WEF susitikime: Tedrosas ragina perduoti PSO įgaliojimus kovoti su “X liga”

Big Reset Demokratija Koronavirusas Sveikata

Originalus straipsnis paskelbtas 2024 m. sausio 21 d. svetainėje tkp.at.

Peter F. Mayer. Išversta padedant www.DeepL.com/Translator. Be pataisymų.


Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) vadovas paragino pasaulio lyderius perduoti savo šalių “pandeminius” įgaliojimus Jungtinėms Tautoms (JT), kad neišrinkta biurokratinė organizacija galėtų kovoti su vadinamąja “X liga”. Tokį raginimą PSO generalinis direktorius Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas išsakė savo kalboje, pasakytoje šią savaitę Davose (Šveicarija) vykstančiame kasmetiniame Pasaulio ekonomikos forumo (WEF) susitikime.

Savo kalboje, skirtoje politiniams lyderiams, įmonių elitui ir globalistams, Tedrosas paragino suverenių valstybių vyriausybes pasirašyti PSO “Pasaulinę sutartį dėl pandemijų”. Tačiau, kaip TKP ne kartą pranešė, ši sutartis turi toli siekiančių pasekmių žodžio ir spaudos laisvei, sekimui ir skaitmeniniams skiepų pasams bei asmens tapatybės dokumentams.

PSO siūloma pandemijos sutartis ir Tarptautinių sveikatos taisyklių (TSP) pakeitimai suteikia globalistinei organizacijai naujų plačių galių, kurios yra viršesnės už suverenių valstybių įstatymus. ES, Vokietija, Austrija ir kitos ES šalys aktyviai skatina šį nacionalinio suvereniteto atsisakymą.

Nors “pandemijos sutartis” sudaro įspūdį, kad ji skirta kovai su virusų protrūkiais, pakeitimais jos taikymo sritis dar labiau išplėsta.

PSO teigimu, dabar į pandemijos apibrėžtį įtraukta ir klimato kaita. Jei PSO paskelbtų “nepaprastąją padėtį” dėl “visuotinio atšilimo”, JT “sveikatos” agentūra galėtų panaikinti suverenių valstybių įstatymus ir įvesti “klimato apribojimus” (angl. climate lockdowns).

Kalbėdamas WEF aukščiausiojo lygio susitikime Davose, PSO vadovas Tedrosas pabrėžė tarptautinio bendradarbiavimo svarbą vadovaujant vienai pasaulinei institucijai. Jis atkreipė dėmesį į galimas kliūtis, kylančias dėl “pernelyg didelio dėmesio” nacionaliniams interesams. Tedrosas dalyvavo forume vykusioje diskusijoje “Liga X”, kurioje jis pabrėžė, kad svarbu geriau pasirengti galimoms būsimoms pandemijoms.

Tedrosas pasisakė už PSO pandemijų sutarties priėmimą, nes mano, kad ji yra būtina priemonė, padedanti geriau suprasti tokias ligas.

Kalbėdamas Davose susirinkusiems žmonėms Tedrosas sakė: “Kalbama apie bendrą priešą. Be bendro atsako susidursime su ta pačia problema, kaip ir su Kovidu”.

“X ligą” jis apibūdino kaip laikiną terminą, kuris gali būti naudojamas dar nežinomoms ligoms apibūdinti, ir pabrėžė, kad svarbu tęsti mokslinius tyrimus ir kurti gydymo būdus.

Sutartyse, kurioms pritaria ES, taip pat numatyta įvesti pasaulinį skaitmeninį skiepų pasą. Iki 2024 m. gegužės mėnesio PSO, remiama ES, siekia sudaryti privalomą Jungtinių Tautų valstybių narių susitarimą, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos dalyvavimui visame pasaulyje.

A. Tedrosas sakė: “Teisiškai privalomo dokumento svarbos neįmanoma pervertinti: Tai bus mūsų bendras palikimas ateities kartoms.”

Tedrosas spaudimą daro tuo metu, kai vis labiau nerimaujama, kad PSO patronuojanti organizacija – Jungtinės Tautos – bando save pozicionuoti kaip neišrinktą vieno pasaulio vyriausybę. Jungtinės Tautos (JT) ruošiasi smarkiai išplėsti savo galias ir planuoja 2024 m. vyksiančioje konferencijoje “Ateities viršūnių susitikimas” pateikti pasiūlymus dėl precedento neturinčio savo įtakos išplėtimo.

Aukščiausiojo lygio susitikime turi būti pristatyti planai, kaip įgyvendinti WEF “Agenda 2030”. Tarp pasiūlymų yra priemonių, kurios suteiktų organizacijai “skubios pagalbos platformą” “pasaulinių krizių” atveju.

Tokias “krizes” nustatytų pačios JT, o “nepaprastąsias situacijas” skelbtų organizacija. Jei Jungtinės Tautos paskelbtų pasaulinę “nepaprastąją padėtį”, tai leistų organizacijai pasinaudoti “nepaprastosios padėties įgaliojimais” siekiant “klimato kaitos” tikslų arba taikant apribojimus pandemijų metu ar net prieš jas.

JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas parengė pasiūlymą konferencijai spręsti vadinamąją “būsimos pandemijos riziką”, užuot laukus tikros pandemijos.

Plane numatyta, kad JT gali pasinaudoti savo toli siekiančiais įgaliojimais, jei teigia, kad “kažkam” reikia užkirsti kelią. Pavyzdžiui, siekdama užkirsti kelią “dideliam klimato įvykiui”, JT galėtų neleisti visuomenei pirkti mėsos ir pieno produktų už savo skaitmeniniu būdu valdomą valiutą, kad sustabdytų “visuotinį atšilimą”.

Be to, JT pasiūlyme raginama įvesti privalomus globalizuotus “skaitmeninius tapatybės dokumentus”, susietus su piliečių banko sąskaitomis, kurie neva padėtų pasiekti “tvarumo tikslus”, t. y. “grynąjį nulį” (angl. Net Zero).


Šis tekstas pasirodė 2024 m. sausio 21 d. pavadinimu “WEF Jahrstagung: WHO-Tedros fordert Übertragung von Befugnissen zur Bekämpfung von “Krankheit X”” svetainėje tkp.at.

Išversta padedant www.DeepL.com/Translator. Be pataisymų.

Nuotrauka: screenshot

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.