Nuo dolerio hegemonijos iki visuotinio atšilimo: Globalizacija, glifosatas ir sutikimo doktrinos

Big Reset Demokratija Ekonomika Geopolitika Ideologijos kritika

Norint geriau suprasti dabartį, kartais pravartu žengti žingsnį atgal. 2019 m. birželio mėn. interviu su Denis Rancourt.

Originalus straipsnis paskelbtas 2019 m., birželio 13 d. svetainėje counterpunch.org.

Colin Todhunter. Išversta padedant www.DeepL.com/Translator. Be pataisymų.


Nuo 1971 m., kai buvo atsisakyta Bretton Woods susitarimo, Vakaruose vyksta tektoniniai pokyčiai. Šis procesas paspartėjo, kai žlugo SSRS, ir baigėsi neoliberalia globalizacija, kurią matome šiandien.
Tuo pat metu Vakaruose vyko precedento neturinti kampanija, kurios tikslas – pertvarkyti socialinį konsensusą. Dalis šios strategijos – priversti Vakarų šalių gyventojus sutelkti dėmesį į “globalinį atšilimą”, “lyčių lygybę” ir “kovą su rasizmu”: sutelkus dėmesį į tapatybės politiką ir klimato kaitą, globalizuoto kapitalizmo ir su juo susijusio militarizmo sukeltos niokojančios pasekmės ir neteisybė iš esmės lieka masių nepastebėtos ir lieka antrame plane.

Tokį argumentą naujoje ataskaitoje pateikia Ontarijo pilietinių laisvių asociacijos tyrėjas Denis Rancourt. D. Rancourt’as yra buvęs Otavos universiteto (Kanada) fizikos profesorius ir knygos “Geoekonomika ir geopolitika skatina grobuoniškos globalizacijos ir socialinės inžinerijos eras: (angl. Historical emergence of climate change, gender equity, andanti-rasism as state doctrines, 2019 m. balandis).

Pranešime Rancourt remiasi 1972 m. Michaelo Hudsono knyga “Superimperializmas: Amerikos imperijos ekonominė strategija” (angl. ‘Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire’), kuri padeda paaiškinti pagrindinį vaidmenį išlaikant dolerio hegemoniją ir naftos dolerio svarbą JAV pasauliniam dominavimui. Be naftos reikšmės, Rancourt’as teigia, kad JAV turi egzistencinį interesą užtikrinti, kad opioidiniais narkotikais būtų prekiaujama JAV doleriais – dar viena svarbia pasauline preke. Tai paaiškina JAV okupaciją Afganistane. Jis taip pat nurodo JAV agroverslo ir ginklų pramonės svarbą padedant užtikrinti JAV geostrateginius tikslus.

Dr. Denis Rancourt…there was no pandemic and there is no climate change

Nuo 1991 m., kai žlugo SSRS, Rancourt’as teigia, kad JAV karo kampanijos, be kita ko, apsaugojo JAV dolerį nuo atsisakymo, sunaikino valstybes, siekiančias suvereniteto nuo JAV dominavimo, užtikrino prekybą opiumu, padidino naftos kontrolę ir sužlugdė Eurazijos integraciją. Be to, matėme, kaip tam tikros šalys susidūrė su sankcijų ir priešiškumo banga, siekiant sunaikinti JAV nekontroliuojamus energijos gamybos centrus, tarp jų ir Rusiją.

Jis taip pat apibūdina poveikį ir Vakarų šalyse: sistemingas santykinis viduriniosios klasės ekonominio statuso praradimas, benamių skaičiaus didėjimas miestuose, pramoninės darbininkų klasės nykimas, korporacijų didieji susijungimai, didėjanti nelygybė, gerovės panaikinimas, finansinės spekuliacijos, darbo užmokesčio stagnacija, skolos, reguliavimo panaikinimas ir privatizacija. Be to, dėl padidėjusio maisto ir vaistų reglamentavimo atlaidumo smarkiai išaugo herbicido glifosato vartojimas, o kartu padaugėjo daugelio ligų ir lėtinių negalavimų.

Šio niokojimo akivaizdoje Vakarų valstybės turėjo užtikrinti nuolatinį savo gyventojų sutikimą. Siekdamas paaiškinti, kaip tai buvo pasiekta, Rancourt’as daugiausia dėmesio skiria lyčių lygybės, kovos su rasizmu ir visuotinio atšilimo problemoms, kaip valstybinėms doktrinoms, kurios buvo naudojamos siekiant nukreipti dėmesį nuo JAV imperijos machinacijų (taip pat siekiant užkirsti kelią klasių suvokimui (angl. class consciousness). Neseniai paklausiau Deniso Rancourt’o apie šį jo pranešimo aspektą.

CT: Ar galite šiek tiek papasakoti apie save ir apie tai, kaip jums pavyko parengti šią ataskaitą? Ko ja siekiama?

DR: Esu buvęs fizikos profesorius, aplinkosaugininkas ir pilietinių teisių gynėjas. Šiuo metu dirbu tyrėju Ontarijo pilietinių laisvių asociacijoje (ocla.ca). Per pokalbį apie pilietinių teisių problemas, kurį turėjau su OCLA vykdomuoju direktoriumi, išskyrėme kelis svarbius visuomeninius ir ekonominius reiškinius, kurie atrodė susiję su dešimtojo dešimtmečio pradžia. Taigi galiausiai ėmiausi “sunkiųjų darbų”, t. y. tyrimų.
Nors netrūksta samdomų intelektualų ir ekspertų, kurie neteisingai nukreipia mūsų suvokimą, mano tyrimai rodo ryšį tarp plataus masto nacionalinių gyventojų slopinimo ir išnaudojimo šuolių su agresyvios, išnaudotojiškos globalizacijos spartėjimu.

CT: Savo ataskaitoje aprašėte Bretton Vudso sutarties atsisakymo ir SSRS iširimo pasekmes, kalbėdamas apie dolerio hegemoniją, JAV militarizmą ir pragaištingą “neoliberalios globalizacijos” poveikį tiek nacionalinėms valstybėms, tiek paprastiems žmonėms.

Nėra abejonių, kad Rusijos ir Kinijos analitikai gerai supranta tai, ką išdėstiau savo pranešime. Pavyzdžiui, numatant D. Trumpo prekybos karą, 2015 m. balandžio mėn. liaudies išlaisvinimo armijos generolo majoro Qiao Liango kalboje Kinijos komunistų partijos centriniam komitetui ir vyriausybės biurui buvo pateikta tokia informacija:

“Nuo tos dienos [Bretton Woods’o panaikinimo] atsirado tikra finansų imperija, įsitvirtino JAV dolerio hegemonija, ir mes įžengėme į tikrą popierinių valiutų erą. Už JAV dolerio nėra jokio tauriojo metalo. Vienintelė JAV dolerio atrama yra vyriausybės kreditas. JAV pelną gauna iš viso pasaulio. Tai reiškia, kad amerikiečiai gali gauti materialinių turtų iš viso pasaulio spausdindami žalią popierių. […] Jei [dabar] pripažįstame, kad egzistuoja JAV dolerio indekso ciklas [pertraukiamas inžinerinių krizių, įskaitant karą] ir amerikiečiai naudojasi šiuo ciklu derliui iš kitų šalių nuimti, tuomet galime daryti išvadą, kad amerikiečiams atėjo laikas nuimti derlių iš Kinijos…”

CT: Aptariate Jungtinių Valstijų poreikį užsitikrinti sutikimą: poreikį nuraminti, užhipnotizuoti ir suderinti gyventojus dėl tolesnės globalizacijos; tiksliau, poreikį nukreipti dėmesį nuo struktūrinio ekonominės politikos smurto ir faktinio militarizmo smurto. Ar galite ką nors pasakyti apie tai, kaip su tuo susijęs visuotinio atšilimo klausimas?

DR: Nepriklausomai nuo to, ar vadinamoji “klimato krizė” yra tikra, perdėta ar sufabrikuota, iš mano ataskaitoje pateiktų duomenų aišku, kad visuotinio atšilimo etosas buvo sukonstruotas pasauliniu mastu ir naudingas anglies dioksido ekonomikos išnaudotojams, o netiesiogiai – valstybei.

Pavyzdžiui, vienas iš mano apžvelgiamų tyrimų rodo, kad 2000-ųjų viduryje visose pagrindinėse naujienų žiniasklaidos priemonėse staiga daug kartų padaugėjo pranešimų apie visuotinį atšilimą tuo pačiu metu, kai finansininkai ir jų akolitai, tokie kaip Alas Goras, nusprendė sukurti ir valdyti pasaulinę anglies dioksido ekonomiką. Nuo to laiko ši žiniasklaidos kampanija buvo tęsiama, o visuotinio atšilimo etosas buvo institucionalizuotas.

Anglies dioksido sekvestravimo schemos nuniokojo vietos bendruomenes visuose užimtuose žemynuose. Jei kas nors ir buvo daroma, tai anglies dioksido schemos – nuo vėjo jėgainių iki biokuro surinkimo, nuo pramoninių akumuliatorių gamybos iki saulės elementų masyvų įrengimo, nuo urano gavybos iki megapelkių hidroelektrinių statybos ir t. t. – paspartino buveinių naikinimą.

Tuo tarpu siaučia ekonominiai ir kariniai karai, į ekosferą neregėtais kiekiais pilamas glifosatas (ant genetiškai modifikuotų, herbicidams atsparių prekinių kultūrų), vyksta aktyvus genocidas (Jemene), JAV vienašališkai pasitraukia iš branduolinių sutarčių ir verčia pradėti ginklavimosi varžybas naujos kartos mirties mašinomis, o JAV turimos lupikiškos paskolos aptarnaujamos pertvarkant žemę valstybių mastu; tuo tarpu mūsų išsilavinę vaikai patiria nervinį sukrėtimą, bandydami priversti vyriausybes “veikti” klimato srityje.

Dešimtojo dešimtmečio pradžioje surengta pasaulinė konferencija apie klimato ekologiją buvo aiškus atsakas į Sovietų Sąjungos žlugimą. Tai buvo pasaulinio propagandinio projekto, kuriuo siekta užmaskuoti naują pagreitinto grobuoniškojo globalizmo bangą, kuri prasidėjo dabar, kai SSRS galutinai pasitraukė iš gyvenimo, dalis.

CT: Ką manote apie Gretą Thunberg ir ją supantį judėjimą?

DR: Tai liūdna ir apgailėtina. Šis judėjimas liudija globalaus propagandinio projekto, kurį aprašiau savo pranešime, sėkmę. Šis judėjimas taip pat rodo, kokiu mastu Vakarų visuomenėse įsigalėjo totalitarizmas; kai individai, asociacijos ir institucijos praranda gebėjimą nepriklausomai mąstyti ir nukreipti visuomenę nuo okupacinio elito sumanymų. Asmenys (ir jų tėvai) tampa moralės policininkais, tarnaujančiais šiam “ekologizmui”.

CT: Taip pat kalbate apie lyčių lygybės (trečiosios bangos feminizmo) ir antirasizmo kaip valstybinių doktrinų atsiradimą. Ar galite ką nors apie tai pasakyti?

DR: Savo pranešime, remdamasis istoriniais institucijų įrašais ir visuomenės duomenimis, įrodinėju, kad “valstybinių religijų” triada buvo globaliai sukurta ir atsirado iš karto po Sovietų Sąjungos iširimo. Šią triadą sudaro klimato aliarmas, perdėtas tunelinės vizijos dėmesys lyčių lygybei ir antirasizmo kampanija, orientuota į inžinerines mintis, kalbą ir požiūrį.

Šios valstybinės ideologijos buvo sukurtos ir skatinamos Jungtinių Tautų pastangomis ir pasirašytais protokolais. Vakarų akademinė bendruomenė entuziastingai perėmė ir institucionalizavo šią programą. Pagrindinės žiniasklaidos priemonės religingai propagavo naujai iškeptą etosą. Politinės partijos daugiausia taikė padidintas lyčių ir rasių išrinktų atstovų kvotas.

Šie procesai ir idėjos padėjo nuraminti, masažuoti ir užimti Vakarų protus, ypač aukštesniosios viduriniosios, profesinės ir vadybinės klasės bei ekonomiškai okupuotų teritorijų elito klasės, tačiau niekaip nepadėjo sušvelninti žiauriausių ir visame pasaulyje paplitusių faktinio rasizmo ir mizoginijos formų, atsiradusių dėl grobuoniškos globalizacijos ir militarizmo.

Ironiška, bet pasauliniai išpuoliai prieš žmogaus orumą, sveikatą ir aplinką buvo proporcingi sistemingiems ir kartais šiurpiems raginimams užtikrinti lyčių lygybę, kovoti su rasizmu ir klimato “veiksmais”. Visas šių “valstybinių religijų” pastatas nepalieka vietos reikalingiems klasių konfliktams ir aiškiai pakerta bet kokį globalizacijos mechanizmų ir pasekmių kvestionavimą.

CT: Ar galėtumėte ką nors pasakyti apie Gilets Jaunes (Geltonąsias liemenes), Brexitą ir Trumpo rinkimų fenomeną.

DR: Sujungus agresyvią globalizaciją, nuolatinį finansinį grobuoniškumą, Vakarų darbininkų ir viduriniosios klasės išnaikinimą ir paviršutinišką diskursą apie klimato kaitą, kovą su rasizmu ir lyčių lygybę, kažkas turi keistis. Prancūzų geografas Christophe’as Guilluy gana išsamiai numatė šias reakcijas, ir tai nesunku suprasti. Neatsitiktinai maištaujanti darbininkų ir vidurinioji klasė kritiškai vertina klimato krizės, kovos su rasizmu ir lyčių lygybės naratyvus, o didžioji žiniasklaida jų balsus vadina rasistiniais, mizoginiškais ir neišmanančiais mokslo.Atrodo, kad bet kuri klasė, kuri priešinasi savo pačios naikinimui, kaltinama, kad joje gyvena rasistai ir neišmanėliai, kurie nemato, kad išsigelbėjimas slypi anglies dvideginio valdomame ir globalizuotame pasaulyje. Todėl tampa būtina uždaryti visas vietas, kuriose tokie “neišmanėliai” galėtų skelbti savo nuomonę, bandyti organizuotis ir taip kelti grėsmę vyraujančiai socialinei tvarkai.


Colinas Todhunteris yra daug publikacijų paskelbęs nepriklausomas rašytojas ir buvęs socialinės politikos tyrėjas, gyvenantis Jungtinėje Karalystėje ir Indijoje.


Šis tekstas pasirodė 2019 m. birželio 13 d. pavadinimu “From Dollar Hegemony to Global Warming: Globalization, Glyphosate and Doctrines of Consent” svetainėje counterpunch.org.

Išversta padedant www.DeepL.com/Translator. Be pataisymų.

Nuotrauka: Pixabay, jensjunge

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.