Vaikų ir paauglių skiepijimas nuo Covid: mirtingumas 0,00002%, rizika neaiški

Demokratija Koronavirusas Sveikata

sapereaude.lt. Išversta padedant www.DeepL.com/Translator

Šiuo metu politikai daro didelį spaudimą, kad vaikai būtų skiepijami preparatais, kurie dar nėra patvirtinti, bet yra klinikinio tyrimo dalis. Trys Vokietijos mokslininkai iš dviejų universitetų paskelbė dokumentą, kuriame pateikė 14 argumentų, kaip racionaliai spręsti šią problemą Vokietijoje.

Apskritai, gerai pagrįstame dokumente aiškiai nurodoma, kad vaikai turi mažiau baimintis dėl užsikrėtimo SARS-CoV-2 nei dėl skiepų. Šį požiūrį Doctors for COVID Ethics taip pat išsamiai išdėstė straipsnyje “COVID vakcinos reikalingumas, veiksmingumas ir saugumas”, kurį galima rasti anglų kalba čia. Lietuvoje šiuo metu masiškai reklamuojamas skiepijimas nuo 12 metų, net be (!) tėvų sutikimo. Tai akivaizdus principo, kad nauda turi būti didesnė už riziką, pažeidimas. Taip pat pažeidžiama ES direktyva 2001/20/EB, kurią valstybės narės PRIVALO įgyvendinti:

(3) ....  Vaikai — tai labiausiai pažeidžiama gyventojų grupė, kurių vystymasis, fiziologija ir psichologija kitokie nei suaugusiųjų, todėl su jų amžiumi ir vystymusi susiję tyrimai jiems yra svarbūs. Vaikams skirti vaistų, įskaitant vakcinas, moksliniai tyrimai turi būti atliekami prieš pradedant juos plačiai vartoti. Tai gali būti pasiekta tik užtikrinant, kad būtų išsamiai tiriami tik tie vaistai, kurie klinikiniu požiūriu gali būti vertingi vaikams. Šiam tikslui reikalingi klinikiniai tyrimai turėtų būti atliekami tokiomis sąlygomis, kurios leistų kiek įmanoma geriau apsaugoti tiriamuosius asmenis. Todėl turi būti nustatyti vaikų, dalyvaujančių klinikiniuose tyrimuose, apsaugos kriterijai.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0020&from=LT

Vaikų ir paauglių mirtingumas nuo COVID-19: < 0,00002 %

Vaikų skiepijimo beprotybė tampa ypač aiški, kai pateikiama reali vaikų ir jaunuolių mirties nuo Covid rizika. Minėtame dokumente apie Vokietiją teigiama:

“Kiekvienas sunkiai sergančio ar mirusio vaiko, užsikrėtusio SARS-CoV-2 infekcija, atvejis yra vienu atveju per daug ir tai yra nepakeliama asmeninė vaiko ir šeimos lemtis. Nuo pandemijos pradžios pastebėta, kad iš maždaug 14 milijonų vaikų ir paauglių Vokietijoje tik apie 1200 užsikrėtusiųjų SARS-CoV-2 infekcija turėjo būti gydomi ligoninėje (< 0,01 %) ir keturi mirė nuo infekcijos (< 0,00002 %), todėl tėvams nereikėtų pernelyg nerimauti dėl sunkios ligos eigos jų vaikams.

Federalinės transporto ir skaitmeninės infrastruktūros ministerijos duomenimis, 2019 m. eismo įvykiuose žuvo 55 vaikai, o Vokietijos gelbėjimo draugijos (DLRG) duomenimis, nuskendo 25 vaikai. Šie skaičiai neturėtų ir neturi būti lyginami tarpusavyje, tačiau gali padėti juos suprasti.”[1]

Iki 2021-05-18 RKI buvo pranešta apie 18 jaunesnių nei 20 metų amžiaus asmenų, mirusių nuo Sars-Cov-2 arba sirgusių šia liga. Visais 13 atvejų, apie kuriuos turima informacijos, buvo žinomi ankstesni susirgimai [2]. Stebina tai, kad šalyje, kurioje skiriama tiek daug lėšų moksliniams tyrimams, RKI ir visuomenė taip mažai sužino apie tikslias sąsajas, kai tuo pat metu svarstome galimybę skiepyti milijonus vaikų. Vokietijoje nė vienas vaikas nemirė nuo su Sars-Cov-2 susijusios PIMS (Pediatrinis uždegiminis multisisteminis sindromas) [3].”

Rizikos, kad vaikai ir paaugliai sunkiai susirgs ar mirs nuo Covid, beveik nėra. Kodėl turėtume skiepyti juos preparatu, kuris dar nėra patvirtintas ir kurio pavojus (žr. čia, čia ir čia) tampa vis aiškesnis?

______________________________________

Išversta padedant www.DeepL.com/Translator

Šis tekstas yra licencijuojamas pagal „Creative Commons Attribution 4.0“ tarptautinę licenciją. Nesivaržykite kopijuoti ir dalintis.

Šaltiniai:

[1] Hufnagel PD med M Stellungnahme von DGPI und DGKH zu Hospitalisierung und Sterblichkeit von COVID-19 bei Kindern in Deutschland (Stand 21.04.2021). In: DGPI COVID-19 Impfung für Kinder und Jugendliche? Vierzehn Argumente für einen rationalen Weg in Deutschland, Dtsch. Ges. Für Pädiatr. Infekt. https://dgpi.de/stellungnahme-dgpi-dgkh-hospitalisierung-und-sterblichkeit-von-covid-19-bei-kindern-in-deutschland-18-04-2021/. Accessed 8 May 2021

[2] Täglicher Lagebericht des RKI zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) 18.05.2021 –AKTUALISIERTER STAND FÜR DEUTSCHLAND. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Mai_2021/2021-05-18-de.pdf?__blob=publicationFile. Accessed 21 May 2021

[3] Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (2021) PIMS-Survey update 2021 Kalenderwoche 16. In: DGPI. https://dgpi.de/pims-survey-update/. Accessed 2 May 2021