Draudimas Turėti Skirtingas Nuomones

Demokratija

Originalus straipsnis paskelbtas 2021 m. gegužės 5 d.

C. J. Hopkins

Vienas iš totalitarinio režimo požymių yra skirtingų nuomonių kriminalizavimas. Ne tik bauginimas ar kritikavimas, bet oficialus kitos nuomonės ir bet kokio pasipriešinimo oficialiai totalitarinės sistemos ideologijai draudimas. Pasaulis jau kurį laiką žengia šio tikslo link, o dabar, matyt, yra pasirengęs jį pasiekti.

Pirmauja Vokietija. Jau daugiau nei metus vyriausybė, žiniasklaida ir didžioji dalis Vokietijos visuomenės pravardžiuoja visus abejojančius ar protestuojančius prieš Kovid-19 priemones ir oficialų Kovid-19 naratyvą. Dabar toks nesutikimas oficialiai laikomas „ekstremizmu“.

Taip, teisingai, „Naujojoje“ Vokietijoje, jei nesutinki su oficialia valstybės ideologija, dabar oficialiai esi pavojingas „ekstremistas“. Vokietijos Žvalgybos Agentūra „BfV“ netgi sukūrė naują „ekstremistų“ kategoriją, kad galėtų teisėtai stebėti visus, įtariamus „anti-demokratiškumu ir kraštutinumu, keliančiu grėsmę saugumui“. Tokiu tapti galite, pavyzdžiui, dalyvaudami protestuose, pasisakydami prieš vadinamąją „Naująją Pasaulio Tvarką“, ją kritikuodami arba satyriškai pašiepdami.

Natūralu, kad šiek tiek ir pats nerimauju, nes esu dalyvavęs daugumoje šių „ekstremistinių“ veiklų (C. J. Hopkins).

Mano kaltmintės (sąvoka iš Dž. Orvelo knygos „1984“) tiesiog sėdi internete ir laukia, kol jas kruopščiai išnagrinės BfV. Tikriausiai jie dabar su „Google Vertėju“ verčia šią skiltį ir sudaro sąrašą visų ją skaitančių žmonių, jų „Facebook“ draugų ir „Twitter“ sekėjų, profesinių bendradarbių, šeimos narių. Taip pat visų tų, su kuriais bet kuris iš minėtų žmonių galėjo susitikti ar užsiimti panašiais minčių nusikaltimais – kaltmintėmis.

Tikriausiai manote, kad juokauju, ar ne?

Aš nejuokauju. Nei trupučio. Federalinė Konstitucijos Apsaugos Tarnyba (Bundesamt für Verfassungsschutz) aktyviai stebi visus, kurie abejoja oficialia „naująja“ ideologija arba jai prieštarauja… „Kovid-19 neigėjus“, „sąmokslo teorijų šalininkus“, „antivakserius“ ir visus kitus, atsisakiusius prisijungti prie Kovid-19 sektos.

Dabar esame oficialūs valstybės priešai, niekuo nesiskiriantys nuo kitų „teroristų“…

Kai diegiate naują oficialią ideologiją – totalitarinę ideologiją – ir uždraudžiate bet kokią kitą nuomonę, svarbiausia nėra pristatyti įtikinamus faktus. Esmė yra terorizuoti žmones.

Hermann Göring (vienas žymiausių Nacių partijos narių Antrojo Pasaulinio Karo metu) yra pasakojęs, kaip vesti šalį į karą: „Žmones visada galima palenkti vadovų valiai. Tai lengva. Tereikia jiems pasakyti, kad juos puola, o prieštaraujančius karui pasmerkti už patriotizmo stoką ir pavojų šaliai.“

Perskaitykite Vokietijos vidaus reikalų ministerijos ir JAV saugumo departamento DHS pareiškimus. Pasaulinės vyriausybės ir jų žiniasklaidos ruporai vienaprasmiškai mums sako, kad „prieštaravimas jų valdžiai“ nebebus toleruojamas, kaip ir nesutikimas su jų oficialiais pareiškimais. Toks nesutikimas bus laikomas „pavojingu“ ir, svarbiausia, „melagingu“. Į jį nebus atsižvelgta ir jis nebus racionaliai svarstomas. Jis bus ištrintas iš visuomenės akiračio. Egzistuos neliečiama oficiali „tikrovė“. Bet koks nukrypimas nuo oficialios „tiesos“ ar pasipriešinimas „civilinei valdžiai“ bus įvardytas kaip „ekstremizmas“ ir su juo bus atitinkamai susidorota.

Tokia yra totalitarizmo esmė – neliečiamos oficialios ideologijos įtvirtinimas ir kitų nuomonių kriminalizavimas. Būtent tai dabar ir vyksta. Kuriama nauja oficiali ideologija. Ne valstybinė ideologija. Pasaulinė ideologija. Techniškai tai yra oficiali „tiesa“, neabejotinas „faktas“, kurį neigti gali tik „nusikaltėliai“ ir „psichopatai“.

Štai Kalifornijos valstijos senatorius Ričardas Penas, „Washington Post“ laikraščio žurnalistas, cituojamas „Los Angeles Times“:

„Šie ekstremistai iki šiol nebuvo patraukti atsakomybėn, todėl jie ir toliau skatina smurtą prieš visuomenę… Dabar turime sukaupti politinę valią ir pareikalauti, kad vidaus teroristai už savo žodžius ir veiksmus patirtų pasekmes. Nuo to priklauso mūsų demokratija ir mūsų gyvybės… Jie kuria sąjungas su „baltaodžiais kapitalistais“, sąmokslo teorijų šalininkais ir kitais kraštutinės dešinės atstovais…“

Tokios retorikos išgirsime dar daug, nes ši nauja, totalitarinė pasaulio struktūra pamažu vystosi…

Šis tekstas pasirodė 2021 m. gegužės 5 d. pavadinimu „The Criminalization of Dissent“ svetainėje https://off-guardian.org/

Išversta su www.DeepL.com/Translator, redagavo Martynas