ES: grynųjų pinigų panaikinimo link

Big Reset Demokratija Ekonomika

Originalus straipsnis paskelbtas 2023 m. liepos 3 d. telegram.

Gintaras Furmanavičius.


Kol Lietuva domisi Suodaičių megadrama, Europos centrinis bankas tyliai dirba savo darbą. Nesakykite, kad nežinojote:

„- Siūlomais teisės aktais sukuriama sistema, palengvinanti galimą skaitmeninio euro, plačiai naudojamo ir prieinamo visoje euro zonoje, įvedimą.

– ECB taip pat palankiai vertina Komisijos pasiūlymą apsaugoti grynųjų eurų kaip teisėtos mokėjimo priemonės statusą.

– Valdančioji taryba rudenį nuspręs, ar pereiti prie kito skaitmeninio euro projekto etapo.

Šiandien Europos Komisija paskelbė savo teisės akto pasiūlymą dėl skaitmeninio euro.
Skaitmeninis euras, kaip dabar banknotai ir monetos, būtų universali mokėjimo priemonė visoje euro zonoje. Siūlomas skaitmeninio euro teisinės mokėjimo priemonės statusas užtikrintų, kad jis būtų plačiai pripažįstamas kaip mokėjimo priemonė. Nuostata, kad žmonės, pateikę prašymą, skaitmeninius eurus galėtų gauti per savo banką, padarytų juos lengvai prieinamus ir užtikrintų, kad niekas neliktų nuošalyje.

Pasiūlyme taip pat numatyta, kad žmonės galėtų nemokamai naudotis pagrindinėmis skaitmeninių eurų paslaugomis. Kartu pasiūlymu privatiems tarpininkams suteikiamos tinkamos ekonominės paskatos platinti skaitmeninius eurus taip, kaip jie platina kitas skaitmenines mokėjimo priemones, kartu užkertant kelią pernelyg dideliems mokesčiams prekybininkams.

Be to, siūlomais teisės aktais remiamas aukštas vartotojų privatumo ir duomenų apsaugos lygis, kartu sumažinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką. Juo sudaromos sąlygos vykdyti skaitmeninius mokėjimus eurais ne internetu, kad būtų užtikrintas privatumo lygis, panašus į grynųjų pinigų lygį.

„Euras yra apčiuopiamiausias Europos integracijos simbolis”, – sakė ECB pirmininkė Christine Lagarde. „Piliečiai jį labai vertina ir juo pasitiki. Tikimės ir toliau kartu su kitomis ES institucijomis dirbti prie skaitmeninio euro, kad mūsų valiuta būtų tinkama skaitmeniniam amžiui.”

Skaitmeninio euro projekto tyrimo etapas bus baigtas 2023 m. spalio mėn. Tuomet ECB valdančioji taryba nuspręs, ar pereiti prie kito projekto etapo. Kitame etape ECB toliau tobulins ir testuos techninius sprendimus ir verslo susitarimus. Galimas Valdančiosios tarybos sprendimas išleisti skaitmeninį eurą būtų priimtas tik priėmus teisės aktą.

„Teisės akto pasiūlymas yra labai svarbus siekiant užtikrinti, kad skaitmeninis euras atneštų vertę žmonėms, perkeldamas vertinamas grynųjų pinigų savybes į skaitmeninę sritį”, – sakė Vykdomosios valdybos narys Fabio Panetta, pirmininkaujantis aukšto lygio darbo grupei dėl skaitmeninio euro. „ECB taip pat pritaria Komisijos pasiūlymui dėl grynųjų eurų teisinės mokėjimo priemonės statuso, siekiant užtikrinti, kad banknotai ir toliau būtų lengvai prieinami piliečiams bei įmonėms ir plačiai priimami visoje euro zonoje.”

ECB pritaria Komisijos pasiūlymui, kuriuo siekiama užtikrinti, kad grynieji pinigai ir toliau būtų gyvybiškai svarbi mokėjimų sistemos dalis. Labai svarbu, kad grynieji pinigai ir toliau būtų plačiai pripažįstami fizinėse operacijose, atsižvelgiant į jų teisinės mokėjimo priemonės statusą. Žmonės ir įmonės turi turėti galimybę veiksmingai išsiimti ir įnešti pinigus. Teisės akto pasiūlymu užtikrinama, kad būtų teisiškai garantuotas ir eurų banknotų bei monetų priėmimas, ir prieiga prie jų, kad visi, norintys atsiskaityti grynaisiais pinigais, galėtų tai daryti.

ECB yra pasirengęs teikti techninį indėlį, kad paremtų ES teisės aktų leidėjų darbą. Europos Komisija rekomendavo Europos Parlamentui ir ES Tarybai konsultuotis su ECB dėl siūlomų teisės aktų pakeitimų. Gavęs prašymus konsultuotis, ECB tinkamu laiku pateiks savo nuomonę.“

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2023/html/ecb.pr230628~e76738d851.en.html


Šis tekstas pasirodė 2023 m. liepos 3 d. telegram.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.