Saša Latypova – “Kas iš tikrųjų gamina šias injekcijas?”

Big Reset Ideologijos kritika Koronavirusas Nuomonė

COVID-19 kontrapriemones: Įrodymai apie ketinimą pakenkti. Ši genetinė terapija su vakcinos injekcijomis yra karinė operacija, kuriai vadovauja JAV gynybos departamentas.

Pastaba sapereaude: Sasha Latipova savo pranešime parodo, kad “Corona” priemones nuo pat pradžių reguliavo JAV gynybos, o ne sveikatos apsaugos departamentas. Vakcinos buvo užsakytos kaip demonstracinė versija, o tai reiškia, kad įprastos atsakomybės ir saugumo taisyklės niekada nebuvo taikomos. Paskelbus išskirtinę padėtį, visoms sveikatos apsaugos priemonėms buvo taikoma karo padėtis.

Kitame interviu (nuo 8.50 min.) ji apibendrina: “Gynybos departamentas klaidingai pateikia karo veiksmą kaip sveikatos įvykį, ir jie tai daro nuo pat pradžių, nuo 2020 m. kovo ar vasario mėn. Jie klaidingai pristato karo veiksmą kaip sveikatos įvykį, o paskui meluoja žmonėms apie tai, ką jie naudoja, t. y. apie šias nereglamentuotas kontrapriemones, kurias gamina Gynybos departamentas, ir klaidingai pristato jas kaip farmacijos produktą, kurį gamina “Pfizer”, žinote, taigi, tai, tai yra didžiausias melas, kuriam visi buvo veikiami.”

Po paskaitos toliau rasite Sašos Latypovos straipsnį, kuriame ji išsamiai įrodo savo tezę.

Cituojame “Oracle films“: “Tai gali būti svarbiausias kada nors mūsų užfiksuotas pristatymas. Tai ne hiperbolė. Tai 25 minutės jūsų laiko. Prašom išklausyti.”

Verta išklausyti visą paskaitą, pagrindiniai teiginiai pateikiami nuo 16.00 min.

Po to, kai youtube per 5 minutes užblokavo vaizdo įrašą su lietuviškais subtitrais, dabar jis pasiekiamas per “Bitchute”. Štai čia!

Paskaitos pabaigoje Latypova cituoja “Pfizer” pareiškimą: “Mes neapgaudinėjome vyriausybės. Mes sukčiavome taip, kaip nurodė vyriausybė.” (24:25min)

Įvertinus faktus (žr. tekstą toliau), Latypovai lieka tik viena galutinė išvada:

“Dabartinis karas yra pasaulinių vyriausybių (daugiskaita) karas, kurios tik apsimeta, kad prieštarauja viena kitai, reklamuodamos save kaip “kairiąsias”, “dešiniąsias”, “komunistus”, “žaliuosius”, “kapitalistus”, “socialistus”, “populistus”, “konservatorius” ir t. t. ir t. t. nesibaigiančioje politinio teatro klounadoje. Užkulisiuose “oficialūs priešai” yra “bendrų įmonių”, nukreiptų prieš mus, pasaulio žmones, partneriai ir bendrininkai. Mokesčių mokėtojų pinigais jie finansuoja, kuria, vėliau “patvirtina”, perka ir dislokuoja uždraustas biologinio ginklo medžiagas, kuriomis žudo ir žaloja savo civilius gyventojus, savo ginkluotąsias pajėgas, pirmosios pagalbos tarnybas, sveikatos priežiūros darbuotojus, nėščias moteris ir vaikus. Kad tai sustabdytume, kiekvienas iš mūsų turime pradėti vartoti taisyklingą tikslią kalbą, pradėti vadinti dalykus tokiais, kokie jie iš tikrųjų yra.”

Visą prezentaciją aukštos kokybės “Rumble” galima rasti čia, kad galėtumėte peržiūrėti skaidres HD formatu.

Pandemijos strategijos, pamokos ir pasekmės
Stokholmas, 2023 m. sausio 21-22 d.


JAV Gynybos departamento (ir jų bendrų investuotojų) vaidmuo “kovinių atsakomųjų priemonių” versle

Intelektas niekada nėra dirbtinis.

Originalus straipsnis paskelbtas 2022 m. gruodžio 28 d., Due Diligence and Art.

Sasha Latypova. Išversta padedant www.DeepL.com/Translator. Be pataisymų.

AI pokalbių boto paklausiau: “Koks buvo Gynybos departamento vaidmuo covid-kontrapriemonių srityje?”. Štai ką jis parašė:

“Gynybos departamentas (DoD) atliko svarbų vaidmenį kuriant kovos su COVID-19 – naujojo koronaviruso sukelta liga – priemones. Reaguodamas į pandemiją DoD glaudžiai bendradarbiavo su kitomis federalinėmis agentūromis, pvz. su Sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų departamentu (Department of Health and Human Services, HHS).

Vienas iš pagrindinių DoD vaidmenų reaguojant į COVID-19 buvo teikti logistinę paramą ir medicininius išteklius, skirtus padėti sveikatos priežiūros darbuotojams ir pirmosios pagalbos teikėjams, dirbantiems pirmosiose pandemijos fronto linijose. DoD taip pat dirbo kurdama ir platindama asmenines apsaugos priemones (AAP) ir kitas priemones, skirtas reagavimo veiksmams paremti.

Be to, DoD skyrė finansavimą ir išteklius, kad padėtų kurti vakcinas ir gydymo priemones nuo COVID-19. Gynybos pažangiųjų mokslinių tyrimų projektų agentūra (DARPA), DoD mokslinių tyrimų padalinys, atliko pagrindinį vaidmenį šiose pastangose, finansuodama ir remdama gydymo ir vakcinų kūrimą pagal savo “Greitojo reagavimo mokslinių tyrimų” programą.

Apskritai DoD atliko svarbų vaidmenį reaguojant į COVID-19 pandemiją, teikdama logistinę paramą, medicininius išteklius ir finansuodama mokslinių tyrimų ir plėtros pastangas kovojant su šia liga.”

AI Chat Bot gauna blogą pažymį, “F” – už labai kontroliuojamą naratyvinį atsakymą, kuriuo buvo maitinami visi pagrindinės žiniasklaidos (MMM) šaltiniai, o “alternatyvioji” žiniasklaida, išskyrus kai kurias išimtis, nelabai jį nagrinėjo. Tai nebuvo tik logistika ar net tik didelis finansavimas, ir tikrai niekas “nekovojo su liga”.

Tiesa yra daug įdomesnė už fikciją:

Visos “Covid” kovos priemonės, įskaitant biologinio karo medžiagas, pateikiamos į rinką kaip “Covid-19 vakcinos”, buvo užsakytos JAV Gynybos departamento kaip “plataus masto gamybos demonstravimas” pagal “Kitų sandorių institucijos” sutartis.

Šimtai “Covid” kontrapreparatų sutarčių tapo prieinamos per FOIA ir SEC atskleistą informaciją. Šių sutarčių apžvalga rodo, kad JAV vyriausybė (DoD / Biomedicininių pažangiųjų tyrimų ir plėtros tarnyba, BARDA) vykdo aukšto lygio kontrolę ir nurodo tik “demonstracijų” ir “prototipų” pristatymo apimtį. Kitaip tariant, JAV vyriausybė ir Gynybos departamentas specialiai užsakė farmacijos gamintojams suklastotą teatro spektaklį. Kad farmacijos įmonės galėtų laisvai atlikti klastotes, sutartyse numatyta, jog gamintojai ir bet kokie rangovai tiekimo ir platinimo grandinėje yra atleidžiami nuo bet kokios atsakomybės pagal 2005 m. PREP aktą ir susijusius federalinius teisės aktus.

Sutartys sudarytos pagal Kitų sandorių įgaliojimus (angl. Other Transactions Authority, OTA) – OTA sutarčių sudarymo metodas leidžia federalinėms agentūroms užsakyti kitaip reguliuojamus produktus apeinant bet kokius tokius reglamentus, taip pat finansinės atskaitomybės mechanizmus, kurie apima standartines vyriausybines sutartis, ir kitus įstatymus, reglamentuojančius informacijos atskleidimą ir intelektinę nuosavybę, gautą iš valstybės finansuojamų mokslinių tyrimų.

“Kita” – tai bendra kategorija, kuri nėra nei sutartis, nei mokslinių tyrimų dotacija, nei viešasis pirkimas ir pan.

Štai tipinė “vakcinų” sutarties apimtis:

Nors DOD/BARDA sutartyse dėl atsakomųjų priemonių nurodomi vakcinų saugos ir veiksmingumo reikalavimai ir minima dabartinės geros gamybos praktikos (cGMP) atitiktis, šie dalykai aiškiai išskirti kaip JAV vyriausybės neapmokami ir neužsakomi.

Tai tampa dar įdomiau, kai išnagrinėjame kai kurias sutarčių redakcijas:

Aš žinau, kas yra pirmiau pateiktos pastraipos redaguotoje dalyje, ir tai nebuvo sunku išsiaiškinti. Pirmoji redaguotė 1.1.1 punkte BACKGROUND yra “Fosun Pharmaceuticals”, todėl sakinys skamba taip: “Fosun Pharmaceuticals”, “Pfizer” ir “BioNTech” sudarė sutartį dėl bendro kūrimo…”

Pastaba: vienintelė man žinoma žurnalistė, kuri paminėjo “Fosun”, buvo Naomi Volf (Naomi Wolf). Buvau susisiekęs su “The Epoch Times” ir bandžiau paskelbti šią informaciją, tačiau net ir jie nusprendė palaidoti šią istoriją (tačiau paskelbė kitą mano medžiagą). Apie tai kalbėjau daktarės Jane Ruby laidoje, ir jai taip pat pagarba už tai, kad nebijo atskleisti tiesos.

“Pfizer” ir “BioNTech” iš tikrųjų yra trijų šalių mokslinių tyrimų ir plėtros (MTTP) aljansas: “Fosun” – “Pfizer” – “BioNTech”, o sakydamas “partija” turiu omenyje, kad viena iš trijų partijų yra Kinijos komunistų partija (KKP). “Fosun” yra didžiulis Kinijos konglomeratas, kuriam priklauso daug pasaulinių bendrovių, o jo pirmininkas Guo Guangchangas yra labai aukštas KKP narys. Fosun-Pfizer-BioNTech, o sakydamas “partija” turiu omenyje, kad viena iš trijų partijų yra Kinijos komunistų partija (KKP). Fosun” yra didžiulis Kinijos konglomeratas, kuriam priklauso daug pasaulinių bendrovių, o jo pirmininkas Guo Guangchangas yra labai aukštas KKP narys. Įdomu, kad JAV Gynybos departamentas skyrė 10 mlrd. dolerių (Pfizer operacija “Warp Speed”, Gynybos departamento ir Barda sutartis) įmonei, kurios pagrindinis akcininkas (ir intelektinės nuosavybės savininkas) yra Kinijos komunistų partija. Kad nekiltų abejonių:

Toliau pateikiamas kai kurių pagrindinių investicijų ir MTTP sandorių, kuriuos man pavyko nustatyti iš viešų SEC akcininkų atskleidžiamos informacijos, prieš pat “pandemiją” ir po jos, grafikas:

Kad įsitikintume, jog kalbame apie tikslią mRNA injekcijų technologiją. Štai apibrėžimas iš 2020 m. kovo 17 d. “Pfizer” ir “BioNTech” susitarimo (4 psl.):

Tame pačiame dokumente aprašomas susitarimas dėl dalijimosi duomenimis, “farmakologinio budrumo” visame pasaulyje tarp 3 šalių. Jos skaičiuos “kūnus” ir dalysis duomenimis tarpusavyje:

Kalbant apie “farmakologinio budrumo” aspektą, šiame susitarime yra 4 dalyvis – Izraelio sveikatos apsaugos ministerija, kuri 2021 m. sausio 6 d. sudarė dalijimosi duomenimis susitarimą su “Pfizer” ir suteikė “Pfizer” (o kartu ir JAV Gynybos departamentui ir visiems, kas jį kontroliuoja, “BioNTech” ir visiems, kas jį kontroliuoja, “Fosun” ir visiems, kas jį kontroliuoja, t. y. CCP) prieigą prie visų jų piliečių centralizuotų elektroninių sveikatos įrašų. Bet nesijaudinkite, Benjaminas Netanyahu pažadėjo, kad duomenys nebus identifikuojami. Tikrai.

Papildoma pastaba – Izraelio vyriausybė neseniai “pametė” gamybos ir tiekimo sutartį su “Pfizer”, minimą pirmiau pateiktame dalijimosi duomenimis susitarime (taigi tikrai žinome, kad ji egzistuoja). Deja, vyriausybė kažkodėl negali jo rasti…

bad cattitude: Izraelio vyriausybė “pametė susitarimą” su “pfizer” dėl kovid vakcinų
Taigi, matyt, didžioji darbo iš namų rizika yra didžiulis, atrodo, “šuns, kuris ėda tavo namų darbus”, padidėjimas. Bet tai tikrai kažkas tokio. Izraelis, į kurį visi visame pasaulyje žvelgė dėl…

Tai darosi dar didesni ir įdomesni, kai pažiūri į “MTTP” finansavimo šaltinius. Pasirodo, prieš pasaulinio sukčiavimo ir masinių žudynių pratybas BioNTech “įmonėje” buvo daugybė finansinių rėmėjų ir bendrų investuotojų. Crunchbase duomenimis, “BioNTech”, mažytė įmonė, kurioje dirba vos keli darbuotojai ir kuri NĖRA gaminusi jokių produktų ar vykdžiusi plataus masto gamybą, maždaug nuo 2008 m. per 9 investicijų raundus pritraukė 1,7 mlrd. dolerių. Didelė dalis pinigų, daugiau nei 1 mlrd. dolerių, buvo pritraukta iki 2020 m. Kam jie buvo skirti, nes tuo metu nebuvo atliekami jokie dideli klinikiniai tyrimai ar gamyba? Tai geras klausimas, kurį verta kada nors išnagrinėti. Iš paviršutinės kai kurių investicijų raundų apžvalgos matyti, kad juose dalyvavo daug įvairių investuotojų iš JAV, Europos, Jungtinės Karalystės, Australijos, Pietų Afrikos, žemyninės Kinijos, Honkongo ir Singapūro ir kitų šalių. Tikėtina, kad tarp jų buvo daug vyriausybinių subjektų: “valstybiniai” fondai, pensijų fondai ir panašiai, kurie dažnai šias investicijas atlieka skirdami pinigus “privatiems rizikos fondams” (privačių rizikos fondų ribotos atsakomybės partneriai yra konfidencialūs). Galbūt vėliau apie tai parengsiu atskirą straipsnį.

Atkreipkite dėmesį, kad daugelis žmonių manęs klausia “o kaip Kinija ir Rusija?”, kai kalbu apie mūsų pačių vyriausybę ir Gynybos departamentą, užsiimančius masiniu amerikiečių genocidu. Aš atsakiau apie Kiniją – ji šiuo klausimu yra JAV DoD sąjungininkė. KKP pelnosi iš finansinio netikėtumo, kai JAV vyriausybė spausdina dolerius ir meta juos į mRNA krosnis, kur jie verčia mases piliečių, kuriems išplautos smegenys, nusižudyti. Kinija teigia naudojanti “tradicines vakcinas” – jei tikite tuo, ką sako kinai, galiu jums parduoti tiltą.

Nemačiau įrodymų, kad būtų panašus aljansas su Rusija. Tai prasminga, nes galiausiai viskas susiveda į JAV ir Rusijos karą naudojantis įgaliotiniais ir aljansais (kaip visada). Tai nereiškia, kad Rusija yra “geriečiai”. Tiesiog Rusijos savininkai (kad ir kas jie būtų, nebūtinai įsikūrę Rusijoje) nesutaria su JAV savininkais (kad ir kas jie būtų, nebūtinai įsikūrę JAV). Rusija naudoja tą patį “kovidų scenarijų”, naudoja nuvalkiotas RNR / DNR injekcijas, tikriausiai perka medžiagas iš tų pačių tiekėjų, taip pat naudoja karą, kad išžudytų savo jaunesnius gyventojus. Tik jie tai daro siekdami SAVO, o ne JAV ir jų sąjungininkų interesų.

Grįžkime prie šio Vakarų žemyno – jau nustatėme, kad “Covid-19 vakcinos” yra biologinio ginklo priemonės, teisiškai ne vaistai, ne farmacijos produktai ir kaip tokie nereglamentuoti.

Neatidėliotinai naudoti leidžiamų (EUA) kompensuojamųjų priemonių naudojimas paskelbus ekstremaliąją situaciją visuomenės sveikatai negali būti laikomas klinikiniu tyrimu (21 USC 360bbb-3(k)), todėl šių kompensuojamųjų priemonių saugumas ar veiksmingumas negalėjo būti tikrinamas pagal JAV įstatymus (21 CFR 312 ir 21 CFR 601), o FDA negalėjo užtikrinti atitikties galiojančiai gerai gamybos praktikai (cGMP) ar gerai platinimo praktikai (GxP apskritai).

Šis teisinis faktas buvo žinomas JAV vyriausybei, DOD, BARDA, FDA, CDC, HHS pareigūnams, pasirašiusiems sutartis ir dalyvavusiems OWS, taip pat buvo žinomas “Pfizer”, “Moderna” ir kitoms farmacijos bendrovėms:

mRNA injekcijos kaip dvejopo naudojimo technologija – grėsmės netinkamai panaudoti kaip biologinį ir cheminį ginklą vertinimas.
Politikoje, diplomatijoje ir eksporto kontrolėje “dvejopo naudojimo” reiškia technologiją, kuri gali būti naudojama ir taikiems, ir kariniams tikslams. mRNA technologija, įskaitant įkūnijimus kaip injekcinius vaistus ar vakcinų produktus, jau seniai įvardyta kaip dvejopo naudojimo technologija. Žr. nuorodas…

Nuo pat pradžių JAV vyriausybė “kovid pandemiją” traktavo kaip nacionalinio saugumo klausimą (t. y. karą), o kovid politiką nustatė Nacionalinio saugumo taryba (gynybos ir žvalgybos vadovų sambūris), o ne HHS.

2020 m. kovo 13 d: “PanCAP adaptuotame JAV vyriausybės reagavimo į COVID-19 plane” (PanCAP-A) teigiama, kad Jungtinių Valstijų politiką reaguojant į SARS-CoV-2 nustato ne pandeminės parengties protokoluose nurodytos visuomenės sveikatos agentūros (All Hazards Preparedness ActPPD-44, BIA), o Nacionalinio saugumo taryba, arba NSC. NSC nėra nuolatinių dalyvių iš visuomenės sveikatos agentūrų, o jos dėmesio centre – nacionalinio saugumo ir užsienio politikos klausimai.”

Toliau pateikiama organizacinė schema iš PanCAP-A dokumento, 9 psl:

Kai žinomai ginkluotai technologijai suteikiamas nuo atsakomybės apsaugotas, neteisminis statusas, apsaugotas nuo visų taisyklių, nesunku sudėti du ir du. Nacionalinio saugumo, Gynybos departamento ir žvalgybos pareigūnai absoliučiai viską žinojo. Jie ėmėsi veiksmų ir patvirtino 10 mlrd. dolerių vertės užsakymą šiai ginkluotai technologijai įsigyti iš “Fosun-Pfizer-BioNTech” įmonės (remiamos daugelio užsienio vyriausybių, įskaitant Kinijos), kad ji būtų pristatyta ir panaudota amerikiečiams karo metu.

Manau, kad dabar jau turėtų tapti aišku, kad “5-osios kartos karas” – tai ne tik FTB ir CŽV vykdoma psichologinė operacija (angl. psyops) ir visiška socialinės žiniasklaidos kontrolė (tai jau visai praeitas amžius!), bet ir ne “pelnas svarbiau už saugumą”, “bloga FDA nepastebėjo miokardito” ar “didžioji farmacija moka politikams už rinkimų kampanijas”. Tai jau seniai, seniai praeityje. Nuolat pabrėžiu, kad jei motyvas būtų tik pelnas, pelningiausia strategija būtų buvusi tiekti placebą. Taip elgdamiesi jie nepažeistų jokių įstatymų, nebūtų nepageidaujamų reiškinių ir mirčių, produktas atrodytų puikiai atitinkantis cGMP reikalavimus, o covid greitai išnyktų savaime. Tačiau vyriausybės (daugiskaita) – farmacijos kartelis primygtinai reikalauja nužudyti ir sužaloti milijonus žmonių, akivaizdžiai apribodamas pelno galimybes.

Dabartinis karas yra pasaulinių vyriausybių (daugiskaita) karas, kurios tik apsimeta, kad prieštarauja viena kitai, reklamuodamos save kaip “kairiąsias”, “dešiniąsias”, “komunistus”, “žaliuosius”, “kapitalistus”, “socialistus”, “populistus”, “konservatorius” ir t. t. ir t. t. nesibaigiančioje politinio teatro klounadoje. Užkulisiuose “oficialūs priešai” yra “bendrų įmonių”, nukreiptų prieš mus, pasaulio žmones, partneriai ir bendrininkai. Mokesčių mokėtojų pinigais jie finansuoja, kuria, vėliau “patvirtina”, perka ir dislokuoja uždraustas biologinio ginklo medžiagas, kuriomis žudo ir žaloja savo civilius gyventojus, savo ginkluotąsias pajėgas, pirmosios pagalbos tarnybas, sveikatos priežiūros darbuotojus, nėščias moteris ir vaikus. Kad tai sustabdytume, kiekvienas iš mūsų turime pradėti vartoti taisyklingą tikslią kalbą, pradėti vadinti dalykus tokiais, kokie jie iš tikrųjų yra.

Šios dienos meno kūrinys: Natiurmortas su persimonais ir persiška vaza, aliejus ant plokštės, 18×24 colių.


Šis tekstas pasirodė 2022 m. gruodžio 28 d. pavadinimu „The role of the US DoD (and their co-investors) in “covid countermeasures” enterprise.“ svetainėje Due Diligence and Art.

Išversta padedant www.DeepL.com/Translator. Be pataisymų.

Šis tekstas yra licencijuojamas pagal „Creative Commons Attribution 4.0“ tarptautinę licenciją. Nesivaržykite kopijuoti ir dalintis.

1 thought on “Saša Latypova – “Kas iš tikrųjų gamina šias injekcijas?”

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.