Covid19 – Kinija įtariama moksliniu sukčiavimu (pirma dalis)

Ideologijos kritika

Originalus straipsnis paskelbtas 2021 m. sausio 10 d.

Aukščiausios klasės tarptautinis konsorciumas 2021 m. sausio 10 d. paskelbė straipsnį pavadinimu „Kinijos komunistų partijos visuotinio karantino apgaulė“, kuriame pateikiamas teiginys, kad visas pasaulis buvo ekonomiškai apgautas puikiai organizuotos propagandos iš Kinijos. Kadangi tekste kompetentingai ir išsamiai apibendrinami praėjusių metų įvykiai, susiję su covid-19, pateikiame jį čia aptarimui.

Kinijos Komunistų Partijos Visuotinio Uždarymo Apgaulė

Kreipimasis dėl federalinio tyrimo ryšium su moksline Covid-19 apgaule sveikatos politikoje

Kam:

Federaliniam Tyrimų Biurui

935 Pensilvanija Av. NW

Vašingtonas, D.C. 20535

CC:

U.K. Saugumo Tarnyba (MI5);

Astralijos Saugumo Žvalgybos Organizacja;

Kanados Saugumo Žvalgybos Tarnyba;

Bundesnachrichtendienst;

JAV Teisingumo Departamentas

Nuo:

Michael P. Senger, advokatas
Stacey A. Rudin, advokatas
Dr. Clare Craig, Patologe
Buvęs Brig. Gen. Robert Spalding
Randy Hillier, parlamento narys Lanark, Frontenac & Kingston
Francis Hoar, advokatas (Barrister at Law)
Sanjeev Sabhlok, PhD
Brian O’Shea
Maajid Nawaz
Simon Dolan

Rašome šį laišką reikalaudami federalinio tyrimo dėl mokslinių debatų pagrindiniams politiniams sprendimams Covid-19 krizės metu. Savo darbo eigoje nustatėme potencialiai kriminalinės kilmės faktus, kuriems reikalingas tyrimas, idant būtų užtikrinta, kad visuomenės interesai yra tinkamai atstovaujami tų, kurie priima politinius pandemijos sprendimus.

Natūralu, kad krizės metu piliečiai tikisi patarimo iš tų, kuriuos jie laiko ekspertais. 2020 metų pradžioje visuomenė tikėjosi mokslinių autoritetų nuomonės dėl kilusio viruso protrūkio. Netrukus dauguma tautų pasekė žinomų mokslininkų patarimais ir įgyvendino siūlytus ribojimus, visuotinai vadinamus “uždarymais”. Pagrinde suvaržymai pasireiškė susirinkimų ir judėjimo ribojimais, mokyklų, verslų ir viešų vietų uždarymu – buvo sekama Kinijos Komunistų Partijos pavyzdžiu Hubei provincijoje. Leistas valdžios struktūrų, policijos kišimasis užtikrinant nustatytus ribojimus – vardan visuotinės gerovės.

Šuo laišku norime atkreipti dėmesį valdžios institucijų Australijoje, Kanadoje, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje ir JAV (toliau “Tautos”) į “uždarymų” kilmę bei istorinius precedentus; į mokslinę literatūrą bei diskusijas apie juos; esamus Covid-19 testavimo būdus bei modelius ir jų atlikimo kokybę; tam tikrų “uždarymo” šalininkų motyvaciją, šališkumą ir kvalifikaciją; visuomenės komunikacijos šaltinius dėl šios situacijos.

1. “Uždarymai” kilo iš Kinijos Komunistų Partijos Generalinio Sekretoriaus Xi Jinping nurodymų ir be gilesnės analizės bei logikos buvo įgyvendinti pasauliniu mastu Pasaulio Sveikatos Organizacijos

Uždarymų propoguotojai dažnai teisina savo sprendimus lygindami juos su veiksmais, kurių buvo imtasi Ispaniškojo gripo pandemijos metu praeitame amžiuje. [1] Tačiau realus buvusios situacijos nagrinėjimas parodo, kad niekada nebuvo įgyvendinta nieko panašaus į dabartinius “uždarymus”. Teisėjo William S. Stickman žodžiais, cituojant žymius istorikus, sprendime Butler grafystė priešWolf [2]:

Nors JAV yra susidūrusios su daugybe epidemijų bei pandemijų ir buvo įgyvendinta daugybė apsauginių priemonių tiek valstybiniu, tiek vietiniu mastu, niekada anksčiau nėra buvę ištisos visuomenės “uždarymų” ir ypač ilgiems neapibrėžtiems laiko tarpams … [3]. Žinoma, valstybiniai bei vietinės valdžios vykdomieji organai apribojo tam tikras veiklas konkrečiam laiko tarpui, idant būtų valdomas Ispaniškojo gripo protrūkis. Tačiau nėra jokių faktų bei įrodymų, kad būtų buvę taikomi visos visuomenės “uždarymai” dėl šios ar bet kokios ligos suvaldymo per visą mūsų istoriją.”

“Uždarymai” ne tik kad nėra istoriškai taikyti kaip atsakas į epidemijas ir pandemijas Amerikoje, bet jie net nėra minimi esamose JAV Ligų ir Kontrolės Prevencijos Centrų (CDC) gairėse. Teisėjas Stickman tęsia:

CDC gairėse dėl “Labai sunkios” pandemijos (apibrėžiamos lyginant ją su Ispaniškuoju Gripu) “rekomenduojama tik savanoriškas sergančiojo asmens izoliavimasis namuose” , taipogi nurodoma, kad “CDC gali rekomenduoti savanorišką karantiną paveiktiems namų ūkiams gripo cirkuliacijos zonose”. Tokios rekomendacijos yra šviesmečiais nutolusios nuo “uždarymų” valstybiniu mastu… [4].

Faktas, jog 2020 metų pradžioje JAV taikyti “uždarymai” yra beprecedentiniai per visą šalies istoriją. Jie niekada nebuvo naudojami jokios kitos ligos atveju. Jie net nebuvo rekomenduojami CDC. Apie juos net niekas nebuvo girdėjęs iki šių metų. Panašu į tai, kad “uždarymų” įvedimas Wuhan’e ir kitose vietovėse Kinijoje – šalyje, nesuvaržytoje pilietinių teisių ir konstitucinių normų – pradėjo domino efektą, kuomet valstybė po valstybės ėmė įgyvendinti drakoniškas, iki šiol neišbandytas priemones savo gyventojų atžvilgiu.”

Teisėjo Stickman pozicija dėl tikrosios “uždarymų” istorijos sutampa su pirmaujančių infekcinių ligų mokslininkų nuomone. Donald Henderson, priskiriamas prie raupų viruso išnaikinimo, 2006 metais rašė: “Patirtis parodė, kad bendruomenės lengviau reaguoja ir pergyvena susidūrimus su įvairiomis epidemijomis, kuomet jų normalios socialinės funkcijos yra mažiausiai suvaržomos”. [5] Kiek mums žinoma, jokie mokslininkai niekada neskatino ir nepalaikė “uždarymų” politikos iki, kol Kinijos Komunistų Partijos Generalinis Sekretorius Xi Jinping sausio pradžioje asmeniškai autorizavo beprecedenčius “uždarymus” Wuhan’e ir kituose miestuose. [6]

Generalinis Sekretorius Xi yra žinomas dėl tokių įvykių, kaip virš milijono Kinijos Komunistų Partijos narių nubaudimo už “korupciją”; [7] terminų ribų pašalinimo iš Kinijos konstitucijos, [8] ir virš milojono Uyghur musulmonų bei kitų mažumų “užkrėstų eksremizmu”[10] perauklėjimo bei “karantinavimo”[9] Xinjiang regionuose ir Tibete pagal Komunistų Partijos hibridinę visuomenės sveikatos ir saugumo politiką: fangkong – ta pati politika, kuri įkvėpė Xi “uždarymus” Hubei provincijoje. [11] Vėliau Generalinis Sekretorius Xi patvirtino, jog davė tokius nurodymus Komunistų Partijos Politbiuro Komitetui dar 2020 metų sausio 7 dieną, [12] tačiau jo nurodymai niekada nebuvo atskleisti. Žymus Kinijos verslo atstovas Ren Zhiqiang buvo nuteistas 18 metų kalėjimo [13] už tai, kad atvirame laiške pareikalavo paviešinti minėtus Xi nurodymus. [14].

Kai prasidėjo Hubei provincijos “uždarymas”, Pasaulio Sveikatos Organizacijos atstovas Kinijoje pažymėjo, kad “bandymas uždaryti 11 milijonų žmonių yra visiškai naujas dalykas mokslui … Tai beprecedentis įvykis visuomenės sveikatos istorijoje…” [15]. Žmogaus teisių stebėtojai taipogi išreiškė savo susirūpinimą. [16] Tačiau šis susirūpinimas nesustabdė PSO nuo pagyrų tokiam beprecedenčiam Kinijos Komunistų Partijos atsakui vos po kelių dienų nuo “uždarymo” pradžios dar nesulaukus jokių rezultatų: “Priemonės, kurių ėmėsi Kinija, yra tinkamos ne tik Kinijai, bet ir visam pasauliui.” [17]. PSO direktorius Tedros Adhanom pridėjo, kad jam asmeniškai “paliko didžiulį įspūdį prezidento (Xi Jinping) gilios žinios apie protrūkį” ir jau sekančią dieną jis gyrė Kiniją “už naują standartą atsakui su protrūkiais.” [18]

2020 metų vasario mėnesį Kinijos Komunistų Partija ėmė pranešinėti apie eksponentinį Covid-19 atvejų mažėjimą. Savo vasario ataskaitoje PSO išdidžiai pranešė apie Kinijos triumfą:

“Generalinis Sekretorius Xi Jinping asmeniškai nurodė ir išdėstė prevencinį ir kontrolės darbą … Kinijos bekompromisis, griežtas ne-farmacinių priemonių naudojimas suvaldant Covid-19 viruso plitimą, duoda gyvybiškai svarbias pamokas visam pasauliniam atsakui” [19].”

Netrukus po to, PSO organizuotoje spaudos konferencijoje direktoriaus pavaduotojas Bruce Aylward – kuris vėliau išjungė gyvą interviu transiliaciją, kai buvo paprašytas pripažinti Taivaną [20] – pasakė: “Kinija pademonstravo, kad jūs taip pat turite tai padaryti. Jei taip padarysite, išgelbėsite gyvybes ir išvengsite daugybės susirgimų itin sunkia liga.” [21]. Po poros dienų interviu Kinijos Centrinei Televizijai Aylward tiesiai šviesiai pareiškė: “Sekite Kinijos pavyzdžiu dėl Covid-19” [22]

PSO rekomendacijos įsidėmėtinos dėl dviejų priežasčių. Pirma, PSO vasario mėnesio ataskaitos išvada sako, kad “unikalus ir beprecedentis visuomenės atsakas virusui Kinijoje sumažino atvejų skaičių” [23] ir yra pavyzdys dėl teiginio post hoc, ergo propter hoc. Nors įmanoma, jog Wuhan’e kreivė suplokštėjo dėl įgyvendinto Komunistų Partijos “uždarymo”, tiek pat tikėtina, kad tai buvo tiesiog natūrali “naujo” patogeno ciklo eiga. Turėtų būti akivaizdu, kad tai, jog priemonės buvo “beprecedentės visuomenės sveikatos istorijoje”, automatiškai nereiškia, kad jos buvo efektyvios – juolab turint omenyje 2019 metų PSO pateiktas gaires dėl pandeminio gripo, kuriose nėra rekomenduojamas valstybių sienų uždarymas, masinis kontaktų atsekimas ir net užsikrėtusių asmenų karantinavimas. [24]

Taipogi, prieš duodama nurodymą “taip elgtis”, PSO net neatsižvelgė į valstybių ekonominę padėtį, demografiją ir Covid-19 atvejų skaičių, kuris daugumoje šalių buvo itin mažas.[25] Toks pagrindinio pasaulio sveikatos apsaugos organo nurodymas buvo mažų mažiausiai nusikalstamai aplaidus.[26]

“Uždarymai” yra Xi Jinping politika ir šio fakto reikšmingumas neturėtų būti pervertinamas. Idėja uždaryti ištisas valstybes, sustabdyti verslus, uždaryti viešas vietas niekada nebuvo nei diskutuota, nei įgyvendinta jokioje pandeminėje literatūroje ar realybėje iki, kol tai nebuvo padaryta Generalinio Sekretoriaus Xi 2020 metų sausio mėnesį. “Uždarymai” niekada iki 2020 metų nebuvo išbandyti net teoriniame lygmenyje. [27] “Uždarymų” idėją į žmonijos istoriją įnešė Generalinis Sekretorius Xi; kitaip tokia idėja nebūtų net patekusi į kolektyvinę vaizduotę. Jei kas nors kada nors pritaria bet kokios trukmės “uždarymui” , pritaria ir Xi Jinping politikai. Likusi šio laiško dalis kelia klausimą, kaip “uždarymai” buvo įtraukti į pasaulio pandemijos politiką.

2. Didžiausią įtaką Covid-19 modeliams turinti institucija, besivadinanti “Kinijos geriausiu akademiniu partneriu Vakaruose”, iki šiol buvo labiausiai paniką kelianti ir netiksli Covid-19 modeliuotoja

2020 metų vasario mėnesį Londono Karališkojo Koledžo fizikų grupė, vadovaujama Neil Ferguson, sukūrė kompiuterizuotą modelį, kuris išpūtė “uždarymų” naudą ir pateisino jų įvedimą daugumoje šalių. Karališkasis Koledžas prognozavo, kad iki 2020 metų spalio mėnesio daugiau nei 500 000 žmonių Didžiojoje Britanijoje ir 2,2 milijonai žmonių JAV mirs nuo Covid-19 bei rekomendavo mėnesius griežtos socialinės izoliacijos, kad būtų išvengta šių pasekmių. [28] Šis modelis taip pat prognozavo, kad JAV mirs apie milijoną žmonių net ir įvedus griežtus socialinius ribojimus bei apsaugas pagyvenusiems. [29] Realybėje spalio pabaigai nuo Covid-19 JAV mirė apie 230 000 žmonių (pagal CDC statistiką)[30], o Jungtinėje Karalystėje apie 37 000 (pagal JK Nacionalinę Sveikatos Tarnybą)[31]. Tuo tarpu mirčių dėl kitų priežasčių, tokių kaip širdies ligos, vėžys, gripas, skaičius mistiškai sumažėjo [32], kas rodo, jog CDC ir NHS pateikiami skaičiai yra smarkiai padidinti.

Studija, atlikta UCLA ir IHME tyrėjų, palygino įvairių institucijų ruoštus galimus mirštamumo nuo Covid-19 modelius. [33] Pažymėtina, kad Karališkojo Koledžo pateikti modeliai yra mažiausiai tikslūs ir orientuoti į padidinto mirčių skaičiaus pusę:

Dvylikos savičių procentinio vidurkio paklaida (MAPE) , atspindinti liepos ir rugpjūčio prognozuotus modelius, svyravo nuo 22,4 proc SIK-J Alpha modelyje iki 79,9 proc Karališkojo Koledžo modelyje… Delphi ir LANL liepos mėnesio mirštamumo modelių paklaida buvo -5,6 proc ir atitinkamai -8,3 proc, kai tuo tarpu Karališkojo Koledžo modelis išpūtė galimus mirštamumo rodiklius iki +47proc; kiti modeliai nebuvo itin reikšmingi … Karališkojo Koledžo modelis turėjo didžiausią paklaidą į atvejų padidinimo pusę pervertinant mirštamumą. Dvylikos savaičių laikotarpyje MAPE vertės žemiausios buvo IHME-MS-SEIR (23,7proc) modelyje, kai tuo tarpu Karališkojo Koledžo modelyje šios vertės buvo išdidintos iki 98,8proc… Daugumoje dabartinių modelių, šešių savaičių MAPE buvo apie 7,2proc.”

Karališkojo Koledžo modelių netikslumas nesumažėjo ir juo nebuvo abejojama. 2020 metų spalio mėnesį Karališkojo Koledžo modelis prognozavo, kad iki gruodžio vidurio Jungtinėje Karalystėje bus 2000 mirčių per dieną. [34] Iš tikrųjų, pasak NHS, mirčių skaičius JK niekada nepasiekė 400 per dieną.[35]

Prieš penkeris metus, 2015 metų spalio 21 dieną Generalinis Sekretorius Xi asmeniškai apsilankė Londono Karališkajame Koledže su pranešimu dėl “JK – Kinijos mokslinio bendradarbiavimo” įskaitant ir “nano technologijas, bio-inžineriją … ir visuomenės sveikatą”. [36] Tai buvo vienintelė Xi, kaip Generalinio Sekretoriaus, kelionė į Jungtinę Karalystę; kelionė truko tik keturias dienas ir apsiribojo tik vieno universiteto, Londono Karališkojo Koledžo, aplankymu. [37] Generalinio Sekretoriaus Xi ir jo žmonos Peng Liyuan pasveikinimo kalboje geros valios ambasadorius prie PSO ir Karališkojo Koledžo vadovas Alice Gast kreipėsi į iždo kanclerį:

Kancleri, jūs minėjote, jog siekiate, kad Jungtinė Karalystė taptų ‘geriausia Kinijos partnerė Vakaruose’. Londono Karališkasis Koledžas siekia to paties – tapti geriausiu akademiniu Kinijos partneriu Vakaruose … Kaip geriausio Kinijos akademinių tyrimų partnerio, Karališkojo Koledžo akademikai ir studentai gauna didelę naudą iš kasdieninio bendradarbiavimo. [38]”

2019 metais Alice Gast tapo aiškiai pro-kiniško Pasaulio Ekonomikos Forumo AI Tarybos nariu kartu su Kinijos AI Ekspertu ir investuotoju Kai-Fu Lee. Iki pat šios dienos Karališkasis Koledžas pateikia save kaip “Jungtinės Karalystės Nr. 1 partnerį su Kinijos tyrimų institucijomis”. [40]

2020 metų kovo mėnesį Karališkasis Koledžas pristatė pranešimą “Kinijos socialinio apribojimo politikos sėkmės įrodymai susidūrus su užkratu”, kuriame daroma išvada:

“Pirmą kartą nuo užkrato protrūkio pradžios per penkias dienas iki kovo 23 d Kinijoje nepatvirtinti jokie nauji atvejai, sąlygoti vietinio perdavimo. Tai rodo, kad socialinio atribojimo priemonės, įgyvendintos Kinijoje, lėmė Covid-19 suvaldymą … po itin intensyvaus socialinio apribojimo, kuris prilygo sulaikymui, Kinija iki tam tikro laipsnio sėkmingai išėjo iš griežto socialinio apribojimo politikos. [41]”

Karališkasis Koledžas jokiu būdu negalėjo žinoti, ar tai yra tiesa – negalėjimas nustatyti ligos atvejų nereiškia, kad jie neegzistuoja ir ypač užsikrėtus virusu, kuris yra mirtinas tik labiausia pažeidžiamoms grupėms, taip pat turint omenyje Kinijos režimo apgavysčių istoriją. Tokia išvada tiesiogiai prieštaravo JAV saugumo bendruomenės žinioms, kad Kinija sąmoningai pateikė melagingus koronaviruso skaičius.[42] Gruodžio mėnesio interviu Neil Ferguson prisiminė, kaip Kinija įtakojo jo “uždarymo” rekomendacijas JK Mokslinei Ekstremaliųjų Situacijų Patariamajai Grupei (SAGE):

“Manau, kad žmonių požiūris į tai, kas yra įmanoma kontrolės prasme, labai pasikeitė nuo sausio iki kovo mėnesio … Tai vienos komunistų partijos valstybė, mes sakėme. Mes negalėtume to pritaikyti Europoje, mes manėme … Ir tuomet Italija tai padarė. Ir mes suvokėme, kad galime tai … Jei Kinija nebūtų taip pasielgusi, metai galėjo būti visiškai kitokie.[43]”

Panikos situacijoje visuomenei yra įprasta fokusuotis į pačius įmanomai blogiausius scenarijus. Todėl prestižinės institucijos, skelbiančius pavojaus modelius, gali reikšmingai įtakoti politinį diskursą. Šiuo atveju, minima institucija, ne tik nuolatinai ir išpūstai klaidino viena kryptimi (tendencija pervertinti mirštamumą), bet taipogi turėjo ypatingus santykius su Kinija kaip “geriausias akademinis partneris Vakaruose”.

3. Mirtinos rekomendacijos dėl ankstyvo mechaninio plaučių ventiliavimo atėjo iš Kinijos

Ankstyvą 2020 metų kovo mėnesį PSO išleido gaires sveikatos priežiūros darbuotojams. [44] Gairės rekomendavo greitą perėjimą prie ventiliacijos kaip ankstyvą intervenciją gydant Covid-19 pacientus, kas buvo visiškas nukrypimas nuo ankstesnės praktikos per respiratorinių virusų epidemijas. [45] Šitaip elgdamasi PSO rėmėsi Kinijos rekomendacijomis, pateiktomis sausio-vasario žurnalų straipsniuose , teigiančiuose, kad “bendra Kinijos ekspertų nuomone” raginama atlikti “intervencinę mechaninę ventiliaciją” kaip “pirmą pasirinkimą” asmenims su vidutiniu/sunkiu respiratoriniu sutrikimu.[46] Kaip vėliau pranešė Wall Street žurnalas:

“Praeitą pavasarį gydytojai naudojo ventiliavimą iš dalies tam, kad būtų ribojamas užsikrėtimas, kuomet dar nebuvo tiksliai aišku, kaip plinta virusas, ir buvo apsauginių kaukių ir kitų priemonių trūkumas. Gydytojai galėjo taikyti ir kitas kvėpavimo palaikymo priemones, kurioms nereikalinga rizikinga sedacija, tačiau ankstyvosios gairės nurodė, kad jas naudojant, iškvėpdami pacientai gali į aplinką paskleisti pavojingus viruso kiekius – sakė Theodore Iwashyna, intensyvios terapijos gydytojas Mičigano Universitete bei Veteranų Reikalų Departamento ligoninėse Ann Arbor’e.

Pasak jo, gydytojai ir medicininis personalas bijojo, kad virusas pasklis po ligonines. ‘Mes intubuodavome sergančius pacientus labai anksti. Ne dėl pacientų’, bet dėl epidemijos kontrolės ir kitų pacientų gelbėjimo. Pasak dr. Iwashyna, ‘Tai buvo baisu’ [47]”

Niujorko valstijos miestuose ankstyvas ir dažnas ventiliavimas tapo įprastas, kas sukėlė fatalines pasėkmes pacientams. [48] 2020 metų kovo 31 dieną dr. Cameron Kyle-Sidell, kuris rūpinosi intensyvios priežiūros skyriaus pacientais didžiausią krūvį turinčiose Niujorko ligoninėse, savo plačiai išplitusiame video paskelbė pavojaus signalą dėl tokio ventiliavimo:

“Mes veikiame pagal medicininę paradigmą, kuri nėra teisinga … Aš bijau, kad šis neteisingas būdas padarys didžiulę žalą daugeliui žmonių per labai trumpą laiką… Aš nežinau galutinio atsakymo dėl šios ligos, tačiau žinau, kad ventiliavimas – nėra atsakymas… Šis metodas, dabar plačiai naudojamas kiekvieną akimirką kiekvienoje šalies ligoninėje, iš tikrųjų daro daugiau žalos nei naudos.[49]”

Reuters balandžio mėnesio interviu su daugybe medicinos specialistų aiškiai parodė, kad besaikis mechaninio ventiliavimo naudojimas tapo pasauline problema: “Dauguma jų pabrėžė rizikas naudojant šią labiausiai intervencinę priemonę: per ankstyvas arba per dažnas naudojimas, dažnai dėl perkrautų ligoninių ventiliavimą atlieka tam neparuoštas personalas” [50]

2020 metų gegužės pabaigoje medicininė bendruomenė jau suprato, kad ankstyvas ventiliavimas duoda daugiau žalos nei padeda Covid-19 pacientams ir, kad mažiau invazinės priemonės yra daug efektyvesnės sveikimo procesui. [51] Niujorko studija nustatė, kad asmenų virš 65 metų mirštamumas taikant jiems mechaninę ventiliaciją, buvo 97,2 proc.[52] “Ankstyvo ventiliavimo” nurodymai, PSO išplatinti pasauliniu mastu, nužudė tūkstančius nekaltų pacientų; šias gaires PSO perėmė iš Kinijos.

4. Pasaulyje vyraujantys, netikslūs PGR testavimo protokolai yra pagrįsti Kinijos pateikta neišbaigta genomo sekos teorija

Virusologai Victor Corman ir Christian Drosten išskirtinai greitai sukūrė pirmąjį Covid-19 PGR testą (“Corman-Drosten Protokolas”); [53] šiuo metu tai dažniausiai ir plačiausiai pasaulyje naudojamas tyrimo protokolas nustatant SARS-CoV-2 virusą, kuris gali sukelti Covid-19 ligą. (Lisabonos Apeliacinis teismas pateikė išvadą, kad 97proc teigiamų PGR testo atsakymų yra klaidingi). Kinijos mokslininkai Yong-Zhen Zhang ir Shi Zhengli, Wuhan’o virusologijos instituto direktorė, pateikė Corman’ui ir Dorsten’ui teorines genomo sekas šio PGR protokolo sukūrimui.[54] (Vėliau, 2020 metų sausio 10 d, šios genomo sekos buvo paviešintos www.virological.org). Corman-Drosten Protokolas Pasaulio Sveikatos Organizacijai buvo pateiktas sausio 13 dieną, aštuonios dienos iki pateikiant jį medicininio žurnalo Eurosurveillance “recenzijai”.[56]

Sausio 21 d, PSO išplatino Corman-Drosten Protokolą; tą pačią dieną jis buvo pateiktas Eurosurveillance.[57] Drostenas taipogi priklauso Eurosurveillance valdybai – interesų konfliktas.[58] Eurosurveillance pritarė Corman-Drosten Protokolui jau kitą dieną, sausio 22 d (tą pačią dieną PSO patvirtino viruso perdavimą žmogaus-žmogui), [60] neįprastai greitas posūkis; ‘recenzijos’ moksliniuose žurnaluose yra ilgas procesas, trunkantis savaites ar net mėnesius ir reikalaujantis išorinių ekspertų vertinimo. Iš visų 1595 publikacijų Eurosurveillance nuo 2015 metų nei vienas tiriamasis darbas nebuvo peržiūrėtas ir priimtas mažiau nei per dvidešimt dienų.[61] Eurosurveilance ‘recenzijavimo’ procesas taipogi reikalauja iš autoriaus pateikti interesų konflikto nebuvimo deklaraciją – šiuo atveju tai buvo melagingas pareiškimas.[62] Toks neįprastai greitas procesas atėmė šansą būti paviešintais iš kitų PGR protokolų. Sausio 23 d Corman-Drosten Protokolas buvo paskelbtas PubMed [63] taip suteikiant jam pirmenybės privilegijas ir užtikrinant, kad jis bus dominuojantis protokolas pasaulyje.

Molekulinis biologas Pieter Borger ir jo komanda kreipėsi dėl Corman-Drosten PGR Protokolo atšaukimo.[64] Pasak Borger ataskaitos, Corman-Drosten PGR testai turi daugybe fatalinių klaidų. Nuostabiausia yra tai, kad kuomet Protokolas buvo pateiktas, dar nebuvo jokios priežasties manyti, kad jis bus iš viso reikalingas plačiam naudojimui:

“Autoriai savo moksliniam darbui už pagrindą ima tai, kad:’Naujai pasirodžiusio koronaviruso (2019-nCoV) protrūkis kelia didelius iššūkius visuomenės sveikatos laboratorijoms, kadangi viruso izoliatai dar negalimi, o vis daugėja įrodymų, kad virusas yra pasklidęs daug plačiau nei buvo manyta ir jau plinta tarptautiniu mastu dėl keliavimo.

Pagal BBC News [65] ir Google statistiką [66] 2020 metų sausio 21 dieną visame pasaulyje buvo šešios mirtys – dieną, kuomet buvo pateiktas manuskriptas. Kodėl autoriai teigė, kad tai yra iššūkis visuomenės sveikatos laboratorijoms , kuomet nebuvo jokių įtikinamų įrodymų kad protrūkis yra plačiai pasklidęs?”

Borger’io ataskaitoje įvardijami pagrindiniai dešimt Corman-Drosten Protokolo trūkumų , kurių didžiausias yra faktas, jog visas testas yra grindžiamas teorine genomo seka, suteikta Kinijos:

“Pirmas ir pagrindinis naujojo koronaviruso SARS-CoV-2(publikacijoje vadinamo 2019-nCoV ir 2020 metų vasarį tarptautinio virusų ekspertų konsorciumo pavadinto SARS-CoV-2) trūkumas grindžiamas teorinėmis genomo sekomis, pateiktomis Kinijos laboratorijos, [67]kadangi tuo metu autoriai neturėjo nei kontrolinės medžiagos (‘gyvos’), nei neaktyvaus SARS-CoV-2, nei viruso genomo RNR izoliato. Autoriai neatliko jokių vertinimų remiantis SARS-CoV-2 viruso izoliatu nei pilno ilgio RNR.”

Taipogi praimeriai Drosten protokole yra ne pilni ir ne specifiniai; pirminės koncentracijos yra keturis-penkis kartus per didelės; GC turinys (ryšio stiprumas) yra gerokai per žemas; atkaitinimo temperatūros skirtumas praimerių porose yra iki penkių kartų per aukštas; PGR produktai nebuvo vertinti molekuliniu lygmeniu, kas daro testą, kaip specifinį įrankį SARS-CoV-2 nustatymui , bereikšmiu; ir, turint omenyje, kad šis protokolas buvo publikuotas sekančią dieną po jo pateikimo Eurosurveillance, akivaizdu, kad jis nebuvo pateiktas jokiam “ekspertiniam vertinimui”.

Corman-Drosten Protokolas turi visas indikacijas būti klaidingu.

Birželio mėnesį ekspertų įvertinta studija, lyginanti Covid-19 testų protokolų tikslumą buvo publikuota PSO rekomendacijose. CDC sukurtas PGR protokolas (N2 US CDC Protokolas)[68], taipogi pagrįstas Kinijos pateikta teorine genomo seka, pasirodė šiek tiek patikimesnis nei Corman-Drosten Protokolas:

“E Charite [Corman-Drosten] ir N2 US CDC tyrimai buvo teigiami visiems bandiniams, įskaitant ir neigiamus mėginius bei neigiamus kontrolinius mėginius (vanduo).[69]”

Kartu paėmus, šie du protokolai yra daugiausiai naudojami Covid-19 diagnostikai pasaulyje.[70] Abu pagrįsti teorinėmis genomo sekomis iš Kinijos ir abu duoda aiškiai klaidingus rezultatus, rodydami teigiamą rezultatą visiems bandiniams, įskaitant ir neigiamus ir net gryną vandenį.

5.Dominuojantys, perviršiniai PGR Testavimo Protokolai atėjo iš Kinijos

Sekdamos PSO ir kitų visuomenės sveikatos organų rekomendacijomis, ištisos laboratorijos ėmė masiškai naudoti PGR testavimą SARS-CoV-19 viruso nustatymui. [71] Šiam testavimo būdui ypatingai yra svarbus ‘ciklų slenkstis’. PGR testas amplifikuoja viruso genetinę medžiagą ciklais; mažesnis naudotų ciklų skaičius rodo didesnį viruso kiekį (arba didesnę virusinę apkrovą) bandinyje. Kuo didesnė virusinė apkrova, tuo daugiau šansų, kad pacientas gali užkrėsti. Tuo tarpu, kuo daugiau atliekama PGR ciklų, tuo reikalinga mažesnė virusinė apkrova teigiamam PGR rezultatui gauti.

Jei naudojama per daug ciklų, teigiamas rezultatas gali net nereikšti, kad rasta nors kiek gyvo viruso dalelių. Kaip dr. Anthony Fauci paminėjo savo 2020 metų liepos mėnesio interviu, naudojant 35 ir daugiau ciklų, gautas rezultatas negali būti laikomas teigiamu:

“Tai, kas dabar kažkiek virsta standartu … jei atliekate 35 ir daugiau ciklų …tikimybė, kad jis bus patikimos replikacijos yra minusinė …. Taigi, aš manau, kad jei teigiamas rezultatas gaunamas po 37, 38 ir net 36 ciklų, tenka konstatuoti, kad tai tik mirę nukleotidai, taškas.[72]”

2020 metų kovo 19 d PSO paskelbė testavimo rekomendacijas laboratorijoms.[73] PSO gairės rėmėsi tik trejomis studijomis dėl PGR ciklų slenksčio. Visos trys studijos [74] yra iš Kinijos ir visos naudoja nuo 37 iki 40 ciklų slenkstį: ‘Ciklų slenksčio vertė (Ct-vertė), mažesnė nei 37 buvo apibrėžta kaip teigiamas rezultatas, Ct-vertė 40 ir daugiau buvo apibrėžta kaip neigiamas rezultatas’.[75]

Kaip skelbia New York Times, dauguma laboratorijų ir gamintojų JAV teigiamam atsakymui naudoja nuo 37 iki 40 ciklų slenkstį: ‘Dauguma testų nustato 40 ribą, keli 37. Tai reiškia, kad jūsų Covid-19 atsakymas bus teigiamas, jei panaudoti 40 arba 37 ciklai virusui nustatyti.'[76] Prie 37ciklų, bet kokio viruso RNR arba DNR bus amplifikuota daugiau nei 68 milijardus kartų, o prie 40 ciklų – daugiau nei 500 milijardų kartų.

New York Times kalbinti gydytojai pritarė dr.Fauci nuomonei, kad bet kas virš 35 ciklų slenksčio yra per daug jautru. ‘Daug tikslingesnis ir tikslesnis būtų 30-35 ciklų slenksčio naudojimas’, teigia UC Riverside virusologė Juliet Morrison. Harvardo T.H. Chan Visuomenės Sveikatos Mokyklos epidemiologas dr. Michael Mina sako, kad jis naudotų 30 ar net žemesnį ciklų slenkstį. Naudojant dabartinį 37-40 ciklų slenkstį:

“The Times apžvalga nurodė, kad išanalizavus oficialiai atliktus tyrimus Masačiūsete, Niujorke ir Nevadoje, paaiškėjo, kad 90proc žmonių, gavusių teigiamą atsakymą, iš viso vargiai turėjo virusą … Dr.Mina pastebėjo, kad 85-90 proc žmonių, kurie liepos mėnesį gavo teigiamus rezultatus naudojant 40 ciklų slenkstį, būtų gavę neigiamus rezultatus naudojant 30ciklų slenkstį. ‘Turiu pasakyti, kad nei vieno iš šių žmonių kontaktų nebuvo tikslinga atsekinėti, nei vieno’, teigė jis.[77]”

Apeliacinis Lisabonos teismas savo nutarime priėjo išvados: ‘Pagal dabartinius mokslinius įrodymus, šis testas negali nustatyti neabejotinos SARS-CoV-2 infekcijos buvimo.[78] Dvi pagrindinės to priežastys, pasak teisėjo, yra tos, jog ‘testo patikimumas priklauso nuo naudoto ciklų skaičiaus’ ir ‘testo patikimumas priklauso nuo esamos virusinės apkrovos’.[79]

Teismas rėmėsi “pirmaujančių Europos ir pasaulio specialistų” atlikta studija, parodančia, kad, jei kas nors gavo teigiamą Covid-19 rezultatą panaudojus 35 arba aukštesnį ciklų slenkstį, tikimybė, kad asmuo iš tikrųjų infekuotas, yra tik mažiau nei 3proc ir , kad “tikimybė gauti klaidingai teigiamą rezultatą yra 97 proc ir daugiau.”[80]

Apibendrinant, remiantis PSO išleistomis testavimo gairėmis (kurios remiasi tik trejomis Kinijoje atliktomis studijomis) JAV laboratorijos ir gamintojai naudoja37-40 ciklų slenksčio PGR testavimą, kuris buvo sukurtas naudojant Kinijos pateiktą teorinę (in silicio) genomo seką, ko pasekoje Covid-19 atvejų skaičius yra išpūstas 10-30 kartų.[81]

6.Studijos, rodančios didžiulį besimptomį perdavimą – vieninteliai moksliniai įrodymai sveikų individų “uždarymui” – atėjo iš Kinijos

Pagrindžiant “uždarymų” politiką naudojama tokia mokslinė sąvoka, kaip “besimptominis perdavimas”. Pagal PSO, “Duomenys iš Kinijos rodo, kad besimptomiai asmenys gali užkrėsti kitus”.[82] Ši besimptomio perdavimo idėja atsispindėjo PSO vasario mėnesio pranešime.[83] Pagal šią koncepciją, sveiki individai, kitaip tariant “tylieji nešiotojai”, gali būti atsakingi dėl gausių užkrėtimų SARS-CoV-2 [84] Idėja sustabdyti besimptomį plitimą buvo šviesmečiais nutolusi nuo esamų visuomenės sveikatos gairių ir patirties prieš tai buvusių respiratorinių pandemijų.[85]

Besimptomio perdavimo koncepcija buvo laikoma naujojo SARS-CoV-2 požymiu, vėl gi remiantis tik keliomis Kinijoje atliktomis studijomis.[86] Dagybė kitų šalių atliktų studijų nesugebėjo nustatyti galimybės perduoti SARS-CoV-2 nuo besimptomio individo. [87]

McGill Universitetas paskelbė išvadą, kad “perdavimas besimptomiu periodu buvo dokumentuotas daugybėje studijų”, tačiau visos jos buvo atliktos Kinijoje; tuo tarpu atliekant studijas ne Kinijoje ir bandant gauti tokius pat rezultatus, jos buvo nesėkmingos.[88] Italijoje atlikta studija nurodė, kad du besimptomiai individai su teigiamais rezultatais buvo užkrėsti kitų dviejų besimptomių individų (išanalizavus tik 2800 PGR testų); turint omeny anksčiau aptartą klaidingai teigiamų atsakymų buvimą, tokios išvados yra labai abejotinos.[89] Įtakinga Brunei Darussalam studija nustatė net du reikšmingus besimptomio perdavimo atvejus[90]; pirmuoju atveju besimptomė mergaitė užkrėtė savo mokytoją, kuriam “liga pasireiškė vieną dieną trukusiu lengvu kosuliu”; antruoju atveju šeimos tėvas buvo besimptomis, kai tuo tarpu jo žmona turėjo slogą, o vaikas vieną dieną lengvai pakosėjo.[91]

Vokietijos studija, kurios bendraautorius yra ir Christian Drosten, nustatė “Besimptomį 2019-nCoV perdavimo atvejį Vokietijoje”,[92]. Tačiau prieš paskelbdami studijos rezultatus tyrėjai nepasikalbėjo su vadinamąja ‘besimptome moterimi’, nors vėliau buvo oficialiai patvirtinta, kad ji visgi turėjo simptomus.[93]

Jei neskaičiuoti šių niekinių besimptomio perdavimo studijų, nėra jokių mokslinių įrodymų, pateisinančių sveikų žmonių “uždarymus”. Visa besimptomio SARS-CoV-2 perdavimo koncepcija ir ją patvirtinančios studijos yra kilę iš Kinijos.

7. Ankstyva, plati, sisteminė, pasaulinė Kinijos Komunistų Partijos (KKP) “uždarymų” kampanijos propoganda

Po pareiškimo, kad KKP “uždarymai sumažino atvejų skaičių” Kinijoje, PSO nebuvo vienintelė, raginanti pasaulį “sekti Kinijos atsako į Covid-19 pavyzdžiu”. Tą pačią dieną, kai KKP “uždarė” Hubei provinciją, internetinę erdvę per socialinius tinklus (Facebook, Twitter, Youtube), kurie yra blokuoti Kinijoje, užplūdo video, rodantys siaubingą epidemijos vaizdą Wuhan’e , prilyginamą Zombilendui, ir “uždarymo” rimtumą. [94] Oficialiose Kinijos paskyrose plačiai buvo dalinamasi, neva, per dieną pastatytu ligoninės priestatu, nors faktiškai buvo rodomas už 600 mylių esantis daugiabutis.[95]

2020 metų kovo pradžioje visas pasaulis buvo tiesiog bombarduojamas propaganda, išaukštinančia Kinijos griežtų priemonių privalumus.[96] Valstybinė Kinijos media nupirko daugybę Facebook reklamos (kuri buvo transliuojama be įprastai Facebook reikalaujamo politinėms reklamoms taikomo žymėjimo) išplatinti žinią apie Kinijos atsaką pandemijai ir įvardino “bandos imunitetą” – galutinį tašką pabaigti bet kokią epidemiją natūraliai arba vakcinacija įgytu imunitetu – kaip “strategiją”, pažeidžiančią “žmogaus teises”.[99] Švedija, kurios valstybinė pozicija buvo unikali “uždarymų” atžvilgiu, tapo pagrindiniu KKP propagandos kampanijos taikiniu.[100] Pasak Kinijos valstybei priklausančio Global Times:

“Kinijos analitikai abejoja bandos imunitetu ir vadina jį žmogaus teisių pažeidimu, įvardindami aukštą mirštamumo lygį Švedijoje lyginant su kitomis Šiaurės Europos šalimis. ‘Taip vadinamos žmogaus teisės, demokratija, laisvės Švedijoje eina neteisinga kryptimi, o tokios itin neatsakingos šalys nenusipelno būti Kinijos draugu…'[101].”

Žinoma, visa tai buvo iki PSO perrašė istorinį visą laiką buvusį bandos imuniteto apibrėžimą. Dar 2020 metų birželio mėnesį PSO bandos imunitetą apibrėžė kaip ‘imunitetą, susidariusį po persirgtos infekcijos’. Tačiau jau 2020 metų spalio 15 dieną PSO išbraukė amžiais buvusią natūraliai įgauto imuniteto sąvoką iš savo internetinio puslapio:

” ‘Bandos imunitetas’, dar žinomas kaip ‘populiacijos imunitetas’, yra sąvoka, naudojama vakcinacijai, kuomet populiacija gali būti apsaugota nuo tam tikro viruso jei pasiekiamas tam tikras vakcinacijos slenkstis.

Bandos imunitetas pasiekiamas apsaugant žmones nuo viruso, o ne priverčiant su juo susidurti.[102]”

Oficialus Kinijos atstovas spaudai Hua Chunying išplatino video, kuriame septynmetė mergaitė aiškina griežto socialinio atsiribojimo tarp vaikų svarbą.[103] Tuo pačiu metu šimtai tūkstančių nelegalių socialinės medijos žinučių, kurios tik vėliau buvo pažymėtos ‘valstybės užsakymo’ žyma, išreiškė susižavėjimą Kinijos taikomais “uždarymais” ir ragino vyriausybes visame pasaulyje mėgdžioti tai ir niekino pasaulio lyderius ir vyriausybes, atsisakiusias sekti tokiu pavyzdžiu[104]: Nigeria [105], Gana [106], Pietų Afrika [107], Namibija [108], Kenija [109], Prancūzija [110],Ispanija [111], Kolumbija [112], Brazilija [113], Argentina [114], Kanada [115], Australija [116], Indija [117], Vokietija [118], Jungtinė Karalystė [119] ir JAV. [120] Turint omenyje anksčiau aptartus abejotinus mokslinius aspektus, verta susimąstyti, ar šitos socialinės medijos žinutės nebuvo tiesiog mėginimas išpopuliarinti “uždarymus”, kaip situacijos išsprendimo pabaigą.[121]

Kuomet Italija pirmoji įvedė “uždarymus”, kovo 12 dieną atvykę Kinijos ekspertai jau po poros dienų pasiūlė griežtesnius “uždarymus”: ‘Vis dar yra per daug žmonių ir elgesys viešose erdvėse turi būti koreguojamas’.[122] Kovo 19 dieną jie dar kartą pakartojo, kad Italijos “uždarymai” yra ‘nepakankamai griežti’. ‘Milanas yra labiausiai Covid-19 paveikta zona ir čia nėra pakankamai griežto “uždarymo”… Reikia, kad kiekvienas pilietis būtų įtrauktas į kovą su Covid-19 ir sektų šią politiką’.[123]

Kinijos kompanija DJI dvidešimt dvejoms JAV valstijoms padovanojo dronus, idant būtų užtikrintos “uždarymo” taisyklės.[124] Po kelių mėnesių JAV įtraukė šią kompaniją į juodąjį sąrašą už ‘plataus masto žmogaus teisių pažeidimus Kinijoje genetinės informacijos rinkime ir analizėje arba aukštųjų technologijų žvalgyboje, ir/arba už eksportą priemonių, kurios tarnauja represiniams režimams iš Kinijos…'[125] Liepos 7 dieną FTB direktorius Christopher Wray paviešino informaciją, kad Kinijos Komunistų Partija įtakojo vietinius politikus pritarti jos taikomam pandeminiam atsakui:

“Mes girdėjome, iš federalinių, valstijų ir net vietinių politikų, kad Kinijos diplomatai daro agresyvų spaudimą paremti Kinijos priemones Covid-19 krizei suvaldyti. Taip, tai vyksta tiek federaliniu, tiek valstijų lygiu. Visai neseniai bendravome su valstijos senatoriumi, kuris net buvo spaudžiamas pristatyti rezoliuciją, remiančią Kinijos atsaką pandemijai.[126]”

Kinija turi akcijų paketus praktiškai visuose įtakingiausiuose žiniasklaidos kanaluose.[127] Todėl Kinija gali lengvai įtakoti žiniasklaidą pasukti pavojinga linkme, tokia kaip raginimas kitas valstybes kopijuoti Kinijos atsaką į Covid-19 naudojant “uždarymų” strategiją.[128] Kinijos Komunistų Partija nuolat formavo medijos mokslinius naratyvus sistemingai skleisdama melą, kad ‘Kinija kontroliuoja virusą'[129]. [130]Maža to, versdama pagrindines žiniasklaidos priemones kartoti melą, kad ‘Kinija kontroliuoja virusą’, KKP normalizavo šį melą ir užtikrino, kad neteisingi duomenys išliktų moksliniame diskurse.[131] Tuo pačiu KKP ėmėsi akylai stebėti Kinijos akademines Covid-19 publikacijas.[132]

Reikšminga yra intencija, slypinti už šios Kinijos “uždarymų” propagandos. Jei anksčiau aprašyti moksliniai aspektai – PSO nusikalstamas aplaidumas, mirštamumą išdidinantys modeliai, abejotini PGR testai, niekinės besimptomio perdavimo studijos – teoriškai galėtų būti priskirti nekompetencijai, tai Kinijos Komunistų Partijos vedama propaganda yra apgalvoto plano įrodymas. Prastas mokslas galėtų būti laikomas tiesiog profesionaliai gėdingu, bet tai nėra nei nusikaltimas, nei moralinis nusižengimas. Kita vertus, korupcijos ir apgaulės tikimybė – visiškai kitas dalykas.

Autoriai:

Michael P. Senger, Attorney, @michaelpsenger;
Stacey A. Rudin, Attorney,
@stacey_rudin;
Dr. Clare Craig FRCPath, Consultant Diagnostic Pathologist,
@ClareCraigPath;
Robert Spalding, retired U.S. Air Force Brigadier General,
@robert_spalding;
Randy Hillier, MPP Lanark, Frontenac & Kingston,
@randyhillier;
Francis Hoar, Barrister at Law,
@Francis_Hoar;
Sanjeev Sabhlok, PhD, former Commissioner in an Indian State Government,
@sabhlok;
Brian O’Shea, COO, Centurion Intelligence Partners,
@BrianOSheaSPI;
Maajid Nawaz, Activist, Author & Broadcaster,
@MaajidNawaz;
Simon Dolan, Business Leader & Entrepreneur,
@simondolan.

Išnašas (footnotes) galite rasti čia.

Visas šios svetainės turinys yra licencijuojamas pagal „Creative Commons Attribution 4.0“ tarptautinę licenciją. Nesivaržykite kopijuoti ir dalintis.

Kviečiame aptarti argumentus žemiau esančiame forume. Nepagarbūs komentarai bus ištrinti. Gerbkime vienas kitą.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.