Genocidas Gazoje

Demokratija Geopolitika Ideologijos kritika

Originalus straipsnis paskelbtas 2024 m. sausio 4 d. svetainėje John’s Substack.

John J. Mearsheimer. Išversta padedant www.DeepL.com/Translator. Be pataisymų.


Kitą savaitę Hagoje įsikūręs Jungtinių Tautų Tarptautinis Teisingumo Teismas (TTT) nagrinės Pietų Afrikos Respublikos bylą prieš Izraelį dėl kaltinimų genocidu Gazoje. JAV politologas profesorius Johnas J. Mearsheimeris pateikia išsamią Pietų Afrikos Respublikos skundo reikšmės analizę.

Mearsheimeris yra Čikagos universiteto, kuriame dėsto nuo 1982 m., politikos mokslų profesorius. Jis jau 2008 m. išleido knygą apie Izraelio ryšius su JAV (The Israel Lobby and US Foreign Policy: John J. Mearsheimer Paperback). Toliau pateikiamas vertimas.


Rašau norėdamas pažymėti tikrai svarbų dokumentą, kurį turėtų plačiai išplatinti ir atidžiai perskaityti visi, besidomintys vykstančiu Gazos karu.

Konkrečiai kalbu apie 84 puslapių “prašymą”, kurį Pietų Afrika 2023 m. gruodžio 29 d. pateikė Tarptautiniam Teisingumo Teismui (TTT) ir kuriame Izraelis kaltinamas vykdantis genocidą prieš palestiniečius Gazoje. (1) Jame teigiama, kad Izraelio veiksmais nuo karo pradžios 2023 m. spalio 7 d. “siekiama sunaikinti didelę dalį palestiniečių nacionalinės, rasinės ir etninės … grupės Gazos ruože”. Šis kaltinimas aiškiai atitinka Ženevos konvencijoje, kurią pasirašė Izraelis, pateiktą genocido apibrėžtį. (2)

Ieškinyje puikiai apibūdinama tai, ką Izraelis daro Gazos ruože. Jis yra išsamus, gerai parašytas, argumentuotas ir išsamiai pagrįstas dokumentais. Paraišką sudaro trys pagrindinės dalys.

Pirma, jame išsamiai aprašomi siaubai, kuriuos Izraelio gynybos pajėgos (toliau – IDF) padarė palestiniečiams nuo 2023 m. spalio 7 d., ir paaiškinama, kodėl jų laukia dar daugiau mirties ir naikinimo.

Antra, paraiškoje pateikiama nemažai įrodymų, patvirtinančių, kad Izraelio vadovai turi genocidinių ketinimų palestiniečių atžvilgiu. (59-69 psl.) Iš tiesų Izraelio vadovų komentarai – visi jie kruopščiai dokumentuoti – yra šokiruojantys. Skaitant, kaip izraeliečiai, užimantys “aukščiausias pareigas”, kalba apie elgesį su palestiniečiais, galima prisiminti, kaip naciai kalbėjo apie elgesį su žydais. (59 psl.) Iš esmės dokumente teigiama, kad Izraelio veiksmai Gazos ruože kartu su jo vadovų ketinimų pareiškimais aiškiai rodo, kad Izraelio politika yra “apskaičiuota taip, kad palestiniečiai Gazos ruože būtų fiziškai sunaikinti”. (39 psl.)

Trečia, dokumente dedama daug pastangų, kad karas Gazoje būtų įtrauktas į platesnį istorinį kontekstą, aiškiai parodant, kad Izraelis daugelį metų elgėsi su palestiniečiais Gazoje kaip su narvuose laikomais gyvūnais. Jame cituojama daugybė JT ataskaitų, kuriose išsamiai aprašomas žiaurus Izraelio elgesys su palestiniečiais. Trumpai tariant, paraiškoje aiškiai parodoma, kad tai, ką izraeliečiai padarė Gazos ruože nuo spalio 7 d., yra kraštutinė versija to, ką jie darė gerokai prieš spalio 7 d.

Neabejotina, kad daugelis Pietų Afrikos dokumente aprašytų faktų jau anksčiau buvo pateikti žiniasklaidoje. Tačiau paraiška tokia svarbi tuo, kad joje visi šie faktai surinkti į vieną vietą ir pateikiamas išsamus ir išsamiai pagrįstas Izraelio genocido aprašymas. Kitaip tariant, joje pateikiamas bendras vaizdas, tačiau nepamirštamos ir detalės.

Nenuostabu, kad Izraelio vyriausybė kaltinimus pavadino “kraujo šmeižtu” (ritualinės žmogžudystės šmeižtu), kuris “neturi jokio faktinio ir teisinio pagrindo”. Be to, Izraelis tvirtina, kad “Pietų Afrika bendradarbiauja su teroristine grupuote, kuri ragina sunaikinti Izraelio valstybę”. (3) Tačiau atidžiai perskaičius dokumentą tampa aišku, kad šiems teiginiams nėra jokio pagrindo. Tiesą sakant, sunku įsivaizduoti, kaip Izraelis galės racionaliai teisiškai apsiginti, kai prasidės teismo procesas. Juk sunku ginčyti brutalius faktus.

Leiskite pateikti keletą papildomų pastabų dėl Pietų Afrikos kaltinimų.

Pirma, dokumente pabrėžiama, kad genocidas skiriasi nuo kitų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, nors “tarp visų šių veikų dažnai yra glaudus ryšys”. (1 psl.) Pavyzdžiui, taikinys, nukreiptas prieš civilius gyventojus, kad padėtų laimėti karą, kaip tai įvyko Antrojo pasaulinio karo metais, kai Didžioji Britanija ir Jungtinės Valstijos bombardavo Vokietijos ir Japonijos miestus, yra karo nusikaltimas, bet ne genocidas. Didžioji Britanija ir Jungtinės Valstijos nesiekė sunaikinti “didelės dalies” ar visų tų valstybių, į kurias buvo nukreiptas smūgis, gyventojų. Etninis valymas, paremtas selektyviu smurtu, taip pat yra karo nusikaltimas, nors tai taip pat nėra genocidas – šį veiksmą Izraelyje gimęs Holokausto ekspertas Omeras Bartovas vadina “visų nusikaltimų nusikaltimu”. (4)

Kad būtų aiškiau, per pirmuosius du karo mėnesius tikėjau, kad Izraelis yra kaltas dėl sunkių karo nusikaltimų, bet ne dėl genocido, nors buvo vis daugiau įrodymų, kad Izraelio vadovai turėjo “genocidinių ketinimų”, kuriuos O. Bartovas pavadino “genocido ketinimais”. (5) Tačiau pasibaigus 2023 m. lapkričio 24-30 d. paliauboms ir Izraeliui vėl perėjus į puolimą man tapo aišku, kad Izraelio vadovai iš tikrųjų siekė fiziškai sunaikinti didelę dalį Gazos ruožo Palestinos gyventojų.

Antra, nors Pietų Afrikos paraiškoje daugiausia dėmesio skiriama Izraeliui, ji turi didžiulę reikšmę Jungtinėms Valstijoms, ypač prezidentui J. Bidenui ir jo pagrindiniams leitenantams. Kodėl? Nes nėra abejonių, kad Bideno administracija prisideda prie Izraelio vykdomo genocido, už kurį taip pat baudžiama pagal Genocido konvenciją. Nepaisant to, kad pripažino, jog Izraelis vykdo “beatodairišką bombardavimą”, prezidentas J. Bidenas taip pat pareiškė, kad “mes neketiname daryti nieko kito, kaip tik ginti Izraelį”. Nė vieno dalyko”. (6) Jis liko ištikimas savo žodžiams, du kartus apeidamas Kongresą, kad Izraelis greitai gautų papildomos ginkluotės. Atmetus teisines jo elgesio pasekmes, J. Bideno vardas – ir Amerikos vardas – visiems laikams bus siejamas su tuo, kas, tikėtina, taps vienu iš vadovėlinių bandymų vykdyti genocidą atvejų.

Trečia, niekada neįsivaizdavau, kad sulauksiu dienos, kai Izraeliui, šaliai, kurioje gyvena Holokaustą išgyvenę žmonės ir jų palikuonys, bus pateikti rimti kaltinimai genocidu. Nepriklausomai nuo to, kaip ši byla bus išnagrinėta Tarptautiniame Teisingumo Teisme, – ir čia aš puikiai suprantu, kokių manevrų imsis Jungtinės Valstijos ir Izraelis, kad išvengtų teisingo teismo, – ateityje Izraelis bus plačiai laikomas pagrindiniu kaltinamuoju dėl vieno iš kanoninių genocido atvejų.

Ketvirta, Pietų Afrikos dokumente pabrėžiama, kad nėra pagrindo manyti, jog šis genocidas greitai baigsis, nebent sėkmingai įsikiš Tarptautinis Teisingumo Teismas. Kad tai pabrėžtų, jame du kartus cituojami Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu 2023 m. gruodžio 25 d. pasakyti žodžiai: “Mes nesustojame, mes toliau kovojame ir artimiausiomis dienomis kovą gilinsime, ir tai bus ilgas mūšis, kuris dar nesibaigė”. (8, 82) Tikėkimės, kad Pietų Afrikos Respublika ir TTT sustabdys kovas, tačiau galiausiai tarptautinių teismų galia priversti tokias šalis kaip Izraelis ir Jungtinės Valstijos yra labai ribota.

Galiausiai, Jungtinės Valstijos yra liberali demokratinė valstybė, kurioje gausu intelektualų, laikraščių redaktorių, politikos formuotojų, žinovų ir mokslininkų, nuolat skelbiančių apie savo gilų įsipareigojimą ginti žmogaus teises visame pasaulyje. Jie yra linkę garsiai kalbėti, kai šalys vykdo karo nusikaltimus, ypač jei į juos įsitraukia Jungtinės Valstijos ar bet kuris iš jų sąjungininkų. Tačiau Izraelio vykdomo genocido atveju dauguma liberaliosios pakraipos žmogaus teisių gynėjų mažai kalbėjo apie žiaurius Izraelio veiksmus Gazos ruože ar genocidinę jo vadovų retoriką. Tikėkimės, kad jie kada nors paaiškins savo nerimą keliančią tylą. Nepaisant to, istorija nebus jiems maloninga, nes jie beveik nieko nesakė, nors jų šalis prisidėjo prie siaubingo nusikaltimo, kuris buvo vykdomas visiems matant.

Šaltiniai:

1) https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20231228-app-01-00-en.pdf

2) https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf

3) ttps://www.timesofisrael.com/blood-libel-israel-slams-south-africa-for-filing-icj-genocide-motion-over-gaza-war/

4) https://www.nytimes.com/2023/11/10/opinion/israel-gaza-genocide-war.html

5) https://mearsheimer.substack.com/p/death-and-destruction-in-gaza

6) https://www.motherjones.com/politics/2023/12/how-joe-biden-became-americas-top-israel-hawk/


Šis tekstas pasirodė 2024 m. sausio 4 d. pavadinimu “Genocide in Gaza” svetainėje John’s Substack.

Išversta padedant www.DeepL.com/Translator. Be pataisymų.

Nuotrauka: screen-shot Interview Video

1 thought on “Genocidas Gazoje

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.