Klimato kaita dėl Saulės ciklų, o ne dėl CO2? Tyrimas nepageidaujamas ir atšauktas

Big Reset Ideologijos kritika

Originalus straipsnis paskelbtas 2023 m. liepos 14 d. tkp.at.

Dr. Peter F. Mayer. Išversta padedant www.DeepL.com/Translator. Be pataisymų.


Žemės klimatui esminę įtaką daro du veiksniai: pirmiausia Saulė ir jos spinduliuotė, o antra – atmosferos turinys ir struktūra. Saulės įtaka yra keliomis eilėmis didesnė nei atmosferos įtaka. Čia taip pat yra keletas temperatūrą lemiančių parametrų, kurie nuolat kinta.

Yra gerai žinomi Milankovičiaus ciklai. Centriniame meteorologijos ir geodinamikos institute yra puslapis su gana gerais paaiškinimais. Jų įtaka šaltųjų ir šiltųjų laikotarpių kaitai apibendrinama taip: “Milankovičiaus ciklų eiga rodo, kad ypač keturiems paskutiniams šiltiesiems laikotarpiams (liaudiškai vadinamiems tarpledynmečiais) buvo būdingi ryškūs šiaurės vasaros radiacijos maksimumai. Padidėjęs paskutinių 50 000 metų laiko tarpas, pradedant nuo paskutiniojo šaltojo laikotarpio (ledynmečio) maksimumo, leidžia tikėti perėjimu į dabartinį šiltąjį laikotarpį.”

Komentaras sapereaude: paveikslėlis ir komentaras yra paskelbti Robin Monotti telegramos kanale.
“Pirmykštis žmogus tikėjo, kad orus lemia jo geri ar blogi veiksmai. Šiandien šis tikėjimas pasireiškia tikėjimu, kad klimatą lemia žmogus, o ne nereguliari Saulės orbita ir aktyvumas: Milankovičiaus ciklai, Saulės inercinis judėjimas, Saulės žybsniai.
Šie kognityviniai modeliai, susiejantys mūsų moralinius veiksmus su platesne visata, yra įgimti. Užtenka kelių šiuolaikinių pseudoreliginių lyderių (mokslininkų), kad jie susietų moralę ir klimatą, ir masės jau iš anksto bus priverstos tuo patikėti, kaip ir pirmykštis žmogus.”

Žinoma, temperatūrai labai didelę įtaką daro atstumas tarp Saulės ir Žemės, o tai, kurios Žemės dalys gauna daugiau ir ilgiau spinduliuotės, lemia temperatūros pasiskirstymą. Kad Europa dėl CO2 atšilo dvigubai greičiau nei likęs pasaulis, t. y. 2,2 laipsnio, užvakar ES Parlamente per vieną iš balsavimų dėl žaliojo susitarimo (Green Deal) rimtai pareiškė Parlamento pranešėjas.

Bet toliau apie rimtą mokslą. Žemė juda aplink Saulę, o ne atvirkščiai, kaip jau įrodė Galilėjus, taip pažeisdamas “mokslo konsensusą”. Todėl jis buvo nuteistas ir įkalintas.

Saulės ciklas

Planetų orbitos yra elipsinės, o viename iš jų židinių yra Saulė. Akivaizdu, kad dėl nevienodo planetų masės pasiskirstymo Saulė negali stovėti vietoje, bet turi skrieti aplink bendrą Saulės sistemos masės centrą – baricentrą.

Taip atsiranda naujas komponentas, darantis papildomą ir galbūt gana didelę įtaką vidutinei temperatūrai Žemėje.

Kol kas viskas pagrįsta. Ginčas kyla dėl to, kiek ši Saulės orbita aplink baricentrą keičia Žemę pasiekiančios spinduliuotės intensyvumą.

2019 m. birželio 24 d. žurnale “Scientific Reports”, kurį paskelbė leidykla “Nature Research”, kuriai priklauso “Nature”, pasirodė tyrimas šia tema. Jungtinės Karalystės universitetų ir vienos Azerbaidžano institucijos mokslininkų grupės atliktą tyrimą profesorė Valentina Žarkova ir kt. paskelbė pavadinimu “Oscillations of the baseline of the solar magnetic field and solar iradiance on a millennial timescale” (“Saulės magnetinio lauko ir Saulės spinduliavimo bazinės linijos svyravimai tūkstantmečio skalėje”). Tyrimą, kuris vėliau buvo atšauktas, galima rasti čia ir čia.

Tyrime buvo teigiama, kad vidutinė pasaulinė temperatūra nuo priešindustrinių laikų padidėjo 1 °C ne dėl žmonijos išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, o dėl to, kad atstumas tarp Žemės ir Saulės laikui bėgant kinta, Saulei skriejant aplink baricentrą – Saulės sistemos masės centrą. Mokslinio žurnalo “Scientific Reports” pareiškime dėl tyrimo atšaukimo teigiama, kad tai buvo neteisinga.

Straipsnyje apskaičiuotas Saulės ir Žemės atstumo kitimas esą siekia net 0,016 AU (astronominių vienetų), arba 2 393 600 kilometrų.

Žurnalas “Scientific Reports” sulaukė kritikos, nes, pasak kai kurių mokslininkų, tyrime buvo elementarių klaidų, susijusių su Žemės judėjimu aplink Saulę.

Šiuo atveju matome tą pačią procedūrą, kaip ir su straipsniais, kuriuose buvo kritikuojamos “Corona” priemonės ir (arba) skiepijimo kampanija.

Čia tai klimato gelbėjimo veiklos vykdytojai. Jei Žarkovos tyrimo išvados ir skaičiavimai yra teisingi, tuomet visos CO2 mažinimo priemonės, Žaliasis sandėris (angl. Green Deal) ir visos kitos panašios programos yra neveiksmingos, todėl taip pat beprasmės ir žalingos.

Patvirtinimas kitais tyrimais

Nauja preliminari profesorės Valentinos Žarkovos publikacija dabar patvirtina, kad jos išvados, paskelbtos straipsnyje Zharkova et al, 2019, yra teisingos. Tyrimo metu buvo išmatuoti tikrieji kasdienių Žemės ir Saulės atstumų efemeridai. Efemeridės – tai judančių astronominių objektų padėties reikšmės atitinkamos patogios astronominių koordinačių sistemos atžvilgiu.

Atsisakytame darbe nustatyti Saulės-Žemės atstumų svyravimai iki 0,016 AU buvo patvirtinti S-E efemeridėmis. Tai reiškia: Žarkova ir kt. 2019 m. straipsnis buvo atšauktas be jokio įtikinamo pagrindimo!

Čia pateikiamos nuorodos į

  • Preprint Paper “Solar Activity, Solar Irradiance and Earth’s Temperature” (Saulės aktyvumas, Saulės spinduliavimas ir Žemės temperatūra).
  • 1 priedas – S-E pašalinimai iš efemeridžių.
  • 2 priedas – Saulės spinduliavimo pokyčiai pagal šiuos atstumų pokyčius.

Atšaukimas patvirtina, kad darbas iš tiesų buvo labai novatoriškas.

Dabartinis Hallstatto 2100-2200 metų ciklas, prasidėjęs Maunderio minimumo metu (1645-1715 m.) ir besitęsiantis iki 2700 m., reiškia, kad Saulė šiuo metu juda Žemės link. Tai savo ruožtu lems papildomą Žemės ir kitų planetų įkaitimą nuo Saulės, o tai gali paaiškinti stebimą temperatūros padidėjimą Žemėje ir kitose planetose.

Komentaras sapereaude: Tikriausiai straipsnio autorius klysta dėl savo paskutinio teiginio. Pati Žarkova teigia, kad Žemė atvės.


Gyva ir kokybiška diskusija, kilusi po straipsnio, rodo, kokia svarbi ši tema. Kaip pavyzdį norėtume pateikti keletą komentarų.

Archimedas
2023 m. liepos 14 d. 17:30

Gali būti, kad CO2 koncentracija turi įtakos oro temperatūrai. Tačiau niekur internete negalima rasti eksperimento, kurio metu būtų kiekybiškai užfiksuota, koks tikslus yra CO2 koncentracijos ir temperatūros ryšys. Stipriausios šiltnamio efektą sukeliančios dujos yra vandens garai, kurie dieną mažina saulės spinduliuotę, o naktį – radiaciją.

Kadangi visas dėmesys sutelktas į neaiškų vien tik CO2 koncentracijos poveikį, man atrodo įdomi ši aplinkybė. Vikipedijos duomenimis, pasaulyje per metus (2017 m.) pagaminama 1,6 x 10^14 kWh energijos. Į šį skaičių įeina fotovoltinės, vėjo turbinų ir hidroenergijos gamyba. Taigi energijos gamyba iš iškastinio kuro yra dar mažesnė. Jei atsižvelgsime į tai, kad, be tos dalies, kuri yra pagamintuose produktuose (potencinė energija daugiaaukščiuose pastatuose, cheminė energija), pati didžiausia dalis galiausiai patenka į atmosferą kaip šiluma ir yra išspinduliuojama, verta tai palyginti su saulės kasmet išspinduliuojama energija. Tai galima lengvai apskaičiuoti.

Žemės spindulys: r = 6 371 000 metrų
Nežemiška Saulės konstanta: 1,37 kW/m^2. Vidutiniškai Žemę pasiekia pusė kilovato šios energijos. r^2 x pi =

Taigi Žemės skerspjūvis yra 127 516 117 977 447 m^2, su šiuo plotu susijusi spinduliavimo galia yra maždaug 63 758 058 988 723 kW. Padauginę iš 24 valandų per parą ir 365 dienų per metus, gauname milžinišką energijos kiekį – 558 520 596 596 741 218 161 kWh per metus.
Šį kiekį padalijus iš žmonijos per metus pagaminamos energijos kiekio (t. y. 1,6 x 10^14 kWh), gaunamas koeficientas 3 490 753.
Kitaip tariant, Saulės per metus tiekiama energija yra 3,5 mln. kartų didesnė už visą žmonijos per tą patį laikotarpį išskiriamą energiją. Taigi Saulės spinduliavimo svyravimas, lygus žmonijos pagaminamos energijos kiekiui, atitiktų 0,028 %.
Tikrasis saulės spinduliuotės energijos svyravimas yra apie 0,5 %.

Ar, atsižvelgiant į šiuos duomenis, vien anglies dioksidas iš tiesų turėtų būti atsakingas už šiuo metu stebimą temperatūros kilimą Žemėje?

Bent jau aš tuo labai abejoju.

HelmutK
2023 m. liepos 14 d.

@Archimedes
“Gali būti, kad CO2 koncentracija turi įtakos oro temperatūrai. Tačiau niekur internete nerasite eksperimento, kuriame būtų kiekybiškai užfiksuota, kokia tiksli yra CO2 koncentracijos ir temperatūros koreliacija.”

Volkeris Quaschningas (Berlyno taikomųjų mokslų universiteto atsinaujinančios energijos sistemų profesorius) apie tai internete paskelbė eksperimentą:
Ar anglies dioksidas tikrai yra klimato žudikas?

Jame jis parodo, kaip po 15 minučių po varpeliu, kurį apšviečia lemputė, CO2 užtvindyta atmosfera sušyla 0,6 laipsnio.
Tada jis teigia, kad tai įrodo CO2 hipotezę.
Taigi jis tiesiogiai lygina beveik 100 % CO2 tūrinę koncentraciją po varpu su 0,04 % CO2 tūrine koncentracija ore.
CO2 tūrinė koncentracija, 2500 kartų didesnė nei šiandien, per 15 minučių sušildė CO2 atmosferą vos 0,6 laipsnio.
Taigi klimato isterikas Quaschningas nepastebimai nužudė CO2 naratyvą.

Glass Steagall aktas
2023 m. liepos 14 d. 13:41

Šiuo straipsniu pagaliau priartėjome prie tikrosios klimato pokyčių šioje žemėje priežasties! Kadangi jau 40 metų užsiimu astronomija, mane visada erzino CO2 melas, nes jis visiškai atitraukia dėmesį nuo pagrindinės klimato priežasties, kuri yra išimtinai saulė! Ankstyvojoje Žemės istorijoje, žinoma, vulkanizmas taip pat turėjo įtakos, tačiau šiandien jis akivaizdžiai sumažėjęs. Nepaisant to, CO2 neturi visiškai jokios įtakos planetos atšilimui!

Kitas svarbus CO2 klausimo aspektas yra tas, kad CO2 kiekis atmosferoje priklauso nuo temperatūros svyravimų, o ne atvirkščiai, kaip visada klaidingai teigiama!


Šis tekstas pasirodė 2023 m. liepos 14 d. pavadinimu “Klimawandel als Folge der Sonnenzyklen statt CO2? Studie unerwünscht und zurückgezogen” svetainėje tkp.at.

Išversta padedant www.DeepL.com/Translator. Be pataisymų.

Šis tekstas yra licencijuojamas pagal „Creative Commons Attribution 4.0“ tarptautinę licenciją.

Nesivaržykite kopijuoti ir dalintis.

Vaizdas: WikiImages, Pixabay

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.