Bullshitas baisiau už melą

Ideologijos kritika

Originalus straipsnis paskelbtas 2020 m. gruodžio 18 d.

Pieter Stuurman (Iš olandų kalbos vertė Margreet Booij,
sutrumpino ir vokiškam skaitytojui „pritaikė“ Ullrich Mies).

1986 m. Princeton universiteto filosofijos profesorius Harry G. Frankfurt parašė rašinį apie sąvoką „bullshit“. Tarp akademikų šis kūrinys sulaukė milžiniško pasisekimo, o 2005 m. buvo išleistas mažos knygelės formatu ir netgi 27 savaites puikavosi The New York times bestselerių sąraše. Kad suvoktų, ką iš tikrųjų reiškia bullshitas, Frankfurtas tyrinėja, kuo bullshitas skiriasi nuo melo. Net ir manant, kad tiek melu, tiek bullshitu sąmoningai siekiama suklaidinti žmones, bullshito platintojo motyvai ir metodai skiriasi nuo meluotojo motyvų ir metodų.

Esminis skirtumas tarp melagio ir bullshitintojo tas, kad melagis meluoja sąmoningai skleisdamas neteisingą informaciją, nes nori nuslėpti tiesą. Taigi melagis žino tiesą, o bullshitas neturi jokio ryšio su tiesa. Bullshitintojas nesileidžia būti varžomas tiesos. Bullshitintojo tikslas pačiam pasirodyti geriau arba sumenkinti ar net diskredituoti kitus. Priešingai nei melui, bullshitui svarbus ne turinys, o jo poveikis. Bullshitą jo skleidėjas tiesiog laužte išlaužia iš piršto ir jį panaudoja taip, kaip jam geriausiai tinka.

Melą galima paneigti tiesa. O kadangi bullshiterio teiginiai neturi jokios sąsajos su tiesa, paneigti bullshitą kur kas sudėtingiau. Anot Frankfurto, todėl bullshitas ir yra didesnis tiesos priešas nei melas.

Frankfurto teigimu bullshitą galima atpažinti ir elgesyje, ne tik teiginiuose ar pasisakymuose. Bullshitas pasireiškia, pavyzdžiui, tam tikruose ritualuose, veiksmuose ar įpročiuose, kurie niekaip neprisideda prie teigiamų ketinimų. Pavyzdžiu jis pateikia kariuomenę: nesibaigiantis daiktų, kurie jau ir taip blizga, blizginimas ar begalinis stovėjimas pagal komandą „Ginklą žemyn!“. Jie niekaip neprisideda nei prie kariuomenės siekio, nei padeda apginti šalį. Tai bullshit-elgesys, besiremiantis bullshit-įsakymais.

Rašydamas savo rašinį, Frankfurtas negalėjo nė įsivaizduoti, kad pateksime į tokią situaciją, į kurią patekome. Šiuo metu bullshitas tapo beveik norma – medijose, politikoje ir valdžiai giminingose NVO. Ir viena labiausiai paplitusi bullshito manifestacija yra sąvoka „sąmokslo teoretikas“. Ji naudojama kiekviena tikusia ar netikusia proga – neatsižvelgiant net ir į sąvokos turinį – kaip apibendrinimas ar niekinantis terminas kiekvienam, kurio nuomonė skiriasi nuo vyriausybės naratyvo, ir nesvarbu kiek.

Kad sąmokslų teoretikai agresyvūs ir nepastovūs, stipriai išreikšti jų ego, nepagarbos jausmas ir užkietėjęs išdidumas – tai savamokslių psichologų fantazijos. Jos neliudija reikalingų žinių turėjimą nei apie tikruosius įskųstųjų siekius ir charakterio bruožus, nei apie jų psichinę būklę. Tas, kuris svaidosi tokiais apibūdinimais, net neturi tokio tikslo sužinoti tikrųjų tų jo „sąmokslo teoretikais“ pramintų žmonių intencijų.

Jis bando diskredituoti visą grupę žmonių ir tam naudoja išgalvotus teiginius. Skundėjai ir garbės nuplėšėjai išsitraukia iš didelių grupių, pvz., Vokietijoje atsiradusio kritikų judėjimo Querdenker, kurį sudaro šimtai tūkstančių žmonių, netinkamą keleto „kvailių“ poelgį, ir paverčia visą judėjimą jų pačių sufabrikuotos „nesąmonės“ įkaitu, pavadindami visus antisemitais, taikos priešais ar dar kuo tik nori. Ir apskritai apkaltina visą judėjimą nešvariais motyvais. Apie tiesą čia nediskutuojama. Ir todėl tai yra bullshitas.

Stebėtina tai, kad vyriausybės, „kokybiškoji spauda“ ir prijungtos NVO neturi visiškai jokių problemų tarnauti kaip bullshito kanalai. Bet bullshitas liks bullshitu, nesvarbu, kas jį sukūrė.

Kad bullshitas paskutiniuoju metu pastebimas ir elgesyje, matome iš priemonių, kurios chaotiškai ir savavališkai taikomos gyventojams nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu. 1,5 metro atstumo priemonė, karantinai ir kaukių dėvėjimo prievolė – nei viena šių priemonių nesiremia tiesa. Nei viena šių priemonių neprisideda prie viešai tvirtinamųjų tikslų siekimo. Nėra nei vieno mokslinio tyrimo, įrodančio jų efektyvumą. Bet vis tiek reikalaujama paklusnumo. Tai bullshit-elgesys, besiremiantis bullshit-argumentais.

+++

Straipsnis sukurtas remiantis originaliu Pieter Stuurman tekstu: „Gesond Verstand“, Nr. 4, 2020: https://gezondverstand.eu

Šis tekstas pasirodė 2020 m. lapkričio 18 d. pavadinimu „Bullshit ist schlimmer als Lüge“ svetainėje KenFM.

Visas šios svetainės turinys yra licencijuojamas pagal „Creative Commons Attribution 4.0“ tarptautinę licenciją. Nesivaržykite kopijuoti ir dalintis.

Vertė Daiva Petereit-Pilinkienė

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.