Austrija: Atviras laiškas sveikatos ministrui

Demokratija

Laiško originalas paskelbtas 2021 m. lapkričio 22 d.

MFG-Österreich – Menschen, Freiheit, Grundrechte – liet. naujai susikūręs Austrijos politinis judėjimas „Žmonės, laisvė, pagrindinės teisės“.

FAN-ÖsterreichFreie Arbeitnehmer-innen Österreich – liet. Laisvosios Sveikatos darbuotojų profesinės Sąjungos nariai.

Ačiū Eglei ir Kristinai už vertimą.


Ponui Dr. Wolfgang’ui Robert’ui Mückstein’ui

Federaliniam socialinių reikalų, sveikatos, priežiūros ir vartotojų apsaugos ministrui

wolfgang.mueckstein@sozialministerium.at

                                                                        2021.11.22

Dėl privalomo sveikatos priežiūros darbuotojų bei visuomenės skiepijimo

Gerbiamas pone Dr. Mückstein’ai!

Privalomas sveikatos priežiūros specialistų ir visų skiepijimas, apie kurį paskelbta viešai, niekaip nepateisinamas nei medicininiu, nei moksliniu požiūriu. Teisine prasme jis prieštarauja Konstitucijai. Privalomas skiepijimas dar labiau suskaldys visuomę ir turės ligšiol neįsivaizduojamų neigiamų padarinių visiems šalies žmonėms.

Todėl mūsų partija (MFG Österreich, liet. Austrijos politinis judėjimas „Žmonės, Laisvė, Pagrindinės teisės“) primena šiuos medicininius faktus:

  • Remiantis oficialiais duomenimis, privalomas skiepijimas yra nepateisinamas: kritinės ar kažkokios panašios ekstremalios padėties šiuo metu sveikatos sistemoje nėra ir ji negresia. Tik 2-3 proc. visų koronaviruso testų yra teigiami ir tai sudaro 10 proc. praėjusių metų vertės. Akivaizdu, kad koronaviruso infekcijos retėja. Intensyviosios terapijos lovų užimtumas, atsižvelgiant į šaltąjį sezoną, taip pat – palyginti mažas. „AGES-Dashboard“ duomenimis, šiuo metu 30 % lovų – tuščios.
  • Nepaisant akivaizdžių duomenų apie faktinį ligoninių lovų užimtumą ir sveikatos priežiūros personalo apkrovimą, skleidžiama neteisinga bei klaidinanti informacija apie ketvirtąją bangą; pastaruoju metu Covid 19 tyrimų skaičius didinamas iki absurdiškų aukštumų, pvz., EMS duomenimis, 2021 m. lapkričio 19-ą dieną buvo atlikta daugiau nei 470 000 tyrimų. 2021 m. sausio mėn. 2021 m. sausio mėn. PSO ir 2021 m. kovo 24 d. Vienos administracinis teismas pakartotinai patikslino, kad PGR testas nenustato infekcijos; jis nėra pritaikytas sveikų žmonių patikrai. Kadangi šiuo metu retai nustatomos koronainfekcijos populiacijoje, atliekama 10-20 kartų daugiau tyrimų nei prieš metus, norint pasiekti praeitų metų teigiamų tyrimų rezultatų lygį. Tačiau apie tai viešai nekalbama.
  • Dramatiškomis, jokio pagrindo neturinčiomis prognozėmis bandoma paneigti mažą faktinį intensyviosios terapijos skyrių užimtumą. Pastaruosius 20 mėnesių galėjome stebėti, kokios klaidingos šios prognozės.
  • Besimptomiai žmonės paprastai nekelia pavojaus sveikatai. O paslaugas gali teikti tik sveiki sveikatos priežiūros darbuotojai. Sveikatos priežiūros darbuotojai yra apmokyti ir geba apsisaugoti. Rūpinimasis savo sveikata įeina į jų atsakomybę: sveikatos priežiūros darbuotojams nereikia paternalizmo, juolab valdžios prievartos.
  • Reikėtų priminti, kad tikrosios higienos problemos sveikatos priežiūroje yra ne koronavirusas, o daugybė kitų patogenų, įskaitant ir atsparias bakterijas.
  • Tikroji sveikatos apsaugos sistemos problema – slaugytojų bei gydytojų trūkumas. Šią įsisenėjusią problemą politikai visiškai ignoruoja. Užuot leidus dideles sumas beprasmiškiems Covid 19 ligos tyrimams, būtų kur kas protingiau pinigus investuoti į sveikatos priežiūros darbuotojų skaičiaus didinimą ir prevencines priemones.

(Atliktų tyrimų skaičius ir teigiami rezultatai, Austrija – positive Tests – teigiami testų resultatai; tests – testai; Anzahl positiver Tests – teigiamų testų ezultatų skaičius)

Dėl privalomo sveikatos priežiūros darbuotojų bei visuotinio skiepijimo, apie kurį buvo neseniai paskelbta viešai, yra akivaizdžių abejonių ir teisinių kontraargumentų:

Pagal Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) 8 straipsnį, kiekvienas asmuo turi teisę į pagarbą jo privačiam ir šeimos gyvenimui. Į šios teisės apsaugos sritį įeina ir draudimas kištis į žmogaus fizinę ar psichinę neliečiamybę; ypatingai draudžiama kištis į žmogaus fizinę ar psichinę neliečiamybę, atliekant biomedicininius ar genetinius eksperimentus (Pagrindinių teisių chartijos 3 straipsnis). Tokios intervencijos leidžiamos tik tuo atveju, jei jos nustatytos teisės aktais ir yra būtinos demokratinėje visuomenėje, siekiant apsaugoti sveikatą. Kaip tik šito, pagal pateiktą medicininį traktavimą, ir nėra.

Be to, privalomas sveikatos priežiūros darbuotojų (ir visuomenės) skiepijimas yra neproporcingas kėsinimasis į profesijos laisvės užtikrinimą pagal Konstitucinio įstatymo dėl bendrųjų piliečių teisių 6 straipsnį, nes tokiu būdu tam tikra profesija susiejama su reikalavimu skiepytis. Vėlgi, toks įsikišimas leistinas tik esant neišvengiamam būtinumui, t. y. jis turi būti pagrįstas įstatymu, objektyviai pateisinamas ir atitikti viešąjį interesą tikslui pasiekti. Tačiau medicininiu požiūriu šių aplinkybių negalime konstatuoti.

Visų pirma reikia atsižvelgti į tai, kad

  • skiepijimas nesuteikia sterilaus imuniteto, dar daugiau, galimybė užsikrėsti pasiskiepijusiam išlieka,
  • todėl net ir paskiepytas gydytojas, slaugytojas ir t. t. keltų pavojų pacientui dėl infekcijos galimybės ir
  • todėl sunku argumentuoti, kad skiepijimu siekiama pašalinti infekcijos riziką sveikatos priežiūros sistemoje.

Jei atsižvelgsime į plačiai dokumentuotus sunkios skiepų žalos atvejus, pagal EŽTK 2 straipsnį, privalomas skiepijimas netgi reiškia kišimąsi į teisę gyventi. Gyvybė negali būti   intervencijos objektas, net jei ši intervencija būtų būtina visuomenės sveikatos labui.

Taip pat svarbu pažymėti, kad visos skiepų licencijos, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 507/2006, buvo laikinos, visų pirma dėl to, kad nebuvo atlikti vidutinės trukmės ir ilgalaikio skiepų poveikio tyrimai.

2021 m. sausio 27 d. Europos Tarybos rezoliucija Nr. 2361 draudžia privalomą skiepijimą kaip sąlygą norint dalyvauti visuomeniame ir profesiame gyvenime.

Pagal Niurnbergo kodeksą draudžiama ką nors versti dalyvauti medicininiame eksperimente. Bet koks dalyvavimas, be kita ko, turi būti laisvas, savanoriškas, be prievartos, apgaulės, sukčiavimo ir susipažinus su visais faktais bei teisine padėtimi.

Apibendrinant galima teigti, kad prievolė skiepyti sveikatos priežiūros darbuotojus ir visus šalies gyventojus yra antikonstituciška ir užtraukia atsakomybę tos prievolės reikalaujantiems.

Pabaigoje norėtume atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad daugelis sveikatos priežiūros profesijų atstovų mus informavo, jog įvedus privalomą skiepijimą, nedelsdami išeis iš darbo.

Teisė nutraukti darbą ir streikuoti yra garantuojama ir saugoma Konstitucijos (EŽTK 11 straipsnis; JT Socialinių teisių pakto 8 straipsnis).

Pagarbiai pasirašo,

MFG-Österreich – (Menschen, Freiheit, Grundrechte – liet. naujai susikūręs Austrijos politinis judėjimas „Žmonės, laisvė, pagrindinės teisės“)

1.569 narių iš Aukštutinės Austrijos

FAN-Österreich – (Freie Arbeitnehmer-innen Österreich – liet. Laisvosios Sveikatos darbuotojų profesinės Sąjungos nariai)

                                                1.654 narės/nariai iš Žemutinės Austrijos

                                                731 narės/nariai iš Vienos

                                                210 narės/nariai iš Burgenlando

                                                1.322 narės/nariai iš Štirijos

                                                766 narės/nariai iš Karintijos

                                                702 narės/nariai iš Zalcburgo žemės

                                                1.308 narės/nariai iš Tirolio

                                                689 narės/nariai iš Foralbergo


Laiško originalas pasirodė 2021 m. lapkričio 22 d. pavadinimu „Offener Brief Gesundheitspersonal“ svetainėje mfg-oe.at

Išversta padedant www.DeepL.com/Translator.

Šis tekstas yra licencijuojamas pagal „Creative Commons Attribution 4.0“ tarptautinę licenciją. Nesivaržykite kopijuoti ir dalintis.

PlanetMallika vaizdas Pixabay

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.