Detox

Demokratija Ideologijos kritika Nuomonė

“Kiekvienas žmogus stovi vietoje pasaulyje, kurioje prieš jį dar nestovėjo joks kitas žmogus.”
“Sapere aude” daro pertrauką iki lapkričio vidurio – arba: kokie svarbūs tokie nepriklausomi mąstytojai kaip Hannah Arendt ir Charlesas Eizenšteinas. Pamąstymai iš jaukios lenkiškos užeigos prieš pat Slovakijos sieną.


Mieli skaitytojai, pirmasis sapereaude straipsnis pasirodė beveik lygiai prieš trejus metus. Tiesą sakant, 2020 m. vasarą mano planas buvo metus pasėdėti ant savo dviračio ir pažiūrėti, kur mane vėjas nuneš. Tada atsirado “Corona”.

Ir kaip mano asmeninis atsakymas į seniai planuotą epidemiją “sapere aude”. Laikas akimirkai atsigręžti atgal:

Pirmasis mūsų vertimas buvo Čarlzo Eizenšteino. Aiškaus žvilgsnio tekstas, kuris daug ką numato, bet kartu yra kupinas optimizmo:

“Joks pasaulio problemų sprendimas techniškai nėra sudėtingas, problemų šaknys slypi žmonių nesutarime. Darnaus sutarimo atveju žmonijos kūrybinės jėgos yra beribės.”

Antrasis straipsnis – tai tiesiog Hannah Arendt, aiškiausios politinės teoretikės – ji nenorėjo būti vadinama filosofe – totalitarizmo, su kuriuo jai teko susidurti kaip fašistinės Vokietijos žydei, citata.

“Idealus totalitarinio valdymo subjektas yra ne įsitikinęs nacis ar įsitikinęs komunistas, o žmonės, kuriems nebeegzistuoja skirtumas tarp fakto ir fikcijos (t. y. patirties tikrovės) bei skirtumas tarp tiesos ir melo (t. y. mąstymo standartų).”
Hannah Arendt, Totalitarizmo ištakos

Ji neabejotinai teisi. Ir mes, kurie manėme, kad esame nuo visko apsaugoti, per pastaruosius trejus metus įsitikinome, kad vadinamoji demokratija mūsų neapsaugo. Beje, Arendt manymu, žmogus tikrąja to žodžio prasme yra žmogus tik tada, kai turi drąsos viešai išsakyti savo nuomonę. Tai ir yra politikos pagrindas. Ši drąsa ir ryžtas (ir džiaugsmas!) veikti kartu ir pradėti kažką naujo yra politinio esmė.

Nepaisant visų Arendt patirtų siaubų, ji išlieka entuziastinga “pradėti viską iš naujo” idėjos šalininkė:

“Kiekvienas žmogus stovi tokioje pasaulio vietoje, kurioje prieš jį dar niekas kitas nestovėjo”, – rašė ji savo knygoje “Vita activa”, kurią iš pradžių norėjo pavadinti “Amor Mundi”, meilė pasauliui. Kadangi kiekvienas žmogus yra skirtingas ir į pasaulį ateina kaip svetimas, jis yra priklausomas nuo “namų jausmo” (“Heimatgefühl”). Šiuolaikinių žmonių apleistume (“Verlassenheit”) Hannah Arendt įžvelgė totalitarinių judėjimų priežastį. Ar šis apleistumas buvo įveiktas? Tam ji priešpastatė norą veikti kartu ir pradėti kažką naujo. Toks buvo jos politikos apibrėžimas.”

Akcentuodama šiuolaikinio žmogaus apleistumą, ji yra Mattiaso Desmeto, kuris gegužės 9-14 d. turėtų atvykti į Lietuvą, vedlė. Prašome pasižymėti datą! Įžangai į laisvą nuo sapereaudų laiką pateikiame gražų Reinhardo Kahlo tekstą apie Hannah Arendt jos 100-ųjų gimimo metinių proga. Ji gimė netoli Lietuvos, Karaliaučiuje.

Pradžios stebuklas

“Hannah Arendt 100-ojo gimtadienio proga: jos aktualumas nepaliaujamas

Ji mirė prieš 31 metus. Kitą šeštadienį jai būtų sukakę 100 metų. Tačiau jos mąstymas kasdien tarsi tampa vis aktualesnis. Hannah Arendt padėjo intelektualinį pagrindą projektui, kuris dar nebaigtas: politikos išradimas iš naujo.

Ji mirė prieš 31 metus. Kitą šeštadienį jai būtų sukakę 100 metų. Tačiau vis dar atrodo, kad jos mintys kasdien tampa vis aktualesnės. Hannah Arendt sukūrė intelektualinį pagrindą projektui, kuris dar nėra įgyvendintas: iš naujo išrasti politiką. Politikos už ideologijų ribų. Ne stovyklų, o žmonių, vertų šio vardo, politiką. Ne priešiškumo, nuo kurio politika niekada nebus visiškai laisva, o draugystės politika. Joje ji kartu su Lessingu, kurį gerbė, įžvelgė žemiškąją laimę, kurios mums, mirtingiesiems, pavydi dievai. Juk draugystė yra stiprus žmogiškojo silpnumo vaisius. “Galia, – rašė ji, – kyla iš simpatijos” (vok. „Macht“, schrieb sie, „kommt von Mögen“). Draugystėje mes nelaikome vienas kitam gražių veidrodžių, per ją mes gimdome pasaulį. Tiems, kurie mano esą absoliutūs, nereikia draugų, bet jie turi daug priežasčių bijoti priešų. Prie visų šių minčių daugumai žmonių reikia priprasti.

Hannah Arendt atsisveikino su senąja filosofija, kuri pasaulio esmę sutalpino į didelius žodžius. “Pasaulis, – sakė ji 1959 m., kai Hamburge jai buvo įteikta Lessingo premija, – yra tarp žmonių, ir šis tarp – daug labiau nei, kaip dažnai manoma, žmonės ar net žmogus – šiandien yra didžiausio susirūpinimo ir akivaizdžiausių sukrėtimų objektas beveik kiekvienoje pasaulio šalyje.”

Ji atsisakė būti vadinama filosofe. “Mano profesija, – sakė ji, – yra politinė teorija”. Ji nesukūrė sistemos, bet išdrįso mąstyti – ir klysti. “Kiekvienas žmogus stovi pasaulio vietoje, kurioje prieš jį dar niekas kitas nestovėjo”, – rašė ji savo knygoje Vita activa, kurią iš pradžių norėjo pavadinti Amor Mundi, Meilė pasauliui. Kadangi kiekvienas žmogus yra skirtingas ir ateina į pasaulį kaip svetimas, jis yra priklausomas nuo “namų jausmo” (Heimatgefühl). Šiuolaikinių žmonių apleistume (Verlassenheit) Hannah Arendt įžvelgė totalitarinių judėjimų priežastį. Ar šis apleistumas buvo įveiktas? Tam ji priešpastatė norą veikti kartu ir pradėti kažką naujo. Toks buvo jos politikos apibrėžimas.

Jai, kaip ji sakė, ” mąstyti už save” (“Selberdenken”), 1933 m. buvo lūžio metai. Jos draugų intelektualų elgesys jos pasaulėžiūroje paliko plyšį. 27 metų moteris, iki tol buvusi visiškai apolitiška, studijavo filosofiją, teologiją ir graikų kalbą pas Heideggerį, Husserlį ir Jaspersą, o daktaro disertaciją parašė apie Augustino meilės sampratą. 1933 m. ją sukrėtė ne valdžios užgrobimas, kurį ji numanė, “o tai, kad draugai risijungė (sich gleichschalteten)!” Jau tada ji įtarė, kad “tai susiję su šia profesija, su intelektualumu”. Jinai, žydė, buvo įsitikinusi, kad vokiečių-žydų intelektualai kitomis aplinkybėmis nebūtų elgęsi kitaip. Kartu ji pastebėjo, kad savanoriškas konformizmas jokiu būdu nebuvo taisyklė tarp neintelektualų.

Taigi ar tai buvo tam tikra profesinė liga, dėl kurios intelektualai pasidavė savo būdui? 1933 m. Hannah Arendt nusprendė veikti. Sionistų asociacijai ji dokumentavo antisemitinius pareiškimus, kurie turėjo būti paskelbti užsienyje. Vykstant šiam procesui ji buvo sugauta ir įkalinta. Vėliau apie ją apklaususį kriminalinį tyrėją ji sakė, kad jis buvo tokio atviro, padoraus veido. “Aš su juo susidraugavau. Juo pasitikėjau ir pamaniau, kad tai daug geresnis šansas nei naudotis kokio nors advokato, kuris vis dėlto buvo tiesiog išsigandęs.” Ji pastatė ant žmogaus, išsilaisvino ir išvyko iš Vokietijos į Paryžių su mintimi: “Daugiau niekada neliesiu jokios intelektualios istorijos.” Pasibjaurėjimas intelektualais peraugo į klausimus apie vakarietiškos minties su jos pretenzijomis į absoliutumą kilmę. Iš jos pasipriešinimo intelektualams išsirutulioja autentiškas gyvenimas – kaip intelektualė, nes tokia ji ir buvo.

Paryžiuje ji patyrė “aštuonerius ilgus ir laimingus metus”, dirbdama socialinį darbą žydų organizacijose ir pirmiausia mažame emigrantų polise. 1941 m. jai vėl teko bėgti nuo vokiečių. Niujorke ji greitai užmezgė ryšius. Ji rašė vokiečių-žydų savaitraščiui “Aufbau”. Netrukus jos straipsniai ir esė sukėlė sensaciją. Čia prabilo neslepiamas balsas. Iš jos visada kalbėjo patirtis. Kai kas leido save stebėti mąstant. Ji visada elgėsi kaip asmuo, kuris atskleidžia save ir taip pat kelia pavojų sau pačiai. Kad ir kaip bijojo pretenzijų į tiesos absoliutumą, ji primygtinai reikalavo teisingumo. Ji tai spinduliuodavo. Jos draugė, rašytoja Mary McCarthy, Arendt grožyje įžvelgė tiesos įrodymą: “Žavinga. Gundančiai moteriška. Labiausiai į akis krito jos akys: švytinčios ir kibirkščiuojančios, svajingos”.

Klausimai apie jos darbo tikslus ir intencijas ją darė bejėgę. Ar ji turėjo tikslą? Ne! Bet siekiamybė. “Man reikia suprasti.” Ar ji nespekuliuodavo dėl rezultato? “Tai vyriškas klausimas, – atsakė ji, – vyrai visada baisiai nori atrodyti. O kai kiti žmonės supranta, ta pačia prasme, kaip ir aš supratau, man tai teikia pasitenkinimą, tarsi grįžimo namo jausmą (Heimatgefühl).” Pasaulio, kuris galėtų būti namais, troškimas buvo viltinga jos mąstymo trauka. Ją skatino sukrėtimas, kad pasaulis gali tapti negyvenamas, jei žmonės praras galimybę laisvai veikti, nes bus paversti priemonėmis tikslams pasiekti.

Ką reiškia apleistumas, kurį patiria vis daugiau žmonių modernybėje? Iš kokios tradicijos jie linkę bėgti iš politikos į totalitarinius judėjimus? Hannah Arendt kėlė klausimus, kurie, atsižvelgiant į šiandieninius pabėgimus į fundamentalizmus, vėl atsiduria darbotvarkėje. Adolfe Eichmanne ji atpažino bailaus funkcionieriaus ir pasekėjo prototipą. Tipą, kuris visuomet gali padaryti bet ką. Ar jis yra išnykęs? Savo pagrindiniame veikale “Vita activa – vom tätigen Leben” ji klausė apie sėkmingo gyvenimo sąlygas. Jai veiksmo sąvoka (Begriff des Handelns) jau seniai tapo daug svarbesnė už mąstymą: “Veikti, priešingai nei mąstyti ir kurti, galima tik padedant kitiems. Veikiant kartu įgyvendinama laisvė, leidžianti pradėti” (In dem Zusammenhandeln realisiert sich die Freiheit des Anfangenkönnen).

Visiškas viešpatavimas tapo įmanomas tik todėl, kad masės buvo nuramintos greit pasiekiamos istorijos pabaigos perspektyva, o iš tiesų – pažadu apskritai išsigelbėti nuo istorijos. Ši chimera suteikė carte blanche paaukoti dabartį šiai tariamai ateičiai. Siekiant tokio didžio tikslo bet kokios priemonės atrodė pateisinamos. Savo ruožtu Hannah Arendt šiame mentalitete aptiko lemtingą vakarietišką pėdsaką, atvedusį ją prie jos amžiaus pabaigos. Jei viskas tampa priemone ideologiniams tikslams pasiekti, tada pasaulis tampa uždara erdve, tada nauja nebeturi šansų. Hannah Arendt tikslo dominavimas prieš priemones buvo tinkamas darbo ir gamybos sferoms, bet ne veiksmui, kuris jai iš esmės buvo politikos sinonimas. Jai bet koks pavaldumas tikslams iš principo atrodė netinkamas laisvam veiksmui. “Geras poelgis siekiant blogo tikslo, – 1951 m. gegužę ji pažymėjo savo “Mąstymo dienoraštyje”, – sukelia pasauliui gėrį; blogas poelgis siekiant gero tikslo sukelia pasauliui blogį”. Veikloje “kaip” yra stipresnis už bet kokį “ką”. Veiksmo būdas uždeda antspaudą turiniui ir tikslams, dažnai juos pirmiausia iškelia. Juk veiksmas duoda pradžią, griežtai kalbant, jis nesiekia jokių aiškių tikslų, jis išjudina kažką naujo.

“Nesuvaržyta, be išankstinių nuostatų, tarsi atsidūrusi pirmojo žmogaus situacijoje, ji priversta pasisavinti viską taip, tarsi tai su ja susidurtų pirmą kartą. Jai svarbu buvo atsiskleisti gyvenimui taip, kad jis ją užkluptų kaip oras be skėčio.” Taip Hannah Arendt rašė apie Rahel Varnhagen, XIX a. Berlyno žydę, ir kartu apie save pačią. Knygos apie Varnhagen reklamoje šis sakinys buvo cituojamas daugelyje leidimų: “Jai buvo svarbu atsiduoti gyvenimui taip, kad jis niekada negalėtų jos užklupti kaip oras be skėčio.” “Ji” tapo “niekada” (Aus „sie“ wurde „nie“). Užteko pakeisti vos vieną raidę, kad prasmė būtų visiškai iškreipta. Pavyzdys, kaip radikalus mąstymas netikėtai neteisingai suprantamas ir paverčiamas neveiksmingu. Gyvenimo ištroškusio mąstytojo išskirtinumo pavyzdys universiteto vidutinybių apsuptyje.”

Mano dviratis bagažinėje, Charlesas Eizenšteinas ir Hannah Arendt dviračių krepšyje.

Mieli skaitytojai, dėkoju už jūsų susidomėjimą ir palaikymą.

Iki pasimatymo lapkričio viduryj!

Jūsų

Andreas Rodenbeck


Išversta padedant www.DeepL.com/Translator. Be pataisymų.

Šis tekstas yra licencijuojamas pagal „Creative Commons Attribution 4.0“ tarptautinę licenciją.

Nesivaržykite kopijuoti ir dalintis.

Autoriaus nuotrauka.

1 thought on “Detox

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.