Laiškas redakcijai: apie karantino priemones ir jų (ne) teisėtumą

Demokratija Koronavirusas

TIEMS, KURIE DAR TIK BANDO SUPRASTI IR TIEMS, KURIE JAU YRA APSISPRENDĘ

I. 2008 m. sausio 8 d. įstatymu LR Seimas ratifikavo Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles, priimtas 58-ojoje Pasaulio sveikatos asamblėjoje 2005 m. gegužės 23 d. Ženevoje.

Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės skelbia, kad karantinas – asmenų, KURIE SERGA ARBA ĮTARIAMI, KAD SERGA, veiklos apribojimas, taip pat jų ir (arba) įtartino bagažo, konteinerių, transporto priemonių ar prekių atskyrimas nuo kitų taip, kad būtų sustabdytas galimas infekcijos ar taršos plitimas.

Išvada 1: karantinas NĖRA skirtas asmenų, kurie NESERGA ar kurie NĖRA ĮTARIAMI, KAD SERGA, veiklos apribojimams nustatyti.

II. Privatus žmogaus gyvenimas – tai individo asmeninis gyvenimas: gyvenimo būdas, šeimyninė padėtis, gyvenamoji aplinka, santykiai su kitais asmenimis, individo pažiūros, įsitikinimai, įpročiai, jo fizinė bei psichinė būklė, sveikata, garbė, orumas ir kt. Konstitucijoje yra įtvirtintas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumas, iš kurio kyla asmens teisė į privatumą. Konstitucinis Teismas 1999 m. spalio 21 d. nutarime konstatavo, kad asmens teisė į privatumą apima privatų, šeimos ir namų gyvenimą, asmens fizinę ir psichinę neliečiamybę, garbę ir reputaciją, asmeninių faktų slaptumą, draudimą skelbti gautą ar surinktą konfidencialią informaciją ir kt.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” yra priimtas vadovaujantis Žmonių užkrečiamųjų ligų kontrolės ir profilaktikos įstatymu, kuris NESUTEIKIA TEISĖS Vyriausybei kištis į privatų asmens gyvenimą – MINĖTAME ĮSTATYME NĖRA JOKIOS TEISĖS NORMOS, KURI SUTEIKTŲ TEISĘ VYRIAUSYBEI RIBOTI ASMENS PRIVATŲ GYVENIMĄ, YPAČ ASMENS, KURIS NESERGA IR NĖRA ĮTARIAMAS, KAD SERGA, PRIVATŲ GYVENIMĄ.

Nepaisant to, Vyriausybė nutarimu uždraudė asmenims: 1) rengti asmenines šventės privačiose erdvėse; 2) turėti artimus kontaktus su kitų šeimų ar namų ūkių nariais.

Išvada 2: tai TIESIOGINIS IR NETEISĖTAS Vyriausybės kišimasis į privatų asmens gyvenimą.

III. LR civilinio kodekso 2.23 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad bet kokie neteisėti veiksmai, kuriais pažeidžiama teisė į privatų gyvenimą, yra pagrindas pareikšti ieškinį dėl tokiais veiksmais padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

Apibendrinimas 1: Kaip manot, ar mes turim šansą?

Apibendrinimas 2: Savo nuomonę šiuo klausimu prašau pareikšti el. pašto adresu VardanTos@protonmail.com

AČIŪ!

p.s. planuojama “renginio” pradžia – 2021 M. SAUSIO 20 D.

Redakcijos komanda žino autorių.

Kviečiame aptarti argumentus žemiau esančiame forume. Nepagarbūs komentarai bus ištrinti. Gerbkime vienas kitą.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.