos. Nėra jokių jų veiksmingumo įrodymų. Popierinės ir tekstilinės kaukės – tai tik paklusnumo signalas. Jų netgi niekas taisyklingai nenešioja. Tai tiesiog pasityčiojimas. Matau tuos nelaimingus, nieko nesuprantančius žmones (čia nenoriu jų nuvertinti), matau tuos žmones, kurie klusnios avys sutinka, kad jiems be jokio mokslinio pagrindo ant veido dedamas apynasris.

Socialinės distancija taip pat neturi prasmės, nes koronavirusai plinta lašeliniu būdu, o tai reiškia, kad jie gali keliauti apie 30 metrų, kol nusėda. Izoliacija jau dabar sukėlė baisių nenumatytų pasekmių. Viskas turi būti atidaryta jau rytoj, kaip tai rašoma Didžiojo Baringtono deklaracijoje, kurią išplatinau prieš šį susitikimą.

O dabar žodis apie testus: noriu pabrėžti, kad testavimas dėl Covid yra mano verslo dalis. Noriu pažymėti, pabraukti rėkiančia spalva, kad teigiami testo rezultatai nereiškia klinikinės infekcijos. Jie tik kelia masinę isteriją, todėl testavimą reikia nedelsiant nutraukti. Išskyrus nebent atvejus, jeigu kažkas pateko į ligoninę dėl kvėpavimo takų sutrikimų.

Viskas, ką reikia padaryti – apsaugoti silpnuosius ir visiems slaugos namų gyventojams skirti 3000–5000 tarptautinių vienetų vitamino D kasdien, kas, kaip žinoma, radikaliai sumažina tikimybę užsikrėsti.

Taip pat noriu visiems priminti, kad remiantis [Albertos] provincijos statistika, rizika mirti nesulaukus 65 metų siekia vieną atvejį iš 300 000. Vieną atvejį iš 300 000.

Įsijauskite į šį skaičių. Veiksmų mastas, kurių ėmėtės be jokio pagrindo, atsižvelgiant į pasekmes, kurias Jūsų taikomos priemonės sukėlė, yra tiesiog tragikomiškas. Savižudybės, verslaviečių uždarymas, draudimas rengti laidotuves ir vestuves – kur tai girdėta!

Tai tik dar vienas sunkaus gripo sezonas – tai svarbiausia, ką turite žinoti. Leiskite žmonėms priimti sprendimus už save. Visiškai nustokite kištis į medicinos verslą. Šios provincijos Sveikatos tarnybos vyriausiasis gydytojas Jus klaidina. Mane labai piktina, kad nusiritome iki tokio lygio. Rytoj visa tai turi būti baigta. Ačiū už dėmesį.“

Be to, tarptautinė mokslininkų grupė reikalauja pašalinti publikaciją, kuria grindžiamas Drosteno PGR koronatestų naudojimas (6–8). Mokslininkai atliko Drosteno publikacijos tarpusavio ekspertizę (ekspertizės originalas paskelbtas cormandrostenreview.com (9)). Paprastai tarpusavio ekspertizė, ypač medicinos ir gamtos mokslų srityse, atliekama PRIEŠ publikuojant mokslinį darbą (10):

Tarpusavio ekspertizės šiandienio mokslo srityje ypač svarbios, siekiant įvertinti, ar mokslinis tekstas tinkamas skelbti viešai, ir mokslinės publikacijos kokybei užtikrinti. Taikant tarpusavio ekspertizės metodą mokslinis straipsnis, prieš jį skelbiant viešai, kritiškai išnagrinėjamas tos pačios srities specialistų. Vertinamo darbo autoriai turi atsižvelgti į kritiką ir pataisyti rastas klaidas arba pateikti argumentus, paneigiančius vertintojų kritiką; tik tada galima skelbti tyrimą viešai. Taigi, bent jau gamtos moksluose, mokslinis teiginys patvirtinta teze laikytinas tik tada, kai jis sėkmingai praėjo tarpusavio ekspertizės etapą.“

2020 m. lapkričio 27 d. tarpusavio ekspertizės, paskelbtos specialiajame moksliniame leidinyje Eurosurveillance, kurį leidžia Europos ligų kontrolės ir prevencijos centras, tarptautinė mokslininkų grupė apie Drosteno tyrimo publikaciją rašo (9):

Publikuotame AT qPGR protokole, taikomame patvirtinant ir diagnozuojant 2019-nCoV, ir rankraštyje nustatyta daug techninių ir mokslinio metodo klaidų, įskaitant nepakankamą pradmens projektą, probleminį ir nepakankamą AT qPGR protokolą ir tikslaus testo validavimo metodo nebuvimą. Nei pristatytas testas, nei rankraštis neatitinka priimtinų mokslinės publikacijos kriterijų. Taip pat nenurodyta, kad yra reikšmingas autorių interesų konfliktas. Atsižvelgiant į labai trumpą laikotarpį nuo publikacijos įteikimo iki patvirtinimo (tai atlikta per 24 valandas), darytina prielaida, kad sisteminės tarpusavio ekspertizės čia neatlikta arba jos kokybė nepriimtinai prasta. Mes pateikiame įtikinamus įrodymus dėl daugelio mokslinių netikslumų, klaidų ir trūkumų.

Atsižvelgdami į čia nurodytus mokslinius ir metodologinius trūkumus, esame tikri, kad Eurosurveillance redakcijos komitetui nelieka kitos išeities, tik panaikinti šią publikaciją.“

Tarpusavio ekspertizės išvadose mokslininkai rašo:

Sprendimas, kokie testavimo protokolai bus paskelbti ir prieinami plačiajai visuomenei, priklauso nuo leidinio Eurosurveillance. Nusprendus pripažinti akivaizdžias Cormano-Drosteno straipsnio klaidas leidinys tikrai laimės – stipriai sumažės žmonių patiriami nuostoliai ir kančios ateityje.

Ar Eurosurveillance neturėtų būti suinteresuotas atšaukti šį straipsnį? Mūsų išvados aiškios. Šių išvadų priėjome, atsižvelgdami į didžiules PGR protokolų projektines klaidas ir trūkumus, kuriuos čia aprašėme. Jeigu remiamasi moksliniais principais ir atsakomybe, kito kelio [kaip atšaukti straipsnio publikaciją] nėra.“

Šaltiniai:

(1) https://westernmedical.ca/employees/roger-g-hodkinson/
(2) https://orbisnjus.com/2020/11/22/kanadischer-top-pathologe-zu-corona-pandemie-groesster-schwindel-der-jemals-an-menschheit-veruebt-wurde-video/
(3) https://www.bitchute.com/video/chsp1QCwWr0v/
(4) https://www.wodarg.com/pcr-test/
(5) https://www.youtube.com/watch?v=9LbD1rWkF-Q
(6) https://laufpass.com/aktuell/wissenschaftler-demontieren-drosten-test/
(7) https://blog.fdik.org/2020-11/s1606741017.html
(8) https://www.corodok.de/drosten-pcr-test/
(9) https://cormandrostenreview.com/report/
(10) https://de.wikipedia.org/wiki/Peer-Review

Iš vokiečių kalbos vertė Loreta Alechnavičiūtė Hoffmann.

Šis tekstas pirmą kartą pasirodė 2020 m. lapkričio 28 d. pavadinimu „Nur heiße Luft“ svetainėje https://www.rubikon.news/

Visas šios svetainės turinys yra licencijuojamas pagal „Creative Commons Attribution 4.0“ tarptautinę licenciją. Nesivaržykite kopijuoti ir dalintis.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.