Austrijos sveikatos ministerijos duomenys: Skiepijimas sumažina hospitalizacijos riziką 0,016 proc.

Ideologijos kritika Koronavirusas

Originalus straipsnis paskelbtas 2022 m. kovo 17 d. tkp.at.

Dr. Peter F. Mayer. Išversta padedant www.DeepL.com/Translator. Be pataisymų.


Skiepų ir gydymo vaistais veiksmingumas paprastai yra visiškai iškreiptas. Obuoliai lyginami su apelsinais. Iš tiesų, atsižvelgiant į bendrą ligos riziką, skiepijimo veiksmingumas yra gerokai mažesnis, nei skelbiama. Skiepijimas sumažina hospitalizacijos dėl koviodo riziką 0,015551 proc., o riziką atsidurti intensyviosios terapijos skyriuje – 0,004079 proc. Tokius duomenis Austrijos sveikatos apsaugos ministerija atsiuntė Konstituciniam Teismui, kad atsakytų į jo klausimus.

Šie duomenys yra svarbūs. Jie aiškiai parodo, kokia yra rizika užsikrėsti kovidu ir kiek ją galima sumažinti skiepijant.

Santykinis veiksmingumas, kuriuo vakcinų gamintojai, transatlantinė didžioji žiniasklaida ir interesų konflikto apimti “ekspertai” nori parduoti vakcinas, sudaro visiškai klaidingą vaizdą.

Rizikos mažinimas

Kaip informacija turėtų būti perduodama moksliškai teisingai ir taip, kad būtų naudinga mokančiam farmacijos klientui, pristatė Kembridžo universiteto Wintono rizikos ir įrodymų komunikacijos centro (Winton Centre for Risk and Evidence Communication, University of Cambridge) darbuotoja Alexandra Freemann straipsnyje “Kaip turėtų būti perduodami įrodymai (angl. “How to communicate evidence to patients”), paskelbtame JAV Nacionalinės medicinos bibliotekos Nacionalinio sveikatos instituto PMC laboratorijoje. Nurodant tik santykinį efekto dydį yra labai klaidinantis, ypač “Corona” atveju.

Čia pateikiama pirmoji straipsnio citata:

“Todėl santykinė rizika gali perdėtai padidinti skirtumų suvokimą, o tai ypač akivaizdu, kai absoliuti rizika yra labai maža. Jų niekada negalima naudoti vienų.”

Tai ypač pasakytina apie “Corona/Covid” ir tuo labiau, kuo jaunesni ir sveikesni esate.
Bet keletas daugiau informatyvių citatų iš straipsnio:

“Viena iš problemų – klausimas, ką turime omenyje, sakydami “gerai suprasti” riziką ar naudą. Tuo, žinoma, neturime omenyje, kad kas nors gali įsiminti skaičių – procentinę tikimybę, kad kažkas įvyks. Žinoti faktą nėra tas pats, kas jį suprasti (angl. “Knowledge of a fact is not the same as understanding”).”

Farmacijos pramonė, didžioji žiniasklaida (kuri paprastai pati nieko nesupranta), politikai ir jų “ekspertai” per pastaruosius dvejus metus stengėsi kuo labiau užgožti šį “supratimą” arba visiškai užkirsti jam kelią.

Straipsnyje pateikiamas iliustratyvus pavyzdys iš visiškai kitos srities, tačiau visiems lengvai suprantamas:

“Medicina keičia mūsų riziką: vieni pavojai mažėja, kiti didėja. Tačiau norint priimti sprendimą nepakanka žinoti, kiek pasikeitė rizika. Klasikinis pavyzdys – garsusis 1995 m. kilęs ažiotažas dėl kontraceptinių tablečių, kai buvo paskelbtas oficialus pranešimas, kad naujesnės kontraceptinės tabletės yra susijusios su dvigubai didesne venų tromboembolijos rizika, palyginti su senesniais preparatais. Nenuostabu, kad dėl to moterys nustojo vartoti kontraceptines tabletes, o statistiniai duomenys rodo, kad kitais metais padaugėjo apie 12 400 papildomų gimdymų ir apie 13 600 papildomų abortų.”

Taigi šiuo atveju buvo pranešta apie santykinę, o ne absoliučią riziką, ir tai turėjo lemtingų pasekmių. Toliau rašoma:

“Viešuose pareiškimuose apie kontraceptines tabletes minimas dvigubas padidėjimas yra santykinis rizikos padidėjimas. Kokia absoliuti rizika padvigubėjo? Maždaug 1 iš 7000 per metus moterims, vartojančioms “antros kartos tabletes”. Moterims, vartojančioms trečiosios kartos tabletes, dėl kurių vartojimo buvo įspėta, rizika padvigubėjo ir siekė maždaug 2 iš 7000. Nėščioms moterims, ironiška, absoliuti venų tromboembolijos rizika yra maždaug 4 iš 7000 per metus.”

Kitaip tariant, antrosios kartos absoliuti rizika buvo 0,014 %, antrosios kartos – 0,028 %, rizika padidėjo 0,014 %. Tačiau tromboembolijos rizika nėštumo metu yra 0,056 %.

Dabar paimkime Covid skaičius pagal Austrijos sveikatos apsaugos ministerijos Konstituciniam Teismui pateiktus duomenis (skaičiavimo metodas ir nuoroda čia):

Neskiepyto asmens hospitalizavimo rizika yra 0,031279 %, o daug kartų skiepyto asmens – 0,015728 %. Taigi skiepijimo “pranašumas” hospitalizacijos atžvilgiu yra 0,015551 %. EMA teigimu, po vakcinacijos yra “padidėjusi miokardito rizika”.

Tikimybė, kad neskiepytas asmuo atsidurs intensyviosios terapijos skyriuje, yra 0,005002 %, o paskiepytas asmuo – tik 0,000923 %. Taigi skiepijimo “pranašumas” hospitalizacijų atveju yra 0,004079 %.

Beje, šalių, kuriose pusiau švariai ir sąžiningai pateikiama informacija, duomenys jau seniai rodo, kad infekcijų, hospitalizavimo, hospitalizavimo į intensyviosios terapijos skyrių ir mirties rizika jau dabar yra gerokai didesnė nei neskiepytų asmenų (žr., pvz., čia ir čia).

Ar tai nauji duomenys? Ne, visa tai jau žinome iš gamintojų tyrimų. Iš pirmojo “Pfizer” atlikto tyrimo absoliutaus rizikos sumažėjimo duomenis jau galima apskaičiuoti taip:

Absoliuti lengvos ligos, pavyzdžiui, peršalimo ar kosulio, rizika apskaičiuojama taip:

8 : 18 242 = 0,044 % intervencinėje grupėje ir
162 : 18 379 = 0,881 % kontrolinėje grupėje.

Absoliutus lengvos ligos rizikos sumažėjimas yra

    0,881 - 0,044 = 0,837%.

Taigi absoliuti sunkesnės ligos rizika yra

1 : 18,242 = 0,005 % intervencinėje grupėje ir
9 : 18 379 = 0,044 % kontrolinėje grupėje.

Absoliutus sunkesnės ligos rizikos sumažėjimas yra

0,881 - 0,044 = 0,039%.

Kaip dabar žinome, tyrimai buvo atlikti farmacijos pramonės užsakymu; rezultatai tikrai būtų buvę kitokie, jei juos būtų tinkamai atlikusi trečioji šalis.

Atsižvelgiant į masinį šalutinį skiepų poveikį, privalomo skiepijimo pagrindimas yra absurdiškas ir nusikalstamas.


Priedas: Skaičiavimai pagal Sveikatos apsaugos ministerijos duomenis (ištrauka iš kovo 16 d. straipsnio)

(…) Absoliutus ir santykinis rizikos sumažėjimas

Pranešimuose apie SARS-Cov2 vakcinas beveik išimtinai nurodomas

  • santykinis rizikos sumažėjimas (Relative Risiko Reduktion RRR), dar vadinamas vakcinos veiksmingumu (Vaccine Efficacy VE),

išreikštas procentais.

Galima daryti prielaidą, kad šio rodiklio reikšmė iš esmės nesuprantama, todėl tikslinga paaiškinti kitus svarbius farmakologinių tyrimų rodiklius. Visų pirma

  • Absoliutus rizikos sumažėjimas (ARR) ir jo abipusė vertė
  • Reikiamas gydyti skaičius (Number Needed to Treat NNT)

būtina atlikti išsamesnį veiksmingumo vertinimą. Tačiau iki šiol žiniasklaidoje apie Covid19 skiepijimo kampaniją šie rodikliai buvo ignoruojami.

Skaičiavimo paaiškinimą galima rasti “Vikipedijoje“: Santykinis rizikos sumažėjimas

Atsakyme Konstituciniam Teismui pateikta informacija

Sveikatos apsaugos ministerijos atsakyme Konstituciniam Teismui, kuriame daugelyje dalių trūksta tikslios informacijos, minimas ARR egzistavimas, tačiau trūksta kiekybinės informacijos. Atsakymą rasite šioje nuorodoje: Atsakymas Konstituciniam Teismui

Tačiau šiek tiek pasistengus, minėtus rodiklius galima apskaičiuoti iš toliau šio laiško 36 puslapyje pateiktų skaičių, kurių galutinė data yra 2022 02 08.

Deja, Sveikatos apsaugos ministerija nepateikė suskirstymo pagal amžiaus grupes, todėl rodikliai susiję su visais gyventojais.

Iš šių pateiktų skaičių galima naudoti šias įvykių lenteles

  • Hospitalizuotas
  • Intensyviosios terapijos skyrius (ITS)

visų gyventojų. Pirma, dėl hospitalizavimo rizikos:

Pavadinimai:

VER = skiepijimo įvykių dažnis (Vaccination Event Rate) = VE/VΣ
CER = kontrolės įvykių dažnis (Control Event Rate) = CE/CΣ
PCV = paskiepytų atvejų procentinė dalis (Percentage Cases Vaccinated)= 100VE/EΣ

PPV = paskiepytų žmonių procentinė dalis (Percentage People Vaccinated) = 100VΣ/NTotal

Dabar apie riziką: intensyviosios terapijos skyrius.

Santrauka

Iš šių rezultatų matyti,

  • kad būtų išvengta vienos hospitalizacijos, statistiškai 6430 žmonių (NNT) turi būti visiškai paskiepyti.

Paskiepyto asmens hospitalizavimo rizika (VER) yra 0,015728 %, o neskiepyto asmens (CER) – 0,031279 %. Tai reiškia, kad vakcinacijos “pranašumas” (ARR=CER-VER) hospitalizacijos atžvilgiu yra 0,015551 %.

  • kad būtų išvengta vieno intensyviosios terapijos gydymo, statistiškai 24518 asmenų (NNT) turi būti visiškai paskiepyti.

Rizika, kad paskiepytam asmeniui prireiks intensyviosios terapijos (VER), yra 0,000923 %, o neskiepytam asmeniui (CER) – 0,005002 %. Tai reiškia, kad skiepų “pranašumas” (ARR=CER-VER) yra 0,004079 %.

Rizika, kad simptomai apskritai pasireikš, jau yra minimali, hospitalizavimo rizika sumažėja 0,015551 %, o intensyviosios terapijos rizika – 0,004079 %. Rizika mirti dėl šalutinio skiepų poveikio yra gerokai didesnė. Todėl privalomas skiepijimas yra nusikalstamas.


Šis tekstas pasirodė 2022 m. kovo 17 d. pavadinimu „Impfung reduziert Gefahr der Hospitalisierung um 0,016 Prozent – Daten des Gesundheitsministeriums“ svetainėje tkp.at.

Išversta padedant www.DeepL.com/Translator. Be pataisymų.

Šis tekstas yra licencijuojamas pagal „Creative Commons Attribution 4.0“ tarptautinę licenciją. Nesivaržykite kopijuoti ir dalintis.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.