Konfliktas Ukrainoje yra tik pradžia – spaudos apžvalga

Demokratija Geopolitika Ideologijos kritika

2022 m. lapkričio 6 d., parengta pagal internetinį žurnalą “Multipolar” .

Išversta padedant www.DeepL.com/Translator. Be pataisymų.


Brave New Europe (Drąsioji naujoji Europa): Vokietijos vieta Amerikos naujojoje pasaulio tvarkoje” (Michael Hudson) – Ištrauka (išversta): “JAV prezidentas J. Bidenas ir Valstybės departamento atstovai teigė, kad Ukraina yra tik pirmoji arena daug platesnėje dinamikoje, dalijančioje pasaulį į du priešingus ekonominius aljansus. (…) Prezidentas J. Bidenas šį pasidalijimą apibūdino kaip pasidalijimą tarp demokratijų ir autokratijų. (…) Sakydamas “demokratijos”, jis turi omenyje JAV ir su jomis susivienijusias Vakarų finansines oligarchijas. Jų tikslas – perkelti ekonomikos planavimą iš išrinktų vyriausybių rankų į JAV kontroliuojamą Volstritą ir kitus finansų centrus. (…) Iš esmės kalbama apie tai, ar ekonomiką planuoja bankų centrai, siekdami sukurti finansinę gerovę, privatizuojant pagrindinę infrastruktūrą, komunalines paslaugas ir socialines paslaugas, pavyzdžiui, sveikatos apsaugą, ir paverčiant jas monopolijomis, ar gyvenimo lygis ir gerovė didėja išlaikant bankininkystę ir pinigų kūrimą, sveikatos apsaugą, švietimą, transportą ir komunikacijas valstybės rankose. (…) Vokietija yra šalis, patirianti didžiausią “šalutinę žalą” dėl šio pasaulinio susiskaldymo.”

Vokietijos kancleris: Maršalo planas Ukrainai (Olafo Scholzo ir Ursulos von der Leyen straipsnis spalio 24 d. laikraštyje “Frankfurter Allgemeine”) – Ištrauka: “Sutinkame: remti Ukrainą yra ne tik teisinga, bet ir naudinga mums patiems: Ukraina ne tik kovoja už savo šalies suverenitetą ir teritorinį vientisumą, bet ir priešinasi V. Putino mėginimui prievarta pakeisti sienas ir savo kaimynes apipilti karu ir destrukcija. Ukraina taip pat gina tarptautinę taisyklėmis grindžiamą tvarką, kuri yra mūsų taikaus sambūvio ir klestėjimo visame pasaulyje pagrindas. Taigi, kai remiame Ukrainą, kuriame savo ir mūsų bendros Europos ateitį.”

The National Interest: Kaip Rusija vertina JAV sankcijas – Ištrauka (išversta): “Būtent Vakarų valstybių, ypač Jungtinių Valstijų, makroekonominis kursas tapo pagrindine daugumos dabartinių problemų priežastimi. (…) Beje, mažai kas atkreipia dėmesį į tai, kad Jungtinės Valstijos savo destruktyviais veiksmais kenkia ne tik besivystančioms šalims, bet ir savo sąjungininkėms, įskaitant Europos šalis. Paskatinęs Europos sostines įvesti sankcijas Rusijai ir taip suteikęs joms galimybę kategoriškai atsisakyti per daugelį metų užsimezgusio aktyvaus ir, svarbiausia, abipusiai naudingo ekonominio dialogo su Maskva, Vašingtonas įgyvendino savo seną svajonę. Ši svajonė – atimti iš užjūrio partnerių galimybę konkuruoti su Jungtinėmis Valstijomis. (…) Šiomis aplinkybėmis pasaulio ekonominių santykių de-dolarizacija įgauna vis didesnį pagreitį. Naujų tarptautinių mokėjimo sistemų kūrimasis yra neišvengiamas procesas. (…) Žinoma, tai nepaneigia bendradarbiavimo su Vakarų partneriais ir su Vašingtonu bei jo sąjungininkais susijusiomis ekonominėmis organizacijomis, pavyzdžiui, Bretton Woods institucijomis, svarbos. Tačiau manome, kad toks pokalbis turėtų būti grindžiamas abipuse pagarba, noru siekti kompromiso ir iš tiesų suderinti interesus.” (Pastaba: teksto autorius – Anatolijus Antonovas, nuo 2017 m. Rusijos ambasadorius JAV).

Telepolis: “Mums reikia keisti JAV užsienio politiką” (Jeffrey D. Sachs) – Ištrauka: “Net jei daugelis Amerikos politikų nenori to girdėti: Putino perspėjimas dėl NATO plėtros buvo rimtas ir teisingas. (…) JAV ir Ukraina turėtų sutikti su trimis visiškai pagrįstomis karo pabaigos sąlygomis: Ukrainos karinis neutralitetas, de facto Rusijos kontrolė Kryme, kur Rusija nuo 1783 m. dislokavo savo Juodosios jūros laivyną, ir etninių rusų regionų autonomija, kuri turi būti nustatyta derybose, kaip raginama Minsko susitarimuose, kurių Ukraina neįgyvendino.”

Berliner Zeitung“: dauguma vokiečių nori, kad karas Ukrainoje būtų užbaigtas diplomatinėmis priemonėmis – Ištrauka: “Apklausoje nebuvo daugumos, kuri pritartų Ukrainos reikalavimui tiekti šaliai daugiau ginklų.”

Spektras: diena, kai vienas žmogus užkirto kelią pasauliniam branduoliniam karui – 1962 m. spalio 27 d. pasaulis atsidūrė ant branduolinio karo slenksčio. Tik po kelių dešimtmečių tapo žinoma, kad sovietų karininkas Vasilijus Archipovas paskutinę sekundę užkirto kelią JAV karinio jūrų laivyno branduolinei atakai. – Ištrauka: “JAV atsakingi asmenys taip pat nežinojo, kad povandeniniai laivai, į kuriuos jie dabar mėto granatas, yra ginkluoti branduolinėmis torpedomis.”

Tagesschau: G7 susitikimas Miunsteryje: nesuvaldytas tarybos kryžius kelia kritiką – Ištrauka: “Per G7 susitikimą Miunsterio taikos salėje buvo nuimtas kryžius. (…) Užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad ministras Baerbockas nedalyvavo priimant šį sprendimą. (…) Kryžius šimtmečius priklausė Taikos salei, taigi ir vietos, kurioje 1648 m. buvo pasirašyti Vestfalijos taikos dokumentai, istorijai ir kultūrai [sakė Miunsterio meras Markusas Lewe]. “Krikščioniškas kryžius yra susitaikymo ženklas”, – pabrėžė Lewe. (…) Miunsterio Taikos salėje kryžius pastatytas 1540 m., o tarybos nariai prisiekia priešais kryžių. (…) Miunsterio vyskupija pareiškime šią priemonę pavadino “nesuprantama”. Tradicijų ir su jomis susijusių simbolių, kurie išreiškia vertybes, požiūrį ir religinius įsitikinimus, negalima tiesiog “nuimti”.”

Bild: komentaras apie “Corona” taisykles prieš vaikus: ar jums ne gėda? – Ištrauka: “Federalinis sveikatos apsaugos ministras Karlas Lauterbachas trečiadienį žurnalistams sakė: “Vaikų darželių uždarymas buvo nereikalingas”. Vienu sakiniu jis pareiškė, kad daugelį metų trukusi didelė valstybės intervencija į milijonų šeimų gyvenimą buvo klaida, kurios nereikėjo daryti. (…) Šeimos ministrė Lisa Paus trečiadienį paskelbė, kad vaikai ir jaunuoliai “dažnai nukentėjo ne tiek nuo paties viruso, kiek nuo sulaikymo priemonių pasekmių”. Vokietijoje pablogėjo pusės mokinių psichinė savijauta, o tarp socialiai remtinų mokinių – net dviejų trečdalių. 2021 m. į ligonines dėl valgymo sutrikimų buvo paguldyta 40 proc. daugiau vaikų nei 2019 m. Akivaizdu, kad mokyklų uždarymas taip pat nebuvo būtinas. Milijonai vaikų ir jaunuolių buvo beprasmiškai sunkiai sužaloti. Tai yra balansas, su kuriuo turi susidurti Lauterbachas. Kaip vyriausybė ketina padėti sužalotiems vaikams ir jaunuoliams, kuriuos neteisingi politiniai sprendimai įstūmė į depresiją? Atsakykite mums, pone sveikatos apsaugos ministre. Tai jūsų prakeikta pareiga.”

“Anti-Spiegel”: Putinas “O-Ton” apie bendros erdvės idėją nuo Lisabonos iki Vladivostoko – Ištrauka: “Ar įmanoma sukurti bendrą humanitarinę, ekonominę ir regioninę erdvę, kuri užtikrintų visų, gyvenančių šiame didžiuliame megapolyje nuo Lisabonos iki Vladivostoko, saugumą? Žinoma. Viltis miršta paskutinė. (…) Apskritai, jūs galite tai įsivaizduoti. Manau, kad vienaip ar kitaip tai įvyks. (…) Norėčiau pasakyti (…), kad labai svarbu, jog ši Europos [Eurazijos] dalis galėtų atgauti savo teisinį subjektiškumą. Kaip galite kalbėtis su tuo ar kitu partneriu, jei jis nieko nenusprendžia ir kiekvieną kartą turite skambinti į Vašingtoną ir klausti, ką galima ir ko negalima daryti. (…) Žinoma, Europa gina savo interesus, ypač ekonomikos srityje, bet ne per daug. Dabar jie susprogdino dujotiekius. Jie nėra mūsų, jie yra visos Europos. Projekte “Nord Stream 1″ dalyvauja penkios Europos bendrovės. Kas iš to? Visi tyli, tarsi taip ir turėtų būti. (…) Helmutas Kohlis kartą man pasakė, kad JAV darys savo, taip pat ir Lotynų Amerikoje, o Azija vystysis savaip. Jei Europos civilizacija nori išlikti pasaulio centru, tai, žinoma, tik su Rusija. Tokios pozicijos laikėsi Helmutas Kohlis. Atrodo, kad dabartinė Federacinės Respublikos vadovybė laikosi kitokios nuomonės. Tačiau tai yra Europos šalių sprendimas.”

Frankfurter Allgemeine: “Corona” vakcinos sužeidimų skaičius išaugo beveik tris kartus (mokama; teksto ištraukas rasite šioje nuorodoje)

“Corona Doks”: “Vakcinos žala”: slėpimas nebeveikia

RT DE: Tyrėjai rekonstruoja “Corona” propagandą: kritikai buvo cenzūruojami, draudžiami ir šmeižiami (Susan Bonath) – Ištrauka: “Tai, kas jau seniai buvo aišku daugeliui skeptikų, dabar Izraelio ir Australijos mokslininkų grupė, įskaitant Haifos universiteto (Izraelis) sveikatos ir komunikacijos tyrėją Yaffą Shir-Raz, išsamiai rekonstravo neseniai mokslo žurnale “Springer” paskelbtame tyrime. (…) Tokiu būdu gyventojams buvo pasiūlytas tariamas mokslinis konsensusas, kurio niekada nebuvo. Tyrėjai teigė: “Mūsų išvados rodo, kad žiniasklaidos organizacijos, ypač IT bendrovės, atlieka pagrindinį vaidmenį bandydamos užgniaužti prieštaringas diskusijas dėl COVID-19 politikos ir priemonių.””

Rubikonas“: “Neįtikėtinas aljansas” – naujienų agentūros susivienija su “Correctiv” ir galutinai paaiškina, kas yra “faktų tikrinimas”.” (Michael Meyen) – Ištrauka: “Tai, ką “Correctiv” didele dalimi darė neįtraukiant visuomenės, ateityje naujienų agentūrų kanalais bus perduodama iki paskutinės redakcijos (…) Šiuose portaluose neatliekami jokie pagrindinių žiniasklaidos priemonių pranešimų tyrimai. Skaitmeninėse platformose platinama tai, kas “patikrinta”, o paskui dažniausiai paneigiama.”

Iainas McGilchristas: “Mums reikia veikti” (vaizdo įrašas, 42 min.) – ištrauka (išversta): “Iainas McGilchristas jau daugelį metų pabrėžia, kad esminė problema, susijusi su tuo, kaip mes suvokiame pasaulį, gali mus įstumti į bėdą. Dabar, 2022 m., jis mano, kad situacija pasiekė lemiamą posūkį ir kad turime skubiai atsibusti. Šioje kalboje jis kalba apie tai, kad šiandien mūsų kultūroje vyraujantis redukcionistinis, materialistinis ir pažodinis kairiųjų smegenų požiūris pasiekė krizės tašką. Jis paaiškina, kaip tai pasireiškia “karu su tikrove” ir išpuoliais prieš žodžio laisvę.”

Rubikonas: artimos mirties melancholija (Jochenas Kirchhoffas) – Rudenį kaupiasi praradimo ir nuosmukio ženklai – tai gali slegti, nebent susimąstome apie viršlaikinius dalykus.

Agora42: Laisvė pažengusiems: miegojimas ir laukimas

Iš archyvo

Karo naratyvai kaip paskutinė ego atrama

Pastaraisiais metais išpopuliarėjusios kovos su bendru priešu taip pat gali būti interpretuojamos kaip paramos ieškojimas. Psichoanalitinė gynybinių mechanizmų koncepcija paaiškina, kaip toks priešo įvaizdžio kūrimas suteikia trumpalaikį psichologinį palengvėjimą. Taip galima suprasti psichologinę kančią, slypinčią už karo naratyvų, o tai yra būtina sėkmingo dalyvavimo siekiant taikos sąlyga.


Išversta padedant www.DeepL.com/Translator. Be pataisymų.

Šis tekstas yra licencijuojamas pagal „Creative Commons Attribution 4.0“ tarptautinę licenciją. Nesivaržykite kopijuoti ir dalintis.

Nuotrauka pixabay.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.