JT ataskaitoje pasaulio vyriausybė raginama “užkirsti kelią būsimoms pandemijoms”

Big Reset Demokratija

Pasaulinė kontrolė, “finansinė nepriklausomybė” ir įgaliojimai viršyti nacionalines vyriausybes yra pagrindiniai PSO rekomenduojamų “reformų” punktai.

Originalus straipsnis paskelbtas 2021 m. gegužės 12 d. off-guardian.org

Kit Knightly. Išversta padedant www.DeepL.com/Translator.

Naujoje Jungtinių Tautų paskelbtoje ataskaitoje teigiama, kad kovid19 “pandemijos” būtų buvę galima išvengti, jei JT, konkrečiai Pasaulio sveikatos organizacijai, būtų suteikta daugiau pasaulinių įgaliojimų.

Ataskaita vadinasi “Kovid19: padarykime ją paskutine pandemija” ir yra paskelbtos Nepriklausomos pasirengimo pandemijoms ir reagavimo į jas grupės išvados, kuriose daugiausia dėmesio skiriama tam, kaip pasaulis gali siekti užkirsti kelią “pandemijoms” ateityje.

Šiai “nepriklausomai” ekspertų grupei pirmininkauja buvusi Naujosios Zelandijos ministrė pirmininkė Helen Clark, buvusi Liberijos prezidentė Ellen Johnson Sirleaf ir kiti politiniai veikėjai (įskaitant žinomą globalistą Davidą Milibandą), o ją praėjusių metų gegužės mėn. įsteigė PSO generalinis direktorius Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Nesuprantu, kaip galima vadinti “nepriklausoma” ataskaitą, kurią užsakė PSO ir kurioje raginama skirti daugiau pinigų ir suteikti daugiau galių tai pačiai PSO).

Viską apie tai galite perskaityti pačios ataskaitos interneto svetainėje. (Kodėl vienai PSO ataskaitai reikia atskiros interneto svetainės, vėlgi nesuprantu).

Ellen Johnson Sirleaf (kairėje) ir Ellen Clark (dešinėje) – dvi pagrindinės naujosios PSO ataskaitos autorės.

86 puslapių ataskaitoje yra nemažai biurokratinių dviprasmybių, kurias reikia iššifruoti, tačiau pagrindinės išvados yra šios:

  • Siekiant užtikrinti teisingus, atskaitingus ir daugiasektorinius veiksmus, aukščiausiu lygiu iškelti vadovavimą pasirengimo pasaulinėms grėsmėms sveikatai ir reagavimo į jas srityje.
  • sutelkti dėmesį į PSO nepriklausomybę, įgaliojimus ir finansavimą ir juos stiprinti
  • Investuoti į pasirengimą jau dabar, kad būtų sukurti visapusiškai veikiantys pajėgumai nacionaliniu, regioniniu ir pasauliniu lygiu
  • Sukurti naują tarptautinę priežiūros, patvirtinimo ir perspėjimo sistemą
  • Sukurti iš anksto suderintą priemonių ir atsargų platformą
  • pritraukti naują tarptautinį finansavimą visuotinėms viešosioms gėrybėms, susijusioms su pasirengimu pandemijoms ir reagavimu į jas
  • Šalims sukurti aukščiausio lygio nacionalinį pasirengimo pandemijoms ir reagavimo į jas koordinavimą

Viską galima apibendrinti taip: “duoti PSO (ir jos bičiuliams) daugiau pinigų ir daugiau galių”.

Kiekviename jų rekomendacijų skyriuje yra po keletą atskirų punktų, kurių yra per daug, kad juos visus nagrinėtume, tačiau tikrai yra keletas pastraipų, kurios turėtų priversti bet kurį atidų skaitytoją pakelti antakį:

“Naujos stebėsenos sistemos, grindžiamos visišku visų suinteresuotųjų šalių skaidrumu ir naudojančios pažangiausias skaitmenines priemones informacijos centrui (-ams) visame pasaulyje sujungti, sukūrimas. Tai apims gyvūnų ir aplinkos sveikatos stebėseną – visa tai bus vykdoma tinkamai atsižvelgiant į žmogaus teises”.

Tai galiausiai reiškia, kad reikia įteisinti pasaulinio masto stebėjimo programas, žinoma, “tinkamai atsižvelgiant į žmonių teises”, ir gėda jums, jei įtariate kitaip.

Ir dar:

“PSO generalinis direktorius ateityje skelbs tarptautinio masto ekstremaliąją situaciją visuomenės sveikatos srityje (angl. Public Health Emergency of International Concern, PHEIC)”, kuri turėtų būti pagrįstai grindžiama atsargumo principu.

…Pagal jį PSO generalinis direktorius turi turėti teisę skelbti pasaulinę “pandemiją” ne todėl, kad tikrai yra nauja liga, nuo kurios miršta žmonės, bet todėl, kad, jo manymu, ji gali būti.

Iš esmės PSO generaliniam direktoriui suteikiami įgaliojimai paprasčiausiai sukurti pandemiją, kai tik jis mano, kad to reikia. Šiek tiek ironiška, kad “pandemijų prevencijos” komisija rekomenduoja padidinti pandemijų tikimybę.

Be to, ataskaitoje giriamos šalys, kurios ėmėsi autoritariškiausių “kovos su pandemija” priemonių.

Konkrečiai Kinija giriama už “greitą viruso nustatymą” ir neįtikėtinai griežtas uždarymo priemones. Dar viena šalis, kuri pateikiama kaip geras pavyzdys, yra Naujoji Zelandija, kuri taip pat buvo labai griežta.

Priešingai, šalys, kurių kovos su Covid virusu rezultatai neva “prasti”, nors jos niekada nebuvo įvardytos, visuotinai kritikuojamos dėl “mokslinių įrodymų neigimo”, “pasitikėjimo sveikatos priežiūros priemonėmis mažinimo” ir vadovų, kurie “skeptiškai ar atmestinai” vertino pandemiją.

Tai tęsiasi ir tęsiasi. Kiekviename žingsnyje šlovinama centralizacija, globalizacija ir totalitarizmas suverenumo, individualizmo ir laisvės sąskaita. Ir nors pačioje ataskaitoje jos darbotvarkė formuluojama švelnia diplomatine kalba, ataskaitos autoriai kur kas atviriau pasakoja, ką jie iš tikrųjų turi omenyje.

Dienraštyje “Guardian” cituojama Helen Clark, kuri aiškiai užsipuolė nacionalinį suverenitetą:

“Prie pandemijos prisidėjo pasaulinės lyderystės ir koordinavimo stoka, geopolitinės įtampos ir nacionalizmas, silpninantys daugiašalę sistemą, kuri turėtų veikti, kad pasaulis būtų saugus”.

Taip pat kritikuoja galiojančius reglamentus, kuriais ribojami PSO įgaliojimai:

[PSO] trukdė ir nepadėjo tarptautinės sveikatos apsaugos taisyklės ir procedūros, …

Gana akivaizdu, kokia čia yra žinia.

Per visą išpūstą pasakojimą apie koronaviruso “pandemiją” matėme, kaip viso pasaulio nacionalinės vyriausybės naudojasi netikra krize, kad “laikinai” išplėstų savo įgaliojimus.

Dabar į šį veiksmą įsitraukia ir Jungtinės Tautos, tikėdamosi išplėsti savo pasaulinės galios įgaliojimus.

________________________________________________________

Šis tekstas pasirodė 2021 m. gegužės 12 d. pavadinimu „UN report pushes global government to “prevent future pandemics”“ svetainėje off-guardian.org .

Šis tekstas yra licencijuojamas pagal „Creative Commons Attribution 4.0“ tarptautinę licenciją. Nesivaržykite kopijuoti ir dalintis.

Translated with the help of www.DeepL.com/Translator.