Seimo narys: apie kaukes ir karantiną

Demokratija

Į klausimą, kodėl reikia nešioti kaukes, Seimo narys L. Slušnys atsako: „Vos tik nuimsime kaukes – žmonės pamirš, kad reikia saugotis. Gal ne tiek pati kaukė apsaugo, kiek kaukės dėvėjimas drausmina.“

Taigi kaukes nešiojame ne tam, kad apsisaugoti nuo viruso, o tam, kad nepamirštume, jog reikia saugotis, nes kažkoks glušius mano, jog mus reikia drausminti. Ką gi, logiška būtų manyti, kad netrukus ir prezervatyvų dėvėjimas taps privalomu – idant, kilus kūniškajai pagundai, prisimintume, ką tuo metu dėvime ir tatai prisiminę, susidrausmintume, susiturėtume ir nepamirštume, kad reikėtų pasisaugoti.

Dar daugiau glušiaus postringavimų ir linksmybių išgirsite pasiklausę šį 14 min. interviu, kurį jums ir rekomenduoju.

Apie karantiną:

“Nepamirškime, kad karantinas skirtas ne tam, kad kažką įkalintume, apribotume žmonių galimybes ar net teises į judėjimą, bet tam, jog nesprogtų sveikatos sistema”, – gyventojų nuogąstavimus dėl antrojo karantino komentuoja TS LKD partijai priklausantis Lietuvos Respublikos Seimo narys, psichiatras L. Slušnys.

Sakykit, kiek kartų per pastaruosius metus laiko mums teko girdėti tokius ar panašius paaiškinimus ir pasiaiškinimus dėl visų Lietuvos žmonių atžvilgiu įvesto karantino režimo priemonių? Tūkstančius!

O dabar susipažinkime su tuo, kaip Lietuvos sveikatos sistema ir žmonių sveikata apskritai yra suprantama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Sveikatos sistemos įstatymu. Šis įstatymas, svarbu pabrėžti, yra vienas iš užkrečiamųjų ligų kontrolę ir profilaktiką reglamentuojančių teisės aktų, tiesiogiai nurodytų Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme.

Taigi dar 1994-07-19 priimto Sveikatos sistemos įstatymo preambulėje nurodoma (cituoju):

“Lietuvos Respublikos Seimas,

pripažindamas, kad

(1) gyventojų sveikata yra didžiausia visuomenės socialinė ir ekonominė vertybė;

(2) sveikata – tai ne tik ligų ir fizinių defektų nebuvimas, bet ir fizinė, dvasinė bei socialinė žmonių gerovė;

(3) sveikatos potencialą ir jo palaikymo sąlygas lemia ekonominės sistemos raidos stabilumas, visuomenės socialinio saugumo ir švietimo garantijos, gyventojų užimtumas ir jų pakankamos pajamos, apsirūpinimas būstu, prieinama, priimtina ir tinkama sveikatos priežiūra, kokybiška mityba, darbo, gyvenamosios ir gamtinės aplinkos kokybė, gyventojų pastangos ugdyti sveikatą;

<…>

(4) siekdamas užtikrinti prigimtinę žmogaus teisę turėti kuo geresnę sveikatą, taip pat teisę turėti sveiką aplinką, priimtiną, prieinamą ir tinkamą sveikatos priežiūrą;

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija,

priima Sveikatos sistemos įstatymą.” (citatos pabaiga).

Sveikata, kaip skelbia Sveikatos sistemos įstatymas – tai ne tik ligų nebuvimas, bet ir fizinė, dvasinė bei socialinė žmonių gerovė, o sveikatos potencialą ir jo palaikymo galimybes lemia visa tai, ką Lietuvos Respublikos Vyriausybė įvestomis karantino režimo priemonėmis jau beveik metus laiko yra apribojusi, visiškai uždraudusi arba, kalbant tiesiai, iš daugelio Lietuvos žmonių tiesiog pavogusi.

Todėl drąsiai sakau – jei koks nors glušius, panašus į L. Slušnį, jums pasakys ką nors panašaus į tai, ką pasakė šis glušius, turėkite omenyje – toks glušius ir yra būtent tas, kuris siekia ir toliau sprogdinti de facto jau ir taip susprogdintą Lietuvos sveikatos sistemą. Ir net jei pats glušius to negali suprasti dėl tos priežasties, kad jis yra glušius, tai nėra ir tikrai nebus laikoma jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/30f336e0469111eb8d9fe110e148c770/asr

Alvis Mozeris

Šaltinis

Taip pat rekomenduojame:

Kaukių veiksmingumo įrodymų apžvalga: naujausi tyrimai

Stanfordo tyrimas: iš lockdown‘o jokios naudos, užtat žalos yra

Visas šios svetainės turinys yra licencijuojamas pagal „Creative Commons Attribution 4.0“ tarptautinę licenciją. Nesivaržykite kopijuoti ir dalintis.