Lietuvos piliečių Susitelkimo REIKALAVIMAS LR Seimui, Vyriausybei, Prezidentui

Demokratija

SUSITELKIMO

neformalaus piliečių, visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų ir politinių partijų susivienijimo, FB Susitelkimas, www.susitelkimas.lt

el.p.: susitelkimas@gmail.com; gydytojai@susitelkimas.lt

Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisijos

FB Lietuva VESK, el.p.: lietuva.vesk@gmail.com

Lietuvos Respublikos Seimui

Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius, Lietuva

El. p.: priim@lrs.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius, Lietuva

El. p.: LRVkanceliarija@lrv.lt

Lietuvos Respublikos Prezidentui

S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius, Lietuva

El. p.: kanceliarija@prezidentas.lt

REIKALAVIMAS

Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei,

Lietuvos Respublikos Prezidentui

2021 m. sausio 28 d., Lietuva

I. Mes, visuomeninių organizacijų atstovai, remiami klinikinių mokslininkų, gydytojų praktikų pasidalinta, aptarta ir išdiskutuota sveikatinimo, gydymo ir pasaulinės praktikos informacija, vertindami informaciją apie Pasaulio šalių valstybių patirtį valdant Covid-19 situaciją, REIKALAUJAME viešai paaiškinti:

1. Kodėl per pandemijos periodą nebuvo sprendimų dėl įgimto natūralaus imuniteto formavimo natūraliomis priemonėmis, bendravimo atstatymo ir sveikos gyvensenos programų skleidimo. Svarbu tartis, vystyti ir vykdyti sveikos gyvensenos, imuniteto stiprinimo natūralių priemonių, programų, susijusios informacijos viešinimo.

2. Kodėl per pandemijos periodą nebuvo akcentuotos psichinės sveikatos stiprinimo priemonės. Pandemija yra rimtas iššūkis žmonių psichikai. Kodėl per šį periodą nebuvo girdima programų, neakcentuojama psichologinė pagalba žmonėms. Statistikos departamentas ir Higienos institutas privalo teikti detalią informaciją ne tik už 2019 metus, bet ir už 2020 metus.

3. Ar buvo įvertintos rizikos, susijusios su vaikais ir jaunimu:

3.1. Psichine sveikata, dėl judėjimo ir bendravimo uždarymo apribojimų;

3.2. Neigiama įtaka vaikams, dėl judėjimo apribojimų įvedus nuotolinį mokymą;

3.3. Perteklinio kompiuterių ekranų spinduliuotės poveikio vaikų regėjimui, nervų sistemai ir psichikai.

Būtina atverti mokyklas ir darželius, aukštąsias mokyklas, nes tai yra natūralios gyvenimo sąlygos natūralaus imuniteto formavimo sustiprinimui.

4. Neigiamas bendravimo apribojimų poveikis pasireiškė ligoninėse, uždraudus artimiesiems prižiūrėti sergantįjį. Sunkiai susirgus ar vyresnio amžiaus žmonėms būtina artimojo priežiūra, patekus į gydymo įstaigas. Viena iš pasitaikančių priežasčių, sukeliančių letalinę pabaigą, yra sergančiųjų nepriežiūros faktai, kai artimiesiems neleidžiama prižiūrėti sergančiųjų. Būtina atstatyti artimų asmenų lankymo priežiūrą.

II. Mes, visuomeninių organizacijų atstovai, remiami klinikinių mokslininkų, gydytojų praktikų turinčių ilgametę darbo patirtį ir žinias, pateikiame Pasaulinius mokslinius šaltinius (žr. prieduose) ir jais vadovaujantis REIKALAUJAME:

5. Įvairiapusiško priemonių taikymo dėl įgimto natūralaus imuniteto stiprinimo. Stiprinant visuomenės imunitetą būtina:

5.1. Peržiūrėti „karantino“ sąvoką ir taikymą, nes „karantinas“ yra tuomet, kai sergantys yra izoliuojami nuo sveikų, kaip galimi potencialūs užkrato platintojai, o ne tada, kai sveiki izoliuojami nuo sveikų.

5.2. Nedelsiant nutraukti žalingą kaukių dėvėjimą lauke, sportuojant ir leidžiant laisvalaikį. Kaukes dėvėti tik sergantiems infekcinėmis ligomis ir kontaktuojant su sergančiaisiais.

5.3. Grąžinti vaikų ir jaunuomenės galimybę mokytis mokyklose, dalyvauti neformalaus ugdymo veiklose. Gyvas bendravimas vaikams labai svarbus užtikrinant jų psichinę sveikatą, vystymąsi, optimizmą, o tai yra stipraus natūralaus imuniteto pagrindas.

III. Mes, visuomeninių organizacijų atstovai ir gydytojai, REIKALAUJAME:

6. Atnaujinti viso smulkaus verslo (pirčių, kavinių, restoranų), muziejų, teatrų ir kitų visuomeninių įstaigų veiklą.

7. Grąžinti žmonėms teises savarankiškai apsispręsti dėl saugaus bendravimo viešose erdvėse, netaikant apribojimų.

8. Kaukes turi dėvėti tik sergantys asmenys arba asmenys kontaktuojantys su sergančiaisiais.

9. Skirti ypatingą dėmesį žmonių tarpusavio bendravimo atstatymui, nes tokie apribojimai kelia stresą ir įtampą žmonių santykiuose, bei silpnina imuninę sistemą. Bendravimas ir laisvas judėjimas padės panaikinti psichinę įtampą ir grąžins pasitikėjimą tarp žmonių.

10. Riboti nacionalinio transliuotojo neigiamos informacijos skleidimą, suteikiant prioritetą pozityvios informacijos viešinimui.

11. Stiprinti informacijos sklaidą apie natūralaus imuniteto stiprinimo priemones, sveikos gyvensenos ir psichinės sveikatos stiprinimo programas.

12. Suteikti sąžiningas, objektyvias žinias, susijusias su visapusiška statistine informacija, skelbiant detalizuotas ligas, jų statistiką.

13. Pateikti lyginamuosius duomenis tarp covid, gripo ir kitų virusinių infekcijų, informuojant visuomenę objektyviai. Vienašališkas covid ligos statistikos duomenų viešinimas kelią psichologinę įtampą ir paniką visuomenėje.

14. Teikti informaciją apie ligas ir mirčių priežastis, pateikiant tiek bendrąją, tiek ir palyginamąją statistiką.

15. Pateikti informaciją apie žmonių sveikatą po skiepų, detalizuojant pašalines reakcijas ir komplikacijas.

16. Užtikrinti Statistikos departamento pateikiamų duomenų etiškumą ir išsamų lyginimą su kitomis ligomis, laikantis profesinio sąžiningumo.

17. Įvertinti visų rūšių testų covid ligai nustatyti (1) patikimumą bei (2) metodikų objektyvumą diagnozuojant covid ligą, kadangi šių testų rezultatai turi didelę įtaką pandemijos valdymui, statistikos formavimui, valstybės ekonomikos raidai ir visuomenės gyvenimui.

Pabrėžiame, kad šiuo metu naudojami PGR testai nėra skirti ligos nustatymui ir esant jų teigiamiems rezultatams yra didžiulė klaida konstatuoti susirgimą. Tai aprašyta testų gamintojų produktų aprašymuose. Aprašyme aiškiai pažymėta, kad šis produktas yra skirtas tik tyrimams ir negali būti taikomas klinikinei ligos diagnozei.

Testų paklaidos yra pagrindas statistikos duomenų klaidingumui ir visos situacijos išdidinimui dėl covid plitimo. Reikalaujame įvertinti šį faktą ir spręsti dėl tęstų atlikimo prasmingumo. Pabrėžiame, kad statistikos paklaidoms ir skaičių išdidinimui svarbiausią ir ryškią įtaką daro covid testai. PGR tyrimas negali būti taikomas kaip pagrindinis tyrimo metodas covid ligai diagnozuoti, nes jis skirtas genetinių sekų nuskaitymui, o ne konkrečios virusinės ligos konstatavimui (tai pabrėžia ir šio tyrimo išradėjas Kary B. Mullis). Šis tyrimas pirmą kartą buvo įvestas tik šios pandemijos metu, ir PGR testo įvedimui nebuvo taikomi „gerosios laboratorinės praktikos“ reikalavimai, ko pasėkoje nebuvo atlikta pilna validacija, verifikacija bei nebuvo paskaičiuota paklaida. Virusinės ligos gali būti nustatomos ir kitais tyrimo metodais, kurie jau eilę metų yra verifikuoti ir patvirtinti pagal gerosios praktikos standartus. (Pridedame mokslininkų, imunologų apie testų paklaidas ir netinkamą jų naudojimą virusinės infekcijos nustatymui šaltinius.)

Tik turint objektyvią informaciją apie realius covid klinikinius susirgimus, įmanomas teisingos statistikos formavimas, objektyvios situacijos suvokimas ir priimamų apsaugos nuo pandemijos priemonių adekvatumas.

Robert Koch institutas (Vokietija) yra neginčijamas autoritetas ES ir Lietuvos pareigūnams, siekiantiems užkirsti kelią pandemijos plitimui. Robert Koch institutas savo leidžiamame Epidemiologijos biuletenyje Nr. 39 (2020-09-24, 5-6 psl.) rašo visiškai aiškiai: „Skirtingai nuo galinčio daugintis viruso, atliekant PGR tyrimus pas daugelį pacientų SARS-CoV-2 RNR galima aptikti praėjus kelioms savaitėms po simptomų atsiradimo. Tyrimai parodė, kad šių teigiamų PGR rezultatų negalima prilyginti pasveikusių pacientų infekcijai.“. Taigi – testo rezultatas yra teigiamas, o žmogus yra sveikas (jau persirgęs). Taip nurodo ir naujausi PSO duomenys – sveikatos darbuotojai vertindami galimą susirgimą turi remtis ne tik PGR tyrimų rezultatais, bet ir kada tyrimas buvo darytas, kuo tyrimas rėmėsi, kokie paciento simptomai.

Tokiu būdu galime konstatuoti, kad šiuo metu testavimo būdu gauti rezultatai yra ne tik kad netikslūs, bet ir labai klaidinantys. Remiantis klaidinga informacija priimami klaidingi sprendimai, formuojama klaidinga statistika ir keliamas didžiulis pavojus žmonių psichinei sveikatai. Lietuvos ekonomikai, valstybės gerovei.

Įvertinus tai, kad pats PGR tyrimo išradėjas Kary B. Mullis pabrėžia, jog PGR tyrimas negali būti taikomas kaip pagrindinis tyrimo metodas covid ligai diagnozuoti, nes jis skirtas genetinių sekų nuskaitymui.

Paaiškinkite ryšį tarp šio fakto kad PGR tyrimas skirtas genetinių sekų nuskaitymui ir to fakto, kad 2018.04.24 pasirašytas dokumentas ekonomikos viceministro Elijaus Čivilio, kad Lietuva įsipareigoja iki 2022 m. surinkti milijono Lietuvos gyventoju genetinių sekų, t.y. DNR pavyzdžius. Paaiškinkite, koks tai tikslas, kodėl tokį dokumentą, susijusį su Žmogaus sveikata ir genetinių sekų DNR rinkimu pasirašė ekonomikos viceministras, o ne sveikatos apsaugos ir medicinos srities atstovai.

Reikalaujame įvertinti šiuos faktus ir spręsti klausimą dėl dabar atliekamų testavimų tikslingumo.

18. Atsižvelgiant į išdėstytą informaciją ir faktus REIKALAUJAME nutraukti įvestą ekstremalią situaciją.

Šaltiniai pateikiami PRIEDUOSE, 6 lapai

PASIRAŠO gydytojai-praktikai:

(Prašome pasirašyti čia, paspaudus ar nusikopijavus šią nuorodą –

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelG0NjnWfBEQGpLgLbDLyX8Gzm0cgtYTUQUdp7i5EYYsn9TQ/viewform

LyX8Gzm0cgtYTUQUdp7i5EYYsn9TQ/viewform?usp=pp_url )

PASIRAŠO pavieniai piliečiai ir visuomeninės organizacijos

(Prašome pasirašyti čia, paspaudus ar nusikopijavus šią nuorodą

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmEJVMrbIDxUzpZYsfSEsEM5PKaGqGYUYLnR5r01oCwwl1IQ/viewform

Dokumentas bus aptariamas ir tvirtinamas 2021.01.28 d., ketvirtadienį,

SUSITELKIMO večijoje (susitikime po ąžuolais), 19:30 val., čia –

https://jitsi.tautai.lt/SUSITELKIMAS

*Renginys prasidės 20:00 val.

Dokumentas platinimui paskelbtas čia (nukopijuoti nuorodą): https://drive.google.com/file/d/1kNlvgt3gQW7OcPKFETun64UJ7tExG08x/view

1 thought on “Lietuvos piliečių Susitelkimo REIKALAVIMAS LR Seimui, Vyriausybei, Prezidentui

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.