Kaip šveicarai kovoja prieš PSO sveikatos diktatūrą (2 dalis) – Galutiniai priimtų IHR pakeitimai yra rimti

Demokratija

Kaip šveicarai priešinasi PSO sveikatos diktatūrai (2 dalis).

Kaip žmonės kitose šalyse priešinasi PSO galių išplėtimui? Aktionsbündnis freie Schweiz yra puikus kompetentingo ir veiksmingo pasipriešinimo pavyzdys. Antroje dalyje pateikiame Aljanso poziciją dėl galutinių priimtų IHR pakeitimų. Pirmoje dalyje pristatėme Aljanso ir jo teisinę išvadą dėl PSO pandemijos sutarties ir Tarptautinių sveikatos taisyklių.

Galutiniai priimtų IHR pakeitimai yra rimti

ABF Šveicarija dalyvavo Ženevoje paskutinę 77-osios Pasaulio sveikatos asamblėjos (PSA) dieną, kai vėlyvą valandą buvo priimti Tarptautinių sveikatos taisyklių (TSP) pakeitimai. Kaip buvo skelbta, ABF Šveicarija atidžiai stebėjo įvykius, susijusius su derybomis dėl sutarties.

Dėl šios priežasties šiandien kritiškai analizuojame galutinę IHR versiją ir paaiškiname drastiškiausius pakeitimus.

Gegužės 31 d., penktadienį, Dr. Ashley Bloomfieldas, vienas iš IHR darbo grupės (WGIHR) pirmininkų, vis dar buvo įsitikinęs: jie sparčiai juda link IHR galutinio varianto. Paskutinę derybų dieną neseniai baigtas rengti tekstas buvo pateiktas Pasaulio sveikatos asamblėjai balsuoti. Lyginant su ankstesnėmis versijomis, jame yra daugiau pakeitimų ir papildymų, kurie gali turėti ir tikriausiai turės labai didelį poveikį mums, žmonėms. Taigi PSO aiškiai parodė, kad ji nenori laikytis savo pačios teisės pateikti galutinę siūlomų pakeitimų versiją Pasaulio sveikatos tarybai likus bent keturiems mėnesiams iki balsavimo (žr. IHR 55 straipsnio 2 dalį). Įvairių šalių (įskaitant Šveicariją) raginimai atidėti balsavimą taip pat liko neišgirsti.

Panašu, kad jų pačių gyventojų susirūpinimas delegatams neatrodo pakankamai svarbus. Gali būti, kad kita pandemija ar kita nepaprastoji padėtis sveikatos apsaugos srityje jau gali būti rengiama, todėl buvo raginama skubėti. Be to, daugelyje šalių didėja pasipriešinimas IHR ir pandemijos sutarčiai, nes kiekviena nauja (dažniausiai priverstinio) koronaviruso krizės pakartotinio vertinimo detalė priartina mus prie tiesos, t. y. akivaizdžiai sąmoningų veiksmų prieš mus ir mūsų sveikatą. Tarp jų – Vokietijos RKI protokolai, Vokietijos ekspertų tarybos protokolai ir Šveicarijos BAG protokolai.

Mūsų atlikta dabartinių IHR pakeitimų analizė

Iškart po to, kai buvo priimti IHR pakeitimai, PSO trijų puslapių pranešime spaudai teigiama, kad buvo susitarta dėl „esminių IHR pakeitimų paketo“. Kokie yra šie esminiai pakeitimai? Apibendrinome keletą svarbių aspektų. Tačiau jau dabar galima teigti, kad 2024 m. birželio 1 d. IHR nėra sumažinta lengvoji IHR versija, veikiau priešingai.

Pandeminės ekstremaliosios situacijos apibrėžtis

PSO pranešime žiniasklaidai pažymima, kad „pandeminė ekstremalioji situacija“ dabar apibrėžta iš naujo. Pagal šią apibrėžtį pandemija yra „užkrečiamoji liga, kuri geografiškai paplitusi keliose šalyse arba turi didelę riziką išplisti keliose šalyse. Pandemija, kuri viršija arba yra didelė rizika, kad viršys tų valstybių sveikatos sistemų pajėgumus; kuri sukelia arba yra didelė rizika, kad sukels didelius socialinius ir (arba) ekonominius sutrikimus, įskaitant tarptautinio transporto ir prekybos sutrikimus. Pandemija, dėl kurios reikia skubių, teisingų ir sustiprintų koordinuotų tarptautinių veiksmų, taikant visos vyriausybės ir visuomenės požiūrį“ (vertimas į lietuvių kalbą, paryškinta autoriaus). Taigi, jei jau yra „didelė rizika“, turime nepaprastąją padėtį sveikatos srityje, dėl kurios gali būti pradėtos taikyti visos tolesnės IHR numatytos priemonės. Taigi praktiškai visada ir bet kada. Dabar galima užduoti klausimą: kas nustato, kada egzistuoja „didelis pavojus“?

Naujos institucijos valstybės lygmeniu

Valstybės privalo įsteigti naujas valstybines institucijas, kurios įgyvendintų IHR. IHR kalbama apie „nacionalines IHR institucijas“, kurios yra atsakingos už IHR įgyvendinimo koordinavimą, ir „nacionalinius IHR ryšių punktus“. Šie kontaktiniai centrai turi būti visada prieinami PSO IHR kontaktiniams centrams. Tai įpareigoja šalis, viena vertus, perduoti informaciją ir duomenis PSO ir, kita vertus, įsteigti nuolatines krizių valdymo grupes. Šveicarija jau ėmėsi „išmintingų“ atsargumo priemonių šioje srityje: gegužės viduryje Federalinė taryba pradėjo konsultacijų procedūrą dėl potvarkio dėl krizių organizavimo (KOBV). Jei valstybės šiuo atžvilgiu pabrėžtų, kad jos ir toliau yra suverenios įgyvendinant šias vidaus institucijas, tai reikštų tikrųjų aplinkybių nuslėpimą. Taip yra todėl, kad „įsakymai“ bus priimti iš PSO po to, kai į nacionalinę teisę bus perkeltas IHR. Todėl jie iš esmės yra PSO nacionaliniai padaliniai, tačiau tai neturėtų būti tiesiogiai matoma.

„Atitinkamų sveikatos produktų“ išplėtimas

IHR apibrėžiama, kas yra atitinkami sveikatos produktai. Šie sveikatos produktai turi būti naudojami ekstremalių sveikatos apsaugos situacijų, įskaitant pandemijas, atvejais. Tai vaistai, vakcinos, diagnostikos priemonės, medicinos prietaisai, vektorių kontrolės produktai, asmeninės apsaugos priemonės, nukenksminimo produktai, medicinos prietaisai, priešnuodžiai, ląstelių ir genų terapija ir kitos sveikatos technologijos. Tai, kas čia gali skambėti tikėtinai ir nekenksmingai, yra labai reikšmingas ir kritiškai svarbus atitinkamų sveikatos priežiūros produktų apibrėžties išplėtimas. Paprastai kalbant, tai reiškia, kad esame verčiami patys sau leisti taikyti ląstelių ir genų terapiją kiekvienoje PSO paskelbtoje ekstremalioje situacijoje sveikatos apsaugos srityje. Ir čia reikėtų pažymėti, kad COVID vakcina, pagrįsta mRNA technologija, buvo ir tebėra būtent tokia terapija. Šių „terapijų“ šalutinis poveikis dabar yra matomas ir priežastingai įrodytas visame pasaulyje. Tokių terapijų taikymas yra elementari prielaida siekiant transhumanistinių tikslų. Nors versti žmones skiepytis įprastine prasme jau yra nepriimtina, ląstelių ir genų terapija (su nežinomais padariniais) yra dar labiau nepriimtina.

Kelionių apribojimai

Tai, kad valstybė narė dabar taip pat gali priversti keliautojus, kuriuos laiko „pavojingais“ dėl jų sveikatos būklės, izoliuoti ir uždaryti į karantiną, o (privačios) transporto įmonės paverčiamos valstybės pakalikėmis, nes turi tikrinti keliautojus, esančius lėktuve, jau buvo numatyta ankstesnės redakcijos 27 straipsnyje ir kai kuriuose kituose straipsniuose. Tačiau dabar ši galimybė vėl sugriežtinta ir tiksliai nurodyta, kaip turėtų atrodyti reikalaujami sveikatos dokumentai, konkrečiai – pažymos ir QR kodai, pažįstami iš koronaviruso krizės. Galima daryti prielaidą, kad PSO pageidavo, jog jie būtų pripažįstami tik skaitmenine forma. Tačiau tam akivaizdžiai prieštaravo pasaulio pietų šalys. Šioje vietoje svarbu įžvelgti tikrąją šių straipsnių darbotvarkę. Akivaizdu, kad kalbama apie galimybę bet kada apriboti tarptautines keliones (žr. Darbotvarkės iki 2030 m. darnaus vystymosi tikslus) arba apriboti jas tik tiems keliautojams, kuriems iš anksto taikomos būtinos „priemonės“ (skiepai, tyrimai ir pan.). Plačiąja prasme tai galima laikyti netiesioginiu skiepijimo reikalavimu, kokį iš esmės jau turėjome, bent jau jei norėjote įvažiuoti į Jungtines Valstijas koronaviruso laikais. Buvo taikomas 1G (privalomas skiepijimas). Mes tai prisimename. Mąstant toliau, akivaizdu, kad siekiama priversti mus turėti skaitmeninį skiepų pasą, kuris galėtų būti skaitmeninės tapatybės (skaitmeninės ID), kurią atmeta didelė dalis Šveicarijos gyventojų, pirmtakas. O toks skaitmeninis asmens tapatybės dokumentas yra privaloma centrinio banko skaitmeninės valiutos (CBDC), kuri yra esminė bendros globalistų darbotvarkės dalis, įvedimo sąlyga.

PSO pandeminio susitarimo dalinis integravimas į 13 ir tolesnius straipsnius

Ypatingą dėmesį taip pat reikėtų atkreipti į 13 straipsnį „Priemonės visuomenės sveikatos srityje, įskaitant vienodą prieigą prie atitinkamų sveikatos produktų“, kuris buvo gerokai išplėstas ir iš pirmo žvilgsnio atrodo (dar reikia atlikti išsamią analizę), tarsi čia būtų įtrauktos PSO pandeminio susitarimo dalys. Tikriausiai taip yra todėl, kad dar nėra pasiektas susitarimas dėl pandeminio susitarimo teksto. Tiems iš mūsų, kurie primygtinai reikalauja savo apsisprendimo ir fizinio vientisumo, PSO pandeminis susitarimas, bent jau jo paskutinė paskelbta versija, yra antraeilės svarbos ir mažiau grėsmingas nei IHR. Taip yra todėl, kad ši sutartis yra labiau prekybos susitarimas tiems veikėjams, kurie į rinką pateiks minėtus „atitinkamus sveikatos produktus“. Tai rodo, kaip būtina atidžiai stebėti tolesnę šios sutarties raidą.

Mūsų pirminės analizės išvados

Ką tai reiškia mums? Priėmus IHR pakeitimus, jie automatiškai įsigalios po metų, jei per artimiausius dešimt mėnesių nebus pateiktas prieštaravimas. Todėl reikia imtis aktyvių veiksmų, o tai daro valstybės, pasinaudodamos savo teise pareikšti prieštaravimą. Kelios valstybės jau paskelbė, kad pasinaudos teise prieštarauti ir prašys atmesti pakeitimus (vadinamasis Opting-out).

ABF Switzerland užsakytoje ataskaitoje daroma išvada, kad iš dalies pakeistos IHR turi būti pateiktos Parlamentui, nes priešingu atveju bus pažeista Šveicarijos suvereni teisė. To priežastys išdėstytos ataskaitoje ir ataskaitos santraukoje. Kad būtų pakankamai laiko parlamentinės peržiūros procesui, Federalinė taryba dabar turi nedelsdama paskelbti apie atsisakymą (Opting-out). Parlamentas, kuris vykdo bendrą Federalinės tarybos kontrolę, turi prašyti, kad ši per nustatytą terminą pateiktų šį pareiškimą. Tai vienintelis būdas užtikrinti, kad iš dalies pakeistos IHR būtų demokratiškai įteisintos. Tai vienas iš mūsų reikalavimų politikams.

Kitaip tariant: jokios parlamentinės kontrolės be opting-out. Siekdama sustiprinti šį itin svarbų reikalavimą Federalinei tarybai ir parlamentui, ABF Šveicarija praėjusį pirmadienį paskelbė internetinę peticiją „Jokių IHR pakeitimų“, skirtą Federalinei asamblėjai. Kiekvienas pilietis gali ją pasirašyti ir taip prisidėti prie to, kad IHR neįsigaliotų automatiškai.

Nuo to, kaip įgyvendinsime pirmiau nurodytus tolesnius veiksmus, priklauso žmonių gerovė. Norime galvoti apie sveikatą ir salutogenezę, o ne apie ligas, pandemijas ir genų purškimą.

Baar, 2024 m. birželio 2 d., ABF Šveicarija redakcija
ABF Šveicarija teisinė nuomonė: https://abfschweiz.ch/rechtsgutachten/
Internetinė peticija „Nekeisti IHR“: https://abfschweiz.ch/online-petition/


Priedas: Tarptautinės sveikatos taisyklės (IHR/IHR 2005)

Toliau pateikiame straipsnių ir ištraukų, į kuriuos daroma nuoroda pirmiau pateiktame tekste, vertimą (paryškinta mūsų). Tai, kad galutinis dokumentas dabar glaustai vadinamas „Tarptautinėmis sveikatos taisyklėmis (2005 m.)“, nors iš tikrųjų turėtume kalbėti apie išsamią peržiūrą 2024 m., rodo, kad manoma, jog taip bus lengviau jas įgyvendinti valstybės narės nacionalinėje teisėje. Pagal šūkį: šie reglamentai jau egzistuoja, jie jau seniai galioja, o dabar padaryti tik keli „techniniai pakeitimai“, kurių nereikia toliau svarstyti politiniame procese. Tai įprastas verslas (angl. business as usual)!
h t t ps :/ / / a p ps . w h o . i n t / g b / e b w h a / p d f _ f i les/ WHA77/A77 _ ACONF14 – en. pdf? utm_ s o u r ce = s u b s t a c k& u t m _ m e di u m = e m ai l


1 straipsnis Apibrėžtys

„Nacionalinė IHR institucija“ (“National IHR Authority”): Valstybės, šios Konvencijos Šalies, paskirta arba įsteigta nacionalinio lygmens institucija, koordinuojanti šių nuostatų įgyvendinimą valstybės, šios Konvencijos Šalies, jurisdikcijoje;
„Nacionalinis IHR kontaktinis centras“ (National IHR Focal Point) – kiekvienos valstybės, šios Konvencijos Šalies, paskirtas nacionalinis kontaktinis centras, kuris turi būti visada prieinamas ryšiams su PSO IHR kontaktiniais centrais pagal šias taisykles;

https://essc.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/tarptautyniu-sveikatos-prieziuros-taisykliu-igyvendinimas-lietuvoje/nacionalinis-pso-tspt-koordinavimo-centras/


„Atitinkami sveikatos produktai“ (“Relevant health products”) – sveikatos produktai, kurie yra susiję su IHR: Sveikatos produktai, būtini reaguoti į tarptautinio masto ekstremalias situacijas visuomenės sveikatos srityje, įskaitant pandemijas, kurie gali apimti: vaistus, vakcinas, diagnostiką, medicinos prietaisus, vektorių kontrolės produktus, asmeninės apsaugos priemonių nukenksminimo produktus, adjuvantus, priešnuodžius, ląstelių ir genų terapiją ir kitas sveikatos technologijas;


13 straipsnis Visuomenės sveikatos priemonės, įskaitant vienodas galimybes naudotis atitinkamais sveikatos produktais

(7) PSO turėtų padėti valstybėms, šios Konvencijos Šalims, jų prašymu arba priėmus PSO pasiūlymą, ir koordinuoti tarptautinę reagavimo veiklą tarptautinio masto ekstremaliųjų situacijų visuomenės sveikatos srityje, įskaitant pandemijas, metu, kaip nustatyta pagal šių taisyklių 12 straipsnį.

(8) PSO turėtų sudaryti palankesnes sąlygas valstybėms, šios Konvencijos Šalims, laiku ir vienodomis sąlygomis gauti atitinkamų sveikatos produktų po to, kai paskelbiama ir per tarptautinio masto ekstremaliąją situaciją, susijusią su visuomenės sveikata, įskaitant pandemiją, atsižvelgiant į riziką sveikatai ir poreikius, ir šalinti kliūtis. Šiuo tikslu generalinis direktorius:

(a) atlieka, reguliariai peržiūri ir atnaujina sveikatos poreikių ir atitinkamų sveikatos produktų, skirtų reaguoti į sveikatos problemas, prieinamumo ir pasiekiamumo, įskaitant įperkamumą, vertinimus; skelbia tokius vertinimus ir atsižvelgia į turimus vertinimus išduodamas, iš dalies keisdamas, pratęsdamas ar nutraukdamas rekomendacijas pagal šių nuostatų 15, 16, 17, 18 ir 49 straipsnius;

(b) prireikus naudojasi PSO koordinuojamais mechanizmais arba, pasikonsultavusios su valstybėmis, kurios yra Konvencijos Šalys, palengvina jų sukūrimą ir prireikus koordinuoja veiklą su kitais paskirstymo mechanizmais ir tinklais, kurie palengvina savalaikę ir teisingą prieigą prie atitinkamų sveikatos produktų, atsižvelgiant į sveikatos poreikius;

(c) padeda valstybėms, šios Konvencijos Šalims, jų prašymu plėsti ir geografiškai įvairinti atitinkamų sveikatos produktų gamybą per atitinkamus PSO koordinuojamus ir kitus tinklus bei mechanizmus, atsižvelgiant į šių taisyklių 2 straipsnį ir pagal atitinkamą tarptautinę teisę;

(d) pateikia valstybei, šios Konvencijos Šaliai, jos prašymu, konkretaus atitinkamo sveikatos produkto gaminio dokumentaciją per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos, kurią gamintojas pateikė PSO tvirtinti ir, jei gamintojas sutiko, kad valstybei, šios Konvencijos Šaliai, būtų lengviau atlikti reguliavimo vertinimą ir patvirtinimą; ir

(e) remia valstybes, šios Konvencijos Šalis, joms paprašius ir prireikus per atitinkamus PSO koordinuojamus ir kitus tinklus bei mechanizmus pagal šio straipsnio 8 dalies c punktą, kad būtų skatinami moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra bei stiprinama aukštos kokybės, saugių ir veiksmingų atitinkamų sveikatos produktų vietinė gamyba ir palengvinamos kitos priemonės, susijusios su visišku šios nuostatos įgyvendinimu.

(9) Vadovaudamosi šio straipsnio 5 dalimi ir šių taisyklių 44 straipsnio 1 dalimi bei kitų valstybių, šios Konvencijos Šalių, arba PSO prašymu, valstybės, šios Konvencijos Šalys, atsižvelgdamos į taikytiną teisę ir turimus išteklius, turėtų įsipareigoti bendradarbiauti ir padėti viena kitai bei remti PSO koordinuojamą reagavimo veiklą, įskaitant

(a) remdamos PSO įgyvendinant šiame straipsnyje nurodytas priemones;

(b) bendradarbiaudamos su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais savo jurisdikcijose ir skatindamos juos sudaryti palankesnes sąlygas vienodai prieigai prie atitinkamų sveikatos produktų, skirtų reaguoti į tarptautinio masto ekstremaliąją situaciją visuomenės sveikatos srityje, įskaitant pandemiją, ir

(c) paskelbia atitinkamas savo susitarimų dėl atitinkamų sveikatos produktų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros sąlygas, kuriomis skatinama lygiateisė prieiga prie tokių produktų tarptautinio masto ekstremaliosios situacijos visuomenės sveikatos srityje, įskaitant pandemiją, metu.
II skyrius – Specialiosios nuostatos dėl transporto priemonių ir transporto priemonių operatorių

24 straipsnis Transporto priemonių operatoriai

(1) Valstybės, šios Konvencijos Šalys, turėtų imtis visų įmanomų priemonių, atitinkančių šias taisykles, siekdamos užtikrinti, kad transporto priemonių operatoriai

(a) laikytųsi PSO rekomenduojamų ir valstybės, šios Konvencijos Šalies, patvirtintų sveikatos apsaugos priemonių, įskaitant jų taikymą laive, įlaipinimo ir išlaipinimo metu;

(b) informuotų keliautojus apie PSO rekomenduojamas ir valstybės, šios Konvencijos Šalies, patvirtintas sveikatos apsaugos priemones, įskaitant jų taikymą įlaipinimo ir išlaipinimo metu.

27 straipsnis Vežimas

(1) Kai transporto priemonėje aptinkami klinikiniai požymiai ar simptomai ir faktais ar įrodymais pagrįsta informacija apie pavojų sveikatai, įskaitant infekcijos ir užteršimo šaltinius, kompetentinga institucija turėtų manyti, kad transporto priemonė yra paveikta, ir gali

  a) dezinfekuoti, dekontaminuoti, nukenksminti ar pašalinti žiurkes iš transporto priemonės, jei reikia, arba pavesti šias priemones atlikti prižiūrint kompetentingai institucijai; ir

  (b) kiekvienu atveju nustatyti metodą, kuris turi būti naudojamas siekiant užtikrinti tinkamą pavojaus sveikatai kontrolės lygį, kaip numatyta šiose taisyklėse. Jei PSO šioms procedūroms atlikti rekomenduoja metodus ar medžiagas, jie turėtų būti naudojami, išskyrus atvejus, kai kompetentinga institucija nustato, kad kiti metodai yra vienodai saugūs ir patikimi. Kompetentinga institucija gali imtis papildomų sveikatos apsaugos priemonių, įskaitant transporto priemonių izoliavimą ir karantiną, jei tai būtina siekiant užkirsti kelią ligos plitimui. Apie tokias papildomas priemones reikėtų pranešti nacionaliniam IHR ryšių punktui.
  VI DALIS – SVEIKATOS DOKUMENTAI

  35 straipsnis Bendroji taisyklė

  (1) Kitų sveikatos dokumentų, nei numatyta šiose taisyklėse arba PSO rekomendacijose, tarptautiniame eisme nereikalaujama, tačiau šis straipsnis netaikomas keliautojams, siekiantiems laikinai ar nuolat gyventi šalyje, ir netaikomas reikalavimams dėl dokumentų, susijusių su prekių ar prekių sveikatos būkle tarptautinėje prekyboje pagal taikomas tarptautines konvencijas. Kompetentinga institucija gali paprašyti keliautojų užpildyti kontaktines formas ir keliautojų sveikatos klausimynus, jei jie atitinka 23 straipsnio reikalavimus.

   (2) Sveikatos dokumentai pagal šias taisykles gali būti išduodami neskaitmeniniu arba skaitmeniniu formatu, atsižvelgiant į Susitariančiosios Valstybės įsipareigojimus dėl tokių dokumentų formato pagal kitus tarptautinius susitarimus.

   (3) Nepriklausomai nuo to, kokiu formatu sveikatos dokumentai išduodami pagal šias taisykles, tokie sveikatos dokumentai turi atitikti atitinkamai 36-39 straipsniuose nurodytus priedus, o jų autentiškumą turi būti galima patikrinti.

   (4) PSO, konsultuodamasi su valstybėmis, šios Konvencijos Šalimis, parengia ir prireikus atnaujina technines gaires, įskaitant specifikacijas ar standartus, dėl skaitmeninio ir neskaitmeninio formato sveikatos dokumentų išdavimo ir jų autentiškumo tikrinimo. Tokios specifikacijos ar standartai rengiami pagal 45 straipsnį dėl asmens duomenų tvarkymo.


   Nuotrauka: pixabay

   Schreibe einen Kommentar

   Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

   Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.