Vokietijos ES parlamentaras kaltina von der Leyen, kad paskelbusi Skaitmeninių paslaugų įstatymą ji skleidžia “fake news”

Big Reset Demokratija

Originalus straipsnis paskelbtas 2023 m. rugpjūčio 25 d. twitter.

Martin Sonneborn. Išversta padedant www.DeepL.com/Translator. Be pataisymų.


Vokietijos ES parlamentaras Martinas Sonnebornas yra ne tik talentingas humoristas, bet ir kompetentingas korumpuotos ES sistemos kritikas. Štai kodėl jis buvo cenzūruojamas dar prieš paskelbiant Skaitmeninių paslaugų aktą (SSA, angl. DSA). Pavyzdžiui, jo pranešimą apie dingusias Von der Leyen SMS žinutes, susijusias su nedemokratiškai išleistais 35 mlrd. eurų “Pfizer” vakcinoms, užblokavo “Facebook”. Ir tai nepaisant to, kad apie korupcijos skandalą “išskirtinai” rašė ir didieji Vokietijos laikraščiai.

Internetinis žurnalas “Jacobin” taip rašė:
Pats prasčiausias susitarimas ES istorijoje

ES prokuratūra tiria Ursulos von der Leyen, kuri SMS žinute sudarė milijardinės vertės vakcinų sandorį su “Pfizer” ir taip užtikrino farmacijos bendrovei beveik monopolį. (…)

Tai buvo bene plačiausia iš visų ES vakcinų pirkimo sutarčių, o su numanoma 35 mlrd. eurų apimtimi – ir didžiausia pirkimo sutartis, kurią ES Komisija kada nors yra sudariusi su vieninteliu rinkos dalyviu.”

Naujausiame savo pranešime Sonneborn parodo, kaip iš esmės DSA įvedimas ir jį lydinti skaitmeninė kontrolė prieštarauja pagrindinėms ES vertybėms. Todėl jis reikalauja, kad von der Leyeno pranešimas apie Skaitmeninių paslaugų įstatymą būtų laikomas netikra naujiena (angl. fake news). Toliau pateikiamas vertimas:

“Šiandien paskelbtame pranešime vonderLeyen teigia, kad ką tik įsigaliojusiu Skaitmeninių paslaugų įstatymu (angl. Digital Services Act, DSA) Komisija perkelia “Europos vertybes” į “skaitmeninį pasaulį”.

Pagal ką tik įsigaliojusį Skaitmeninių paslaugų aktą pranešame apie šį netikrą turinį kompetentingoms ES reguliavimo ir priežiūros institucijoms, nes inkriminuotame teiginyje pateikiama sąmoningai klaidinanti “dezinformacija” skaitytojui, kuri smarkiai kursto jo neapykantą ES ir taip gali kelti pavojų asocialiai taikai Europoje.

Peržvelgę visus 54 Europos Sąjungos pagrindinių teisių straipsnius, įtvirtintus to paties pavadinimo chartijoje, vargu ar aptiksime straipsnį, kurio vonderLeyen komisija nebūtų pažeidusi.

Po ketverius metus trukusio jos tarnybinės veiklos tyrimo į galvą ateina dalykai, kurie, įprastai interpretuojant ES chartiją, vertintini kaip akivaizdūs pagrindinių teisių pažeidimai – ypač 41 straipsnio “Teisė į gerą administravimą” (Lol!), taip pat 42 straipsnio “Teisė susipažinti su dokumentais” – ir tai “nepriklausomai nuo šiems dokumentams naudojamos laikmenos formos”, prie kurių, žinoma, aiškiai priskiriamas intymus trumpųjų žinučių srautas su farmacijos bosais SMS žinutėmis.

Įvedus DSA, kurios siekė vonderLeyen komisija, be keleto kitų pagrindinių teisių, dabar kyla pavojus šioms pagrindinėms teisėms:

11 straipsnio 1 dalis: kiekvienas turi teisę į saviraiškos laisvę. Ši teisė apima įsitikinimų ir saviraiškos laisvę bei laisvę gauti ir skleisti informaciją bei idėjas, nesikišant valdžios institucijoms ir nepaisant sienų.

11 straipsnio 2 dalis: Gerbiama žiniasklaidos laisvė ir jos įvairovė.

10 straipsnio 1 dalis: Kiekvienas žmogus turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę.

6 straipsnis: Kiekvienas turi teisę į asmens laisvę ir saugumą.

7 straipsnis: Kiekvienas turi teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo privatus ir šeimos gyvenimas, būstas ir bendravimas (vok. Kommunikation).

8 straipsnio 1 dalis: Kiekvienas turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą.

Norėtume atkreipti dėmesį, kad su DSA šios įgytos “europinės vertybės” internete ne saugomos, o griaunamos. Šios vertybės – nuo teisės į minties ir sąžinės laisvę, teisės į saviraiškos laisvę, žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo – nėra įtrauktos nei į masinį pagrindinių teisių saugomų laisvių įgyvendinimo kriminalizavimą, nei į (planuojamą) masinį sekimą be pagrindo (per pokalbių kontrolę). Priešingai, šios pagrindinės teisės čia griaunamos su didžiausiu piktybiniu tikslingumu.

Todėl mes rekomenduojame uždrausti poniai vonder-Leyen net užsiminti apie “Europos vertybes”, kurias ji pati, eidama savo pareigas, neatpažįstamai iškraipė, net jei tai būtų tik propagandinė frazė be turinio. Dar labiau draudžiame jas sieti su ES reglamentu, kuris buvo priimtas akivaizdžiai pažeidžiant pagrindines teises ir kuris akivaizdžiai nė kiek neatitinka “Europos vertybių”.

Atvirkščiai, Europos vertybes atitiktų, jei ponia vonderLeyen ne tik būtų pagaliau patraukta atsakomybėn už 41 ir 42 straipsnių pažeidimą (žr. aukščiau), bet ir už pagrindinių teisių pažeidimą, bet pagaliau ir už tai, kad jos tarnybiniai veiksmai (tiek pavyzdingai DSA, tiek apibendrintai) atitinka ES chartijos 54 straipsnio “Draudimas piktnaudžiauti teisėmis” faktus, kuriame teigiama: “Jokia šios chartijos nuostata negali būti aiškinama kaip suteikianti teisę užsiimti veikla ar atlikti veiksmus, kuriais siekiama panaikinti chartijoje pripažįstamas teises ir laisves arba apriboti jas labiau, nei numatyta chartijoje”.

Minėto vonderLeyen teiginio išbraukimas turėtų būti mažiausia, ko galime tikėtis, siekdami apsaugoti ES piliečius nuo besitęsiančios neapykantos ES institucijoms, kurią sukelia klaidinančios klastotės apie “Europos vertybes” DSA prasme.”

Ką reiškia Skaitmeninių paslaugų įstatymas, anglų kalba aiškina politikos filosofas Davidas Thunderis.


Išversta padedant www.DeepL.com/Translator. Be pataisymų.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.