“AstraZeneca” “vakcina” nuo Covid “Vaxzevria” nebeleidžiama naudoti ES!

Koronavirusas Sveikata

Originalus straipsnis paskelbtas 2024 m. gegužės 5 d. svetainėje REPORT24.

Išversta padedant www.DeepL.com/Translator. Be pataisymų.


Vadinamoji “AstraZeneca” vakcina “Covid-19”, kuri, pasak politikų ir sisteminės žiniasklaidos, buvo “saugi”, “išbandyta”, “veiksminga” ir “be šalutinio poveikio”, nuo 2024 m. gegužės 7 d. nebeleidžiama naudoti Europos Sąjungoje. Prašymą panaikinti rinkodaros leidimą pateikė pati “AstraZeneca”, o ES jį patvirtino. Originalų dokumentą galite rasti šiame straipsnyje.

2024 m. kovo 27 d. ES Komisija paskelbė, kad patento turėtojo prašymu panaikintas leidimas prekiauti “vakcina” Covid-19 ChAdOx1-S rekombinant], dar vadinama “Vaxzevria-Covid-19-Vaccine”.

Atitinkamą dokumentą taip pat galima rasti čia, Europos Komisijos interneto svetainėje. Ką iš tikrųjų reiškia leidimo prekiauti panaikinimas, galite rasti čia.

Toliau žr. ES dokumentą, susijusį su rinkodaros leidimo panaikinimu.

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS
2024 m. kovo 27 d.
Turėtojo prašymu panaikinamas Sprendimu C(2021) 698(galutinis) suteiktas leidimas prekiauti žmonėms skirtu vaistu “Vaxzevria – COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [rekombinant])”.

EUROPOS KOMISIJA,
atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, atsižvelgdama į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, nustatantį Sąjungos leidimų dėl žmonėms skirtų vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantį Europos vaistų agentūrą (OL L 136, 2004 3 30, p. 1), atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2004 4 4, p. 1), atsižvelgdama į AstraZeneca AB 2024 m. kovo 5 d. pateiktą paraišką dėl vaisto “Vaxzevria – COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [rekombinant])” rinkodaros teisės panaikinimo,

kadangi:

(1) Vaistinio preparato “Vaxzevria – COVID-19 vakcina (ChAdOx1-S [rekombinant])”, įregistruoto Sąjungos vaistinių preparatų registre numeriu EU/1/21/. 1529, buvo leista naudoti 2021 m. sausio 29 d. Komisijos sprendimu C(2021) 698(galutinis).

(2) turėtojo prašymu tas leidimas turėtų būti panaikintas, PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Vaistinio preparato “Vaxzevria – COVID-19 vakcina (ChAdOx1-S [rekombinant])” rinkodaros leidimas, išduotas 2021 m. sausio 29 d. Komisijos sprendimu C(2021) 698(galutinis), turėtojo prašymu panaikinamas.

2 straipsnis
1 straipsnyje nurodytas atšaukimas taikomas nuo 2024 m. gegužės 7 d.

3 straipsnis
Šis sprendimas skirtas AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, Švedija.
Priimta Briuselyje, 2024 m. kovo 27 d.


Šis tekstas pasirodė 2024 m. gegužės 5 d. pavadinimu „AstraZenecas Covid-„Impfstoff“ Vaxzevria in der EU nicht mehr zugelassen!” svetainėje REPORT24.

Išversta padedant www.DeepL.com/Translator. Be pataisymų.

Vaizdas: AstraZeneca via Gencat, CC0, via Wikimedia Commons, Arzt via freepik

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.