Kovidiano kultas (III dalis)

Demokratija Ekonomika Ideologijos kritika

Originalus straipsnis paskelbtas 2021 m. rugsėjo 3 d.

CJ Hopkins. Išversta padedant www.DeepL.com/Translator ir Martynui.

Straipsniuose „Kovid Kultas“ (I dalis) ir (II dalis), dabartinę mūsų „Naująją Normą“ apibūdinau kaip „pasaulinį totalitarinį ideologinį judėjimą“.

Po to, kai paskelbiau šias esė, vis daugiau žmonių suprato, kad tai nėra „perdėta reakcija“, o iš tikrųjų nauja totalitarizmo forma: globali, nesveika, depolitizuota forma, kuri sistemingai įgyvendinama prisidengiant sąvoka „visuomenės sveikatos apsauga“.

Norėdami pasipriešinti šiai naujai totalitarizmo formai, turime suprasti, kuo ji panaši ir kuo ji skiriasi nuo ankstesnių totalitarinių sistemų. Panašumai gana akivaizdūs – konstitucinių teisių pažeidimai, vyriausybės įsakymai, oficiali propaganda, visuomenės lojalumo ritualai, politinės opozicijos draudimas, cenzūra, socialinis sukiršinimas, visuomenę terorizuojantys gaujų būriai ir t. t. – tačiau skirtumai nėra akivaizdūs.

XX-o amžiaus totalitarizmas <…> buvo nacionalinis ir atvirai politinis. Tačiau naujųjų laikų totalitarizmas yra viršnacionalinis, ir jo ideologija daug subtilesnė. Naujasis totalitarizmas nėra nacizmas ar stalinizmas. Tai globalaus kapitalizmo totalitarizmas, o globalus kapitalizmas neturi ideologijos – jo ideologija yra „naujoji realybė“.

Kai esi neprilygstamas pasaulinis ideologinis valdovas, koks pastaruosius maždaug 30 metų buvo globalusis kapitalizmas, tavo ideologija automatiškai tampa „realybe“, nes nėra jai nėra konkurencijos. Tiesą sakant, nėra jokios ideologijos… yra tik „realybė“ ir „nerealybė“, „normalumas“ ir „nukrypimai nuo normos“.

Taip, žinau, realybė ir yra realybė… todėl visas šias sąvokas pateikiu kabutėse. Taigi prašau, pagailėkite man ilgų laiškų, įrodančių realybės realumą, ir pabandykite suprasti, kaip veikia totalitarinės sitemos realybė.

Yra realybė (kad ir kokia ji, jūsų manymu, būtų), ir yra „realybė“, kuri diktuoja, kaip funkcionuoja mūsų visuomenė. „Realybė“ konstruojama kolektyviai, pagal visuomenę valdančios sistemos ideologiją.

Anksčiau „realybė“ buvo atvirai ideologizuota, nepriklausomai nuo to, kokioje „realybėje“ gyvenote, nes egzistavo ir kitos konkuruojančios „realybės“. Dabar jų nebėra. Yra tik viena „realybė“, nes visą planetą – taip, įskaitant Kiniją, Rusiją, ir Šiaurės Korėją – kontroliuoja viena pasaulinė valdančioji sistema.

Šiai pasaulinei sistemai nereikia ideologijos, nes jai nereikia konkuruoti su kitomis ideologijomis. Todėl ji ištrina ideologiją ir pakeičia ją „realybe“. Tikroji realybė <…> nėra ištrinama. Ji tiesiog tampa nesvarbi, nes jūs negalite kurti „realybės“. Pasaulinis kapitalizmas gali diktuoti „realybę“, tiksliau, jis imituoja „realybę“ ir taip imituoja „realybei“ priešingą realybę, kuri yra tokia pat svarbi, jei ne svarbesnė.

Ši globaliojo kapitalizmo sukurta „realybė“ yra depolitizuota, istorija neparemta „realybė“, kuri sudaro nematomas šios „realybės“ ideologines ribas. Taip globalusis kapitalizmas: a) slepia savo ideologinę prigimtį, ir b) bet kokį ideologinį pasipriešinimą automatiškai paverčia neteisėtu arba, tiksliau, neegzistuojančiu.

Ideologija, kokią ją pažinojome, išnyksta. Politiniai, etiniai ir moraliniai argumentai susiaurinami iki klausimo, kas yra „tikra“ ar „faktinė“ informacija, kurią diktuoja „ekspertai“ ir „faktų tikrintojai“.

Be to, ši „realybė“ nėra vientisa ideologinė sistema su pamatinėmis vertybėmis, pagrindiniais principais ir t. t., ji gali būti drastiškai arba visiškai pakeista akimirksniu. Pasaulinis kapitalizmas neturi jokių pamatinių vertybių, išskyrus mainų vertę, todėl jis gali laisvai kurti bet kokią „realybę“ ir bet kada pakeisti vieną „realybę“ nauja – atitinkančia jo tikslus, kaip teatre keičiamos teatro dekoracijos.

Pavyzdys yra „pasaulinis karas prieš terorizmą“, kuris buvo oficiali „realybė“ nuo 2001 m. iki 2016 m. vasaros, kai buvo atšauktas ir oficialiai pradėtas „karas prieš populizmą“. Dabar – „Naujoji Tvarka“, kuri 2020 m. pavasarį pakeitė „karą su populizmu“.

Kiekviena iš šių naujų „realybės“ simuliacijų buvo paleista staiga, negrabiai, kaip toje filmo „1984“ scenoje, kai Partija pakeičia priešus naujais pačiame Neapykantos Savaitės kalbos viduryje.

Rimtai, pagalvokite, kur esame šiuo metu, praėjus 18-ai mėnesių nuo naujosios „realybės“ pradžios, o tada grįžkite atgal ir pamąstykite, kaip „GloboCap“ 2020 m. pavasarį įžūliai įvedė „Naująją Tvarką“… o dauguma žmonių net nemirktelėjo.

Jie sklandžiai perėjo į naująją „realybę“, kurioje naujuoju oficialiu priešu tapo virusas, o ne „baltaodžiai kapitalistai“, „Rusijos agentai“ ar „islamo teroristai“.

Jie padėjo į šalį scenarijus, kuriuos kasdien kartojo pastaruosius ketverius metus, ir scenarijus, kuriuos kartojo prieš tai buvusius 15 metų, ir ėmė karštligiškai bambėti Kovid kulto kalba, tarsi dalyvaudami atrankoje į G. Orvello romanų parodiją.

*

Tai mus atveda prie Kovid sektos… kaip ją nugalėti? Kažkaip juos nugelėti privalome, nes kitaip ši nauja pasaulio tvarka taps nuolatine mūsų „realybe“.

Šį judėjimą pavadinau „Kovid kultu“ ne tam, kad nepagrįstai juos įžeisčiau ar pašiepčiau, bet todėl, kad būtent tai ir yra totalitarizmas… sekta pasauliniu mastu. Kiekvienas, kuris bandė su jais susikalbėti, gali patvirtinti, kad šis palyginimas yra tikslus.

Galite rodyti jiems faktus kiek norite. Tai nieko nepakeis. Jūs manote, kad diskutuojate dėl faktų, bet taip nėra. Jūs keliate grėsmę jų naujajai „realybei“. Manote, kad padedate jiems mąstyti racionaliai? Taip nėra. Esate eretikas, demoniškų jėgų atstovas, „tiesos“ ir „mokslo“ priešas.

Naujieji pasauliečiai jus vadina „sąmokslo teorijų šalininku“ arba „antivakseriu“. Konkretūs epitetai iš tikrųjų nėra svarbūs. Tai tik etiketės, kurias šio kulto nariai ir totalitaristai naudoja tam, kad galėtų demonizuoti savo „priešus“ – tai yra visus, kurie meta iššūkį jų naujai „realybei“ ir totalitarinei tvarkai.

Faktas yra tas, kad iš šio kulto ir totalitarizmo žmonių pažadinti neįmanoma. Įprastas procesas, skirtas išvesti žmogų iš kulto, yra gana paprastas. Žmogus yra pagrobiamas ir nuvežamas į slėptuvę ar kokią kitą saugią vieta, kurioje yra kultui nepriklausantys žmonės. Ten per kelias dienas žmogus yra atprogramuojamas atgal.

Esmė tame, kad kol žmogus priklauso sektai, jis jūsų niekada neišgirs. Jis negali jūsų išgirsti. Kultas yra kolektyvinė, savarankiška „realybė“. Jos galia kyla iš socialinio organizmo, kurį sudaro kulto lyderiai ir kiti kulto nariai. Jūs negalite jos nugalėti vien tik žodžiais. Turite žmogų fiziškai išvesti iš jos lauk, kad galėtumėte pradėti su juo kalbėtis.

Deja, tokios galimybės mes neturime. „Naujoji Tvarka“ yra pasaulinė totalitarinė sistema. Ši sistema neturi „išorės“, į kurią galėtume šiuos žmones išvesti. Negalime visų pagrobti ir išvežti į Švediją. Kaip minėjau I-oje dalyje, kulto ir visuomenės idėja buvo apversta. Kultas tapo dominuojančia visuomenės dalimi, o tie iš mūsų, kurie prie jo neprisijungė, tapo izoliuotomis salelėmis, egzistuojančiomis ne už kulto ribų, bet jo viduje.

Taigi mums reikia imtis kitokios strategijos. Turime parodyti šią pabaisą ne tiems, kurie ją jau mato – ją parodyti turime „Naujosios Tvarkos“ masei, Kovid kultui.

<…>

Štai kaip galima sunaikinti kultą iš vidaus. Nesistenkite sutrikdyti jo progreso – stumkite jį link logiškos pabaigos. Tegul jis pamato savo galimai pasiektus tikslus, nes tada jis susprogs ir numirs. To nepadarysite būdami mandagūs, susitaikę ar vengdami konflikto. Tai padaryti galite tik sukėlę kuo daugiau vidinių konfliktų kulto viduje.

Kitaip tariant, turime priversti „GloboCap“ (ir jo pakalikus) savo totalitarizmą parodyti viešai… nes jie to padaryti negali. Jei galėtų, jau būtų tai padarę. Globalusis kapitalizmas taip veikti negali. Atviras totalitarizmas privers jį žlugti… ne, ne patį globalinį kapitalizmą, o šią totalitarinę jo versiją.

Tiesą sakant, visa tai jau prasidėjo. Tam, kad masės liktų paklusnios, reikia „realybės“ ir „demokratijos“ imitacijų. O mums reikia pulti šią imitaciją. Turime ją pulti tol, kol ji įtrūks ir pasirodys joje slypinti pabaisa.

Tai ir yra sistemos silpnoji vieta… Naujosios Normos totalitarizmas neveiks, jei masės jį suvoks kaip totalitarizmą, kaip politinę/ideologinę programą, o ne kaip „mirtinos pandemijos stabdymą“. Taigi turime padaryti jį matomą kaip totalitarizmą.

Turime priversti juos pamatyti šią sistemą tokią, kokia ji yra. Nenoriu pasakyti, kad turime jiems tai paaiškinti. Jiems paaiškinimai nepasiekiami. Noriu pasakyti, kad turime priversti juos tai pamatyti, pajusti, apčiuopiamai, neišvengiamai, kol jie atpažins, su kuo bendradarbiauja.

Liaukitės ginčytis su jais jų tasiyklėmis – tiesiog pulkite jų „realybę“. Kai jie pradeda kalbėti apie virusą, jo variantus, „vakcinas“ ir pradeda vartoti visus kitus Kovid kulto žodžius, neįsitraukite į jų pasakojimus. Nereaguokite taip, tarsi jie būtų sveiko proto. Reaguokite taip, tarsi jie kalbėtų apie „kosminius laivus“, „kūno tetanus“, „Helter Skelter“, ar bet kokią kitą kultinę nesąmonę, nes būtent taip ir yra.

Taip pat elkitės ir kalbėdami apie jų ribojimus ir taisykles: „veido dengimą“, „socialinį atstumą“ ir pan. Liaukitės jiems prieštarauti, sakydami, kad visa tai neveikia. Žinoma, kad neveikia, bet ne tame esmė. Tokiu būdu jie jus įtraukia į savo „tikrovę“. Prieštaraukite jiems dėl to, kuo jie tapo – paklusnių ritualų, skiriamų parodyti ištikimybę kultui ir sukurti bendrą „mirtinos pandemijos“ atmosferą, rinkiniu.

Yra daugybė būdų, kaip tai padaryti, t. y. kaip sukelti vidinį konfliktą. Aš tai darau savaip. Jei dar nepradėjote – pradėkite. Darykite tai, kaip ir kur tik galite. Priverskite „Naujosios Normos“ narius susidurti su pabaisa. Pabaisa, kurią jie maitina… pabaisa, kuria jie tapo.

____________________________________________________

Šis tekstas pasirodė 2021 m. rugsėjo 3 d. pavadinimu „The Covidian Cult (Part III)“ svetainėje off-guardian.

Išversta padedant www.DeepL.com/Translator.

Šis tekstas yra licencijuojamas pagal „Creative Commons Attribution 4.0“ tarptautinę licenciją. Nesivaržykite kopijuoti ir dalintis.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.