Giluminė valstybė (deep state)

Demokratija Ideologijos kritika

Terminas “gilioji valstybė” yra akinantis ir turtingas aliuzijų. Galvojame apie “tamsiąsias jėgas” ir sąmokslus – bet kokiu atveju tai puikus kinas, kupinas intrigų ir grėsmingų rėmėjų. Tačiau “giluminė valstybė” nėra plokščias “pasaulinių sąmokslininkų klubas”, kuris visur ir visada traukia už virvučių. – Ištrauka iš 2018 m. išleistos knygos “Elito baimė – kas bijo demokratijos?”


PAUL SCHREYER

Originalus straipsnis paskelbtas 2021 m. balandžio 11 d.

Išversta su www.DeepL.com/Translator

Panašiai kaip ir sudėtingas darinys – valstybė, terminas “gilioji valstybė” reiškia ne apibrėžtą organizaciją su narių sąrašu ir didžiuoju viršininku viršuje, o veikiau glaudžiai susipynusią turtingųjų, valdžios pareigūnų, žvalgybos pareigūnų ir kariškių aplinką, kuri organizuojasi neformaliai ir siekia užsitikrinti įtaką savo sluoksniams nepriklausomai nuo rinkimų rezultatų ir parlamentų.

CŽV atsiradimas yra geras tokių tinklų pavyzdys. Garsiąją Amerikos slaptąją tarnybą po Antrojo pasaulinio karo sukūrė ne vyriausybė ar parlamentas, o bankininkai. Planavimo centre buvo elegantiškas diplomatas ir Volstrito teisininkas Allenas Dullesas, kuris tuo metu vadovavo Užsienio santykių tarybai, galingam privačiam elito klubui, kurį “Der Spiegel” kadaise pavadino “kapitalizmo politiniu biuru” (1 ), iš esmės atstovavusiam finansų sektoriaus interesams ir iki šiol bandančiam didžiųjų bankų ir į eksportą orientuotų korporacijų tikslus paversti oficialia valstybės užsienio politika. (2)

Allenas Dullesas dešimtmečius buvo viena svarbiausių grandžių tarp pinigų pasaulio ir politikos. (3) 1946 m. vienas JAV karo departamento (kaip jis tada vadinosi) generolas paprašė jo pradėti galvoti apie naują žvalgybos tarnybą. (4) Aplinkybės: karo metu JAV buvo okupavusios kelias dideles pramonines valstybes, įskaitant ne tik Vokietiją, bet ir Italiją bei Japoniją. Dabar reikėjo tinkamai valdyti naujai sukurtą imperiją. Esamų JAV institucijų nepakako šiai užduočiai atlikti. Todėl šiuo laikotarpiu buvo sukurta daug institucijų, kurioms teko pasaulinė atsakomybė.

1946 m. Dullesas sudarė patariamąją grupę, kuri turėjo parengti pasiūlymus dėl naujos žvalgybos agentūros struktūros ir tikslų. Jo suburtą komandą sudarė keturi buvę Volstrito bankininkai, buvęs Volstrito teisininkas ir admirolas, anksčiau taip pat dirbęs bankininku. (5) Po dvejų metų gynybos sekretorius Jamesas Forrestalas (taip pat buvęs Volstrito bankininkas) paskyrė Dullesą vadovauti komitetui, kuris kartu su kitais dviem Niujorko teisininkais turėjo peržiūrėti naujai įsteigtos CŽV veiklą. Šiuo tikslu teisininkai daugiau nei metus reguliariai susitikinėjo vienos Volstrito investicinės įmonės valdybos posėdžių salėse. (6)

Trumpai tariant, visur bankininkai. Nuo pat pradžių CŽV buvo finansų sektoriaus ir turtingos aukštesniosios klasės įmonė, ir šis faktas per ateinančius metus ir dešimtmečius mažai pasikeitė. Bankininkai ar įmonių teisininkai ne kartą perėjo dirbti į žvalgybos valdymą, o žvalgybos pareigūnai – į didžiuosius bankus. Šis modelis anaiptol nėra būdingas tik CŽV, tačiau jis ypač akivaizdus. (7)

Tinklai prieš visuomenės atsinaujinimą

Galima sakyti, kad giluminė valstybė daugeliu atvejų leidžia senajam elitui tęsti veiklą taip, tarsi revoliucijų ir valstybės demokratizacijos niekada nebūtų buvę. Laisvai išrinkti parlamentai ir visuomeniniai komitetai posėdžiauja, tačiau jie dažnai neatlieka pagrindinio vaidmens sprendžiant esminius klausimus. Fone esantys tinklai turi veto teisę ir kenkia socialiniam atsinaujinimui, kai tik mato grėsmę savo interesams. Iš esmės šios grupės yra konservatyvios ir autoritarinės.

Tai gerai žinoma apie Veimaro Respubliką, kurioje organizuota turtingų pramonės lyderių ir reakcingų kariškių aplinka darė didžiulę įtaką politikai ir iš esmės lėmė Respublikos žlugimą. (8) Šie sluoksniai ne tik Vokietijoje, bet ir kitur perėjimą prie fašizmo vertino kaip galimybę sustiprinti savo padėtį visuomenėje.

Mėgstamiausia “giliosios valstybės” žaidimų aikštelė, kaip ką tik aprašyta CŽV pavyzdžiu, yra slaptosios tarnybos būtent todėl, kad čia demokratinės valdžios institucijos turi mažiausiai įžvalgų ir įtakos. Politika nuolat vykdoma slaptai, pasitelkiant slaptąsias tarnybas, o kai toks tarnybų dalyvavimas iškyla į viešumą per skandalą, kaip, pavyzdžiui, 1987 m., kai JAV įvyko Irano ir Kontros afera, 1990 m., kai buvo atskleista NATO slaptųjų pajėgų “Gladio” struktūra, o nuo 2011 m. – Vokietijos NSU afera, paprastai nėra išsamių paaiškinimų. Tyrimai stringa, bylos dingsta, liudytojai miršta.

Gilūs įvykiai (deep events) formuoja politiką

Dažnai giluminė valstybė dalyvauja įvykiuose, kurie formuoja viešąją politiką metų metus ar net dešimtmečius, pavyzdžiui, politinėse žmogžudystėse, perversmuose prieš demokratiškai išrinktas vyriausybes arba įvykiuose, dėl kurių valstybė įsitraukia į karą. Politikos mokslų tyrimuose tokie įvykiai kartais vadinami “Deep Events”, nes jų poveikis toli peržengia tos dienos ribas. (9)

Pavyzdžiui, 1919 m. buvo nužudyti revoliuciniai politikai Karlas Liebknechtas ir Rosa Luxemburg (10), 1922 m. – Vokietijos užsienio reikalų ministras Waltheris Rathenau (11), 1961 m. – JT generalinis sekretorius Dagas Hammarskjöldas (12), 1961 m. – pirmasis laisvai išrinktas Kongo prezidentas Patrice’as Lumumba (13), 1961 m. – JAV prezidentas Johnas F. Kennedy 1963 m. (14), pilietinių teisių aktyvisto Martino Lutherio Kingo (15) ir kandidato į prezidentus Roberto Kennedy 1968 m. (16) arba Švedijos ministro pirmininko Olofo Palme’s 1986 m. (17) Taip pat minimi Reichstago gaisras 1933 m. (18), perversmas prieš demokratiškai išrinktą Irano vyriausybę 1953 m. (19), Tonkino incidentas 1964 m. (20), lėmęs tiesioginį JAV įsitraukimą į Vietnamo karą, arba rugsėjo 11-osios išpuoliai (21).

Visi šie ginčytini ir iš esmės nepaaiškinti įvykiai ilgam laikui pakeitė šalies istorinės raidos kryptį. Po jų visada būdavo keičiamas politinis kursas arba bent jau priimamas sprendimas, kuris be atitinkamo incidento vargu ar būtų turėjęs šansų parlamente. Be Reichstago gaisro būtų neįsivaizduojamas vos po trijų savaičių, 1933 m. kovą, priimtas Įgaliojimų įstatymas; be Tonkino incidento būtų neįsivaizduojamas radikalus Vietnamo karo išplėtimas; be rugsėjo 11-osios įvykių būtų neįsivaizduojamas “karas su terorizmu”.

Šešėlinė vyriausybė po Rugsėjo 11-osios

Rugsėjo 11-osios įvykiai, ypač giluminės valstybės veikla, yra vaizdžiai dokumentuoti. Tą patį išpuolių rytą JAV buvo slapta įkurta šešėlinė vyriausybė, apie kurią visiškai nežinojo Parlamentas. Tik po šešių mėnesių laikraštis “Washington Post”, nustebinęs parlamento narius ir visuomenę, paskelbė pirmąją informaciją su antrašte “Šešėlinė vyriausybė dirba slaptai”. (22)

Viceprezidentas Dickas Cheney daugiau ar mažiau savavališkai aktyvavo nepaprastosios padėties planą, kuris buvo parengtas dar Šaltojo karo metais ir kurį jis ir Donaldas Rumsfeldas reguliariai repetavo. (23) Šis planas vadinosi “Vyriausybės tęstinumas”. Jei sostinę sunaikintų Rusijos branduolinės raketos, pagal pirminį planą konstitucijos galiojimas turėjo būti sustabdytas, o šalies valdymą turėjo perimti slaptoje vietoje įsikūrusi “rezervinė vyriausybė”. Žlugus Sovietų Sąjungai, scenarijus pasikeitė ir komunizmo grėsmę pakeitė terorizmo grėsmė. Vietoj rusiškų raketų jie dabar ruošiasi islamistų išpuoliui. (24)

Tačiau rugsėjo 11 d. nebuvo nužudytas nė vienas lyderis ir nebuvo sugriauta sostinė. Nepaisant to, D. Cheney slapta įgyvendino šį planą, todėl per kelis mėnesius jis ne kartą išvyko iš Vašingtono ir vadovavo tokiai pat slaptai antrajai vyriausybei, kurią sudarė apie šimtas žmonių ir kuri buvo įkurta slaptoje vietoje be Parlamento žinios. (25) Tai galima pavadinti “pusiau valstybiniu perversmu”.

Tai svarbu visų pirma todėl, kad per pirmąsias savaites po išpuolių buvo nustatyta daugybė krypčių, kurios veikia iki šiol (karų pradžia, pilietinių teisių suvaržymas, slaptųjų tarnybų galių išplėtimas, sekimas, kankinimai), tačiau kartu beveik nieko nežinoma apie D. Cheney šešėlinės vyriausybės veiksmus ir sprendimus iki šiol. Net oficiali Rugsėjo 11-osios tyrimo komisija apie tai nieko nežinojo. Galutinėje ataskaitoje ji paminėjo plano aktyvavimą 2001 m. rugsėjo 11 d., tačiau pripažino, kad visos operacijos išsamiai netyrė. Tik vyresnioji Tyrimo komisijos vadovybė buvo glaustai informuota apie plano “bendrąjį pobūdį”. (26)

Nepaprastosios padėties planai

Atidžiau pažvelgus paaiškėja, kad šešėlinės vyriausybės ir Konstitucijos sustabdymo planas yra neatsiejama Amerikos giluminės valstybės dalis. Šis planas buvo parengtas valdant prezidentui Ronaldui Reiganui, o aštuntajame dešimtmetyje už slaptą planą buvo atsakingas Nacionalinio saugumo tarybos atstovas ryšiams Oliveris Nortas – tas pats įtartinas pulkininkas leitenantas, kuris tapo vienu svarbiausių minėtos Irano-Kontros aferos veikėjų. (27) “Giluminė valstybė” turi savo personalą, su kuriuo nuolat susiduriama įvairiuose panašiuose įvykiuose.

Žvelgiant per atstumą, “giluminiai įvykiai” tam tikra prasme yra laukinė politinio žaidimo korta. Kai šis koziris ištraukiamas iš rankovės, visi kiti žaidėjai turi praleisti vieną raundą (jei tuo metu dar yra gyvi). Iš esmės didelę dalį naujausios pasaulio istorijos sudaro iš esmės nepaaiškinami “giluminiai įvykiai”, kuriuose dalyvauja giluminė valstybė. Istorijos eigai didžiulę įtaką daro šios neformalios, nerinktos struktūros, veikiančios senojo elito interesais. Tai, kad “giluminiai įvykiai” ir giluminės valstybės vaidmuo ilgą laiką nebuvo savaime suprantama istorijos pamokų mokyklose dalis, šveicarų psichoanalitiko Mario Erdheimo žodžiais tariant, galima apibūdinti kaip “socialinę nesąmoningumo produkciją” (28). Kita vertus, tikriausiai taip pat būtų nerealu rimtai tikėtis, kad valstybinė mokyklų sistema mokys apie tai, kaip jos pačios valstybei nusikalstamai kenkia niekieno nerinktos jėgos, o vyriausybė į tai žiūri pro pirštus.

Nuolatinis bandymas atmesti tokias sąsajas kaip “sąmokslo teorijas” ir “išsisukinėjimą” atrodo bejėgiškas ir primena smurto ir prievartos šeimose bei “garbingose” institucijose tabuizavimą. “Geras” tėvas, “brangi” motina, “patikimas” dėdė niekada taip nepasielgtų. Tačiau iš tiesų “giluminė valstybė” piktnaudžiauja visa visuomene, ir kiekvienas gali pasirinkti, ar į tai žiūrėti pro pirštus, ar ne. Pastarasis yra nepatogus.

Draudžiamos tiesos lengvai paslepiamos

Šiuo atžvilgiu argumentas, kad tokių nusikaltimų negalima laikyti paslaptyje, vargu ar yra pagrįstas. Tiesos, apie kurias valdžios institucijos gėdingai tyli, iš tiesų gali būti puikiai slepiamos dešimtmečius, net jei pavieniai asmenys skambina pavojaus varpais – žr. daugybę vaikų išnaudojimo prestižinėse institucijose atvejų. Svarbu, kaip dauguma į tai reaguoja: ar žiūri pro pirštus, ar palaiko apsišvietusius? Bet kokiu atveju žodžių junginys “sąmokslo teorija” negali įtikinamai pakeisti nuodugnaus tyrimų rezultatų ir šaltinių tyrimo, pavyzdžiui, pateiktų šiame tekste.

Be to, daug kas yra akivaizdu. Pirmąją užuominą apie tai, ar gilioji valstybė yra susijusi su žmogžudyste, teroristiniu išpuoliu ar valstybiniu perversmu, dažnai suteikia policijos ir teisminio tyrimo darbo kokybė. Iš tikrųjų labai nelogiška, kad sprendimo greitis yra atvirkščiai proporcingas įvykio svarbai. Kuo svarbesnis ir politiškai pavojingesnis incidentas, tuo rečiau pasitaiko, kad jo kaltininkai būtų išaiškinti ir nuteisti įprastoje teismo byloje. Tai, kad problemos nesprendžiamos arba sprendžiamos labai netinkamai, gali būti laikoma aiškiu požymiu, kad planuotojai daro įtaką policijai ir teismams. Žinoma, nebent kaskart būtų užsimenama apie “tyrimo žlugimą” ir “valdžios institucijų nesėkmę”, o tai ilgainiui tampa šiek tiek varginančiu dalyku.

Šis bruožas pasireiškia nuo Karlo Liebknechto ir Rozos Liuksemburg nužudymo, kurio užsakovas, generalinio štabo karininkas Waldemaras Pabstas (citata: “Tai buvo tik mūsų Vokietijos interesas”), niekada nebuvo patrauktas atsakomybėn, o 1960-aisiais su juo draugiškai bendravo “Der Spiegel” (29), iki Kenedžio nušovimo (įtariamas vykdytojas buvo nušautas pats, užsakovas taip ir nebuvo nustatytas) ir 2001 m. rugsėjo 11 d. išpuolių, kurių tariami užsakovai taip ir nebuvo nustatyti. 2001 m. rugsėjo mėn., kai įtariami kaltininkai iki šiol, praėjus beveik dvidešimčiai metų, tebėra įkalinti Gvantaname, tačiau teismas dar nepriėmė nuosprendžio (!).

Daugeliu atvejų trukdymą tyrimams galima aiškiai užfiksuoti dokumentuose ir, nors tai nėra įrodymas, tai bent jau yra aiškus ženklas, kad tyrime dalyvauja įtakingi asmenys. Naujausias pavyzdys – bylų sunaikinimas ir liudytojų mirtis NSU byloje. (30)

Giluminė valstybė kaip “nuolatinė vyriausybė”

Giluminės valstybės veikla tapo ypač akivaizdi ir aštri po Donaldo Trumpo išrinkimo JAV prezidentu, kai pačios šalies žvalgybos tarnybos daugiau ar mažiau atvirai rengė sąmokslą prieš išrinktą valstybės vadovą, matyt, siekdamos “pakeisti režimą”, kitaip tariant, pakeisti valdžią, kaip kad užsienyje nepopuliarioms vyriausybėms.

Paklaustas apie “giliąją valstybę”, buvęs oro pajėgų generolas, NSA ir CŽV vadovas Michaelas Haydenas netrukus po D. Trumpo inauguracijos pareiškė, kad šis terminas jam nelabai patinka, o mieliau kalba apie “nuolatinę vyriausybę”. Jos nariai, kuriems priklausė ir jis pats, buvo blaivūs “profesionalai”: “Jie balsuoja, turi savo nuomonę, bet kaip profesionalai žino, ką daryti.” (31) Tokiam vertinimui neabejotinai būtų pritarę Waldemaras Pabstas, Allenas Dullesas ar Oliveris Northas. Prezidentai atvykdavo ir išvykdavo, bet nuolatinė vyriausybė išliko, ir tai buvo gerai.

Ankstesniame interviu J. Haydenas su pasididžiavimu pasakojo, kaip toliaregiškai “giluminė valstybė” jau dabar globoja būsimus JAV prezidentus. Taip jau nutinka iškart po to, kai politikas pirminiuose rinkimuose įrodo, kad yra perspektyvus kandidatas. Lemiamų pirminių rinkimų vietoje jie visada turi savo komandas, kurios su atitinkamu kandidatu užkulisiuose kalba paprasta kalba:

"Tą akimirką nuolatinė vyriausybė, t. y. tokie žmonės kaip aš, pradeda įtikinėti laimėjusį kandidatą mūsų požiūriu į pasaulį, (...) aiškindama jam, kad nacionalinis saugumas iš Baltųjų rūmų atrodo kitaip nei iš viešbučio kambario Ajovoje." (32)

Akivaizdu, kad tai nepavyko iš pirmo karto su užsispyrusiu milijardieriumi Donaldu Trumpu. Tačiau tokie žmonės kaip Haydenas žino, kokio ilgio svertą jie laiko. 2015 m. vertinime generolas teigė, kad išrinkti politikai yra būtini, nes jie užtikrina visuomenės teisėtumą. Tačiau nuolatinė vyriausybė prisideda “žiniomis ir patirtimi”. Be to, ši struktūra užkerta kelią pernelyg dideliam “neapgalvotumui” politikoje. (33) Taip sakant, prižiūrima vyriausybė.

Retai kada tenka girdėti, kad giluminės valstybės atstovai kalbėtų taip atvirai. Akivaizdu, kad tokie planuotojai kaip Haydenas jaučiasi labai saugūs dėl savo tikslo ir padėties. Nenuostabu, nes juos remia ne tik finansų sektorius, bet ir spauda. Bet kokiu atveju, pagrindinė JAV žiniasklaida nuo “New York Times” iki CNN ir Vokietijoje nuo ARD iki “Spiegel” euforiškai sveikino “nuolatinę vyriausybę” kovoje su Trumpu, nors garsus tiriamosios žurnalistikos žurnalistas Glennas Greenwaldas iš anksto perspėjo, kad toks džiūgavimas yra neapgalvotas ir kad vietoj to reikėtų saugoti demokratinius procesus: “Niekas neturėtų trokšti, kad “gilioji valstybė” perimtų kontrolę”. (34)


Eizenhauerio įspėjimas

Tokius įspėjimus yra išsakę ir kiti. Dažnai cituojama 1961 m. JAV prezidento ir buvusio generolo Dwighto Eisenhowerio atsisveikinimo kalba per televiziją, kurioje jis perspėjo savo tėvynainius dėl giluminės valstybės galios. Jis tai vis dar vadino “kariniu-pramoniniu kompleksu”. Keturiasdešimt metų tarnavęs kariuomenėje ir aštuonerius metus praleidęs Baltuosiuose rūmuose, Eizenhaueris apibendrino:

"Valdžios institucijose privalome saugotis nuo nepagrįstos karinės pramonės komplekso įtakos. Galimybė pražūtingai išaugti klaidingai valdomai valdžiai egzistuoja ir išliks. Niekada neturime leisti, kad šis ryšys keltų grėsmę mūsų laisvėms ar demokratiniams procesams." (35)

Eizenhauerio įpėdinis Kenedis vėliau savo kailiu patyrė šios “neteisingai nukreiptos galios” pasekmes, nes iš elitinio fanatiko ir šaltojo karo šalininko tapo griežtu branduolinės konfrontacijos su Maskva priešininku, metė iššūkį giliai valstybei, kuri skatino šį eskalavimą, ir siekė anksčiau ar vėliau sunaikinti Sovietų Sąjungą. Kompromisas, taikus susitarimas būtų sutrukdęs ir padaręs neįmanomą triuškinančią pergalę prieš komunizmą, kurios buvo siekiama.

Allende: “Visa pasaulio politinė struktūra yra griaunama”.

Po dešimtmečio Čilės prezidentas Salvadoras Allende taip pat palietė šį klausimą savo kalboje JT Generalinėje Asamblėjoje. Jis išdrįso savo šalyje vykdyti socialistinę politiką, parlamentui pritarus nacionalizavo pagrindines pramonės šakas, įvykdė žemės reformą, palankią smulkiesiems ūkininkams ir kolektyvams, ir įvedė nemokamą sveikatos priežiūros sistemą visiems piliečiams. Dėl to nuo ekspropriacijos nukentėjęs elitas kartu su konservatyviais politikais ir kariškiais kovojo su juo dantimis ir nagais. Vakarų “vertybių bendruomenė” paskelbė jį atstumtuoju, pašaliečiu, šiurkščiai pažeidusiu taisykles. 1972 m. gruodžio 4 d. Allende pasaulio visuomenei neabejotinai apibūdino savo įspūdį apie giluminę valstybę:

"Susiduriame su jėgomis, kurios veikia šešėlyje, be vėliavos, bet turi galingų ginklų daugelyje įtakingų postų. (...) Stambios kapitalistinės kompanijos savo agresija nori užkirsti kelią žmonių emancipacijai. Tai tiesioginis išpuolis prieš Čilės darbininkų ekonominius interesus. (...) Tarptautinės korporacijos daro įtaką esminiams politiniams, ekonominiams ir kariniams sprendimams. Šios bendrovės yra pasaulinės organizacijos, kurios nepriklauso nuo jokios valstybės ir nėra kontroliuojamos ar atskaitingos jokiam parlamentui. Žodžiu, griaunama visa pasaulio politinė struktūra. (...) Šis pavojus gresia ne tik silpnai išsivysčiusioms šalims, bet ir pramoninėms šalims." (36)

Niujorko JT pastato didžiojoje posėdžių salėje, kuri buvo pilnutėlė, po šios kalbos pasigirdo audringi plojimai, kurie tęsėsi kelias minutes. (37) Čia išrinktas politikas kalbėjo iš milijonų žmonių visame pasaulyje atstovų sielos.

Tačiau vilties nešėjas jau seniai buvo patekęs į taikiklį. Vos po metų Allende buvo nuverstas remiant CŽV. Tam lemiamos įtakos turėjo ir milijardieriaus ir bankininko Davido Rockefellerio, kuris asmeniškai lobizavo JAV vyriausybę, lobizmas. (38) Henris Kisindžeris (Henry Kissinger), tuometinis JAV prezidento patarėjas saugumo klausimais ir asmeninis Rokfelerių šeimos patikėtinis, prieš pat 1973 m. perversmą Čilės ambasadoriui Vašingtone pasakė štai ką:

"Lotynų Amerika yra mažai strategiškai svarbus regionas. Čilė neturi jokios strateginės vertės. Vario galime gauti iš Peru, Zambijos, Kanados. Neturite nieko, kas galėtų būti lemiama. Tačiau jei šis socializmo à la Allende projektas įsitvirtins, turėsime rimtų problemų Prancūzijoje ir Italijoje, kur socialistai ir komunistai yra susiskaldę, bet galėtų imti šį projektą kaip pavyzdį ir susivienyti. Ir tai iš esmės paveiktų Jungtinių Valstijų interesus. Neleisime, kad jis būtų sėkmingai įgyvendintas. Atkreipkite į tai dėmesį." (39)

Po perversmo Čilę užvaldė viena žiauriausių ir nežmoniškiausių XX a. diktatūrų. Generolo Augusto Pinocheto režimas valdė beveik du dešimtmečius. Tuo metu šalis neoliberalizmo šalininkams pasitarnavo kaip eksperimentinė laboratorija, kurioje buvo bandoma įgyvendinti jų iki šiol tik teorines idėjas, susijusias su kraštutiniu reguliavimo panaikinimu ir privatizacija, įskaitant sveikatos ir švietimo sistemas. Buvo panaikinta apsauga nuo atleidimo iš darbo ir teisė streikuoti, o pensijos buvo pertvarkytos iš tradicinio einamojo finansavimo į kaupiamąją sistemą, dėl to milijardai buvo nukreipti į finansų sektorių, o pensininkai tapo priklausomi nuo vertybinių popierių rinkos užgaidų.

Apskritai socialinė atskirtis tarp turtingųjų ir vargšų smarkiai padidėjo. Šiuo laikotarpiu vidaus politinis pasipriešinimas buvo beveik neįmanomas. Tūkstančiai politinių oponentų buvo nužudyti, dešimtys tūkstančių nukankinti. Pučistai ir jų rėmėjai iš “giliosios valstybės” ne tik atšaukė Allende’s reformas, bet ir tapo pavyzdžiu šiai šaliai.

Realpolitik?

Tokių pokyčių skatinimas ar bent jau tylus pritarimas jiems dažnai vadinamas “realpolitik”. Tai reiškia, kad nereikia kvestionuoti nustatytos galios pusiausvyros ir priimti “galimų galimybių ribas”. Ši sąvoka turi teigiamą atspalvį ir siejama su “protu”. Tačiau kas yra protinga engti žmones ir žudyti jų populiariausius lyderius – Liebknechtą, Liuksemburgą, Lumumbą, Kenedį, Kingą, Palmę?

Tokie garsūs realūs politikai kaip Allenas Dullesas, Henry Kissingeris, Zbigniewas Brzezińskis ar Dickas Cheney (paminėsiu tik Amerikos imperijos atstovus, jų esama ir kitur) tarnavo ne objektyviam tikslui, o juos ir jų asociacijas finansavusiems šiuolaikiniams kunigaikščiams bei finansavimo agentūroms – nuo CŽV iki Užsienio ryšių tarybos. Šie milijardieriai finansininkai patys kuria tą tikrovę, kurioje tariami “tikrieji politikai” lieka įkalinti tarsi burbule, atitrūkę nuo gyventojų jautrumo, troškimų ir poreikių, dažnai be gailesčio kaip psichopatai. Gilus suvokimo atotrūkis atitinka likimų išsiskyrimą. Tik sienos aplink privačią kunigaikščių nuosavybę daro atvirą visuomenę neįmanomą.

Kas gali tai paaiškinti garsiam milijardieriui (ir buvusiam filosofijos studentui) George’ui Sorosui, kuris daro politinę įtaką visame pasaulyje savo “Atviros visuomenės fonduose”? Sorosas griežtai pasisako prieš autoritarinį valstybės vadovų valdymą, net neužsimindamas apie labai panašų autoritarinį verslininkų ir itin turtingų žmonių naudojimąsi valdžia. Šie dvigubi standartai tarsi siūlas driekiasi per jo “demokratijos skatinimą”.

Finansininkas bando rasti neįmanomą pusiausvyrą tarp to, kaip uždirbti milijardus kaip spekuliantas ir gelbėti pasaulį kaip socialinis reformatorius ir šiuolaikinis liberalus filosofas. Tai šizofreniška ir, kalbant žmogiškuoju požiūriu, beveik tragiška.

Politiniu požiūriu tai turi pražūtingą poveikį, kaip iš tikrųjų visada būna, kai vienas žmogus mano, kad dėl savo turtų yra protingesnis už kitus, ir iš savo pinigų bei “išminties” kildina politines pretenzijas valdyti visuomenę. Stalinizmo laikais autoritarinį individų valdymą pateisindavo tariamai aukštesnė ideologija, o šiais laikais jokio pateisinimo nereikia – užtenka vien tik turėti turto. Nuosavybė suteikia galių.

Apie autorių:

Paul Schreyer

Paulas Schreyeris, gimęs 1977 m., yra rašytojas ir laisvai samdomas žurnalistas. Jis išleido keletą negrožinės literatūros knygų, iš kurių dvi tapo “Spiegel” bestseleriais: “Wir sind die Guten” (2014 m., kartu su Mathias Bröckers) ir “Chronik einer angekündigten Krise” (2020 m.). Kiti jo darbai: “Faktų patikrinimas 9/11” (2013), “Wer regiert das Geld?” (“Kas valdo pinigus?”, 2016 m., nominuota getAbstract International Book Award) ir “Die Angst der Eliten” (“Elito baimė”, 2018 m., be kita ko, rekomenduota ZDF “Literatūrinio kvarteto”). Schreyeris yra vienas iš žurnalo “Multipolar” redaktorių. Jo vaizdo paskaita “Pandeminiai simuliaciniai žaidimai – pasiruošimas naujai erai?” vokiečių kalba peržiūrėta daugiau nei dviem milijonais kartų, o anglų kalba ją galima rasti adresu “Pandemic simulation games – Preparation for a new era?”.

Šis tekstas pasirodė 2021 m. balandžio 13 d. pavadinimu „Der Tiefenstaat“ svetainėje https://multipolar-magazin.de/

Visas šios svetainės turinys yra licencijuojamas pagal „Creative Commons Attribution 4.0“ tarptautinę licenciją. Nesivaržykite kopijuoti ir dalintis.

Translated with www.DeepL.com/Translator

Daugiau straipsnių šia tema:

Dideli paveikslai (Walter van Rossum, 2021 2 6)
Kas slypi už "Corona" politikos? (Paul Schreyer, 2020 12 2)
Ar "Corona" krizė buvo suplanuota? (Paulas Schreyeris, 2020 09 18)
Pandemic simulation games – Preparation for a new era? (Paul Schreyer, 2021 03 21)

Nuorodos:

(1) Bittorf, Wilhelm: „Ein Politbüro für den Kapitalismus?“, Der Spiegel, Ausgabe 50/1975, 8. Dezember 1975, S. 142-147

(2) Shoup, Laurence H. / Minter, William: Imperial Brain Trust. The Council on Foreign Relations and United States Foreign Policy, Monthly Review Press 1977, als Scan hier online frei verfügbar; Dulles war von von 1944 bis 1946 Vizepräsident und von 1946 bis 1950 Präsident des Council on Foreign Relations, in direkter Nachfolge des Bankers Russell C. Leffingwell, dem damaligen Vorstandschef der Bank J.P. Morgan. – Council on Foreign Relations, Historical Roster of Directors and Officers.

(3) Talbot, David: Das Schachbrett des Teufels: Die CIA, Allen Dulles und der Aufstieg Amerikas heimlicher Regierung, Westend 2016.

(4) Der General war Hoyt Vandenberg, und damals Director of Central Intelligence im „War Department“, dem Vorläufer des „Department of Defense“. – Helms, Richard: A Look Over My Shoulder: A Life in the Central Intelligence Agency, Random House 2003.

(5) Ebd.; Die Beratergruppe unter der Leitung von Dulles bestand aus Paul Nitze (Ex-Vizepräsident von Dillon Read), Kingman Douglass (Ex-Managing Partner bei Dillon Read), William Harding Jackson (ab 1947 Managing Partner bei J.H. Whitney), Robert A. Lovett (Ex-Partner bei Brown Brothers Harriman), Frank Wisner (Ex-Wall-Street-Anwalt) und Admiral Sydney Souers (Ex-Vizepräsident der Canal Bank & Trust Company).

(6) Scott, Peter Dale: The Road to 9/11. Wealth, Empire and the Future of America, University of California Press 2007, S. 12.

(7) Einige Beispiele: Bobby Ray Inman, von 1977 bis 1981 zunächst Direktor der NSA, dann Vizechef der CIA, wechselte später nahtlos in die Leitung einer der regionalen Federal Reserve Banken. William Casey wiederum war erst Partner in einer großen Anwaltskanzlei, dann Chef der US-Börsenaufsicht, bevor er von 1981 bis 1987 an die Spitze der CIA wechselte. Andere Manager können auf ähnliche Karrieren zurückblicken. Chad Sweet: 1990-1993 im „Directorate of Operations“ der CIA, 1994-1996 Investment Banker bei Morgan Stanley, 1996-2006 Vizechef von Goldman Sachs, 2007-2009 Stabschef im Heimatschutzministerium. Kenneth Minihan: 1995-1996 Chef des Militärgeheimdienstes DIA, 1996-1999 Direktor der NSA, später im Vorstand der Paladin Capital Group. John Deutch: 1995-1996 Direktor der CIA, 1998-2010 Vorstandsmitglied der Citigroup. Auch George Tenet wechselte von der Spitze der CIA (1997- 2004) zu einer Investmentbank. Und General David Petraeus, erst Kommandeur der Truppen in Afghanistan, dann von 2011 bis 2012 CIA-Chef, wurde später Berater für den Finanzinvestor KKR.

(8) Ullrich, Volker: „Die Noske-Pabst-Connection“, Zeit Online, 15. Januar 2009.

(9) Scott, Peter Dale: „The Assassinations of the 1960s as ‚Deep Events’“, History Matters, 17. Oktober 2008.

(10) Gietinger, Klaus: Der Konterrevolutionär. Waldemar Pabst – eine deutsche Karriere, Edition Nautilus 2009.

(11) Sabrow, Martin: Der Rathenaumord: Rekonstruktion einer Verschwörung gegen die Republik von Weimar, De Gruyter 1994.

(12) Bauer, Wolfgang: „Dag Hammarskjöld: War es doch Mord?“, Zeit Online, 13. Juni 2017.

(13) Giefer, Thomas: „Mord im Kolonialstil. Patrice Lumumba, eine afrikanische Tragödie“, in: Blondiau (Hg.), Heribert: Tod auf Bestellung. Politischer Mord im 20. Jahrhundert, Ullstein 2000, S. 143ff.

(14) Bröckers, Mathias: JFK. Staatsstreich in Amerika, Westend 2017; Kompa, Markus: „JFK – blown
away“
, Telepolis, 25. Oktober 2017.

(15) DiEugenio, James / Pease, Lisa: „The Assassinations: Probe Magazine on JFK, MLK, RFK and Malcolm X“, Feral House 2003.

(16) Scott, Peter Dale: „The Assassinations of the 1960s as ‚Deep Events’“, a. a. O.

(17) Baab, Patrik / Harkavy, Robert E.: Im Spinnennetz der Geheimdienste. Warum wurden Olof Palme, Uwe Barschel und William Colby ermordet?, Westend 2017

(18) Deiseroth, Dieter: Der Reichstagsbrand und der Prozess vor dem Reichsgericht, Tischler 2006

(19) Risen, James: „The C.I.A. In Iran“, The New York Times, 16. April 2000.

(20) Prados, John: „Essay: 40th Anniversary of the Gulf of Tonkin Incident“, The National Security Archive, 4. August 2004.

(21) Scott, Peter Dale: The Road to 9/11, a. a. O.

(22) Gellman, Barton / Schmid, Susan: „Shadow Government Is at Work in Secret“, The Washington Post, 1. März 2002.

(23) Mann, James: Rise of the Vulcans. The History of Bush’s War Cabinet, Penguin 2004, S. 138.

(24) Der damalige Antiterrorkoordinator Richard Clarke berichtete 2004, dass er den Plan 1998 in dieser Hinsicht aktualisiert hatte. – Clarke, Richard: Against All Enemies. Inside America’s War on Terror, Free Press 2004, S. 167; Die entsprechende Direktive des Präsidenten (PDD-67) war geheim. Ihr genauer Inhalt wurde nie öffentlich gemacht. – Näheres dazu hier.

(25) Scott, Peter Dale: The Road to 9/11, a. a. O., S. 236-246; ABC News, „Worst Case Scenario: Secret Plan to Control U.S. Government After an Attack Went Into Motion on 9/11“, 25. April 2004; Schreyer, Paul: „The 9/11 Plan: Cheney, Rumsfeld and the ‘Continuity of Government’“, Global Research, 28. Januar 2013.

(26) 9/11 Commission Report, S. 326, 555 (Fußnote 9) – Auszug: „The 9/11 crisis tested the U.S. government’s plans and capabilities to ensure the continuity of constitutional government and the continuity of government operations. We did not investigate this topic, except as needed to understand the activities and communications of key officials on 9/11. The Chair, Vice Chair, and senior staff were briefed on the general nature and implementation of these continuity plans.“

(27) Mann, James: Rise of the Vulcans, a. a. O., S. 142.

(28) Erdheim, Mario: Die gesellschaftliche Produktion von Unbewusstheit. Eine Einführung in den ethnopsychoanalytischen Prozess, Suhrkamp 1982.

(29) Der Spiegel, „Ich ließ Rosa Luxemburg richten“Spiegel-Gespräch mit dem Putsch-Hauptmann Waldemar Pabst, Ausgabe 16/1962, 18. April 1962, S. 38-44.

(30) Spiegel Online, „NSU-Komplex: Aktenschreddern bleibt für Verfassungsschützer folgenlos“, 10. November 2016; Crolly, Hannelore: „Warum sterben so viele NSU-Zeugen auf dubiose Art?“, Die Welt, 22. Februar 2016.

(31) CNN, Anderson Cooper 360 Degrees, Interview mit Michael Hayden, 6. März 2017.

(32) Politico, „Full transcript: POLITICO’s Glenn Thrush interviews Michael Hayden“, 28. März 2016.

(33) Hayden, Michael: „The chasm between the security agencies and the Obama administration“, The Washington Times, 20. Mai 2015 – Auszug: „One way of looking at the federal government is that part of it is permanent and another part of it is transient. (…) The permanent government brings with it fact-based expertise and experience, both of which are virtues unless they become so dominant as to foster stagnation. The transient folks bring a political legitimacy along with a vision and energy for change that stimulates progress unless they become so obsessive that it fosters recklessness.“

(34) Greenwald, Glenn: „The Deep State Goes to War With President-Elect, Using Unverified Claims, as Democrats Cheer“, The Intercept, 11. Januar 2017.

(35) Eisenhower, Dwight D.: „Farewell Radio and Television Address to the American People“, 17. Januar 1961.

(36) Rede von Salvador Allende vor der UNO-Vollversammlung am 4. Dezember 1972.

(37) Alden, Robert: „Mr. Allende follows outline of speech“, The New York Times, 5. Dezember 1972; Videoaufnahme der Rede hier.

(38) Scott, Peter Dale: The Road to 9/11, a. a. O., S. 39-42; Rockefeller selbst schrieb dazu in seinen Memoiren: „In March 1970, well before the election, my friend Augustin (Doonie) Edwards, publisher of El Mercurio, Chile’s leading newspaper, told me that Allende was a Soviet dupe who would destroy Chile’s fragile economy and extend Communist influence in the region. If Allende won, Doonie warned, Chile would become another Cuba, a satellite of the Soviet Union. He insisted the United States must prevent Allende’s election. Doonie’s concerns were so intense that I put him in touch with Henry Kissinger.“ – Rockefeller, David: Memoirs, Random House 2002, S. 432, zitiert nach: Scott, Peter Dale: The Road to 9/11, a. a. O., S. 40.

(39) Anlässlich des vierzigsten Jahrestags des Putsches hat das brasilianische Online-Magazin Carta Maior 2013 ein umfangreiches Dossier veröffentlicht, aus dem dieses Zitat stammt. Ich danke Lutz Taufer für den Hinweis darauf, sowie die Übersetzung, die Taufer auch in seinem Buch „Über Grenzen: Vom Untergrund in die Favela“, (Assoziation A, 2017,) anführt. – Carta Maior, „40 anos depois daquele terca- feira I e II“, 10. September 2013; Der erwähnte Gesprächspartner Kissingers war der chilenische Botschafter Orlando Letelier, der 1976 in Washington vom Geheimdienst des chilenischen Diktators Pinochet mit einer Autobombe ermordet wurde. Ein junger chilenischer Politiker, der im Beitrag von Carta Maior erwähnt wird, war Zeuge des Gesprächs mit Kissinger und berichtete später davon.